Suoraan sisältöön

Yrityksille ja työnantajille

Mitä työnantajana hyödyn palkatessani osatyökykyisen henkilön?

  • Osatyökykyiset työntekijät ovat motivoituneita osaajia, joiden voimavaroja ei hyödynnetä riittävästi. Yrityksissä on usein tarvetta kausittaiselle työvoimalle, joten esimerkiksi tällöin kannata huomioida myös osatyökykyisten mahdollisuudet tarjota omaa työpanostaan. Osa osatyökykyisistä saa toimeentuloaan myös muualta, joten he voivat ja usein haluavat työskennellä joustavasti, esimerkiksi osa-aikaisesti.
  • Erilaisten tukimuotojen, kuten esimerkiksi työkokeilun tai työhönvalmentajan tuen avulla rekrytointiriski on pienempi.
  • Osatyökykyisen palkkaamalla yritys voi myös kantaa omaa yhteiskuntavastuutaan ja työpaikasta tulee monimuotoisempi. Toiveista tekoihin ja Teot tutuiksi -projekteissa on hyvin kuvattu, mitä hyötyjä osatyökykyisen palkkaamisesta saavat niin osatyökykyinen itse, yrittäjiä kuin yhteiskunta: Työtä tekijälle – vaikutukset näkyviksi -esite

Miten työnantaja voi toimia, kun työntekijän työkyky muuttuu?

  • Työkyky vaihtelee kaikilla työuran aikana. On tärkeää keskittyä työntekijän olemassa olevaan työkykyyn, ja pohtia yhdessä minkälaisiin tehtäviin se antaa mahdollisuuden. Harvoin vamma tai sairaus estää kokonaan työn tekemisen.
  • Vaikka työntekijän terveydentila toisi esteitä nykyiseen työhön, se ei tarkoita, etteikö henkilö voisi jatkaa työtään tuen ja työjärjestelyiden avulla. Nämä järjestelyt voivat esimerkiksi koskea työtehtäviä, –ympäristöä  tai työaikoja.
  • Työjärjestelyihin on saatavissa myös taloudellista tukea.

Työhyvinvoinnin merkitys

Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan tärkein kumppani on työterveyshuolto.

Työkykyjohtaminen vaikuttaa myös suoranaisesti työhyvinvointiin ja sitä kautta yrityksen taloudelliseen kilpailukykyyn. Työkykyjohtamisen ydinasioita ovat työn ja työympäristön kehittäminen ja toisaalta erilaisten työkykyriskien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Keskeisiä työkykyjohtamisen työkaluja ovat mm. puheeksi ottamisen mallit, sairauspoissaolojen seuranta, työkyvyn tuen mallit sekä erilaiset toimet työhön paluun tukemiseksi.

Tärkeää on, että mahdollisiin työkyvyn muutoksiin puututaan heti niiden ilmetessä ja yhdessä yritetään löytää ratkaisuja. Työpaikoilla on monia eri keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tukitoimiin.

Yhteiskunta tukee osatyökyisen henkilön palkkaamista

  • Osatyökykyisen palkkaamiseksi voi saada myös taloudellista tukea. Tutustu työnantajien etuuksiin, joita ovat työolosuhteiden järjestelytuki ja palkkatuki. Myös työhönvalmentaja tukee sekä työnantajaa että työntekijää käytännössä työpaikalla työtehtävien räätälöinnissä, suunnittelussa ja perehdytyksessä sekä taloudellisten tukien hakemisessa.

Keneen voin ottaa yhteyttä, kun haluan palkata osatyökykyisen henkilön?

Olen yrittäjä, mistä saan tukea omaan työkykyyni?

  • Usein yrittäjä unohtaa pitää huolen omasta työkyvystään. Seuraavassa onkin koottuna muutamia linkkejä, joista löytää tukea ja vinkkejä omaan jaksamiseen:

Työterveyslaitos: Tukea ja tietoa pienyrityksille

Suomen Yrittäjien hyvinvointisivut

Yrityskummit yrittäjän tukena

Yritys-Suomi ja osatyökykyiset

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

 


Jaa sivu!

Simple Share Buttons