Suoraan sisältöön

Yli neljäsosa työpaikoista ei tue työntekijöiden liikkumista

19.10.2021

Työterveyslaitoksen ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työntekijäkyselyyn vastanneista yli neljäsosa (26 %) kertoo, ettei saa työnantajaltaan mitään tukea liikuntaan. Liikkuva aikuinen -ohjelman kehityspäällikkö Miia Malvelan mukaan liikunta on alihyödynnetty keino parantaa henkilöstön hyvinvointia ja bisnestä.

– Osa liikunnallisista keinoista olisivat työnantajalle täysin maksuttomia. Panostukset henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat suotuisasti myös työnantajakuvaan.

Yleisimpiä tapoja työntekijöiden liikkumisen kannustamiseen ovat liikuntaedun tarjoaminen (45 %), peseytymis- ja pukeutumistilojen järjestäminen työpaikoilla (26 %) ja liikuntaohjeiden tai -vinkkien antaminen (14 %).

Työpäivän aikaisen liikkumisen vakuutusturvasta ei kyselyn mukaan ole viestitty yli puolelle kyselyyn vastanneista (57 %). Lounastauolla tapahtuva liikkuminen esimerkiksi ei lähtökohtaisesti sisälly työntekijöiden vakuutukseen. Moni työnantaja on kuitenkin täydentänyt etätyön vakuutusturvaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Etätöitä tekevien liikkuminen vähentynyt

Työntekijäkyselyn mukaan pandemia on vaikuttanut erityisesti etätyötä tekevien liikkumiseen työpäivän aikana. Heistä 40 prosenttia vastasi kyselyyn, että heidän työpäivänaikainen liikkumisensa on vähentynyt.

Kaikista kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa (67 %) ei kokenut pandemian vaikuttaneen heidän liikkumisensa määrään työpäivänä. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Annu Haapakangaksen mukaan tähän voi vaikuttaa se, että valtaosa suomalaisista on työskennellyt pääasiassa läsnätyössä myös pandemia-aikana.

– Pääasiassa etätöitä tekevien kannattaa kiinnittää liikkumiseen entistä enemmän huomiota, Haapakangas sanoo.

Kävelykokouksista vaihtelua istumiseen

Yksi keino liikkumisen lisäämiseen työpäivänä on kävelykokousten lisääminen ja ulkoilun yhdistäminen työpäiviin. Ne auttaisivat katkaisemaan pitkän istumisen, ja luontoympäristö vähentäisi myös stressiä ja lisäisi myönteisiä tunteita työpäivän aikana.

Kyselyyn vastanneista vain kolme prosenttia kertoo, että työyhteisö on järjestänyt kävelypalavereita. Viisi prosenttia vastaajista sanoo, että työnantaja on kannustanut ulkoilemaan kokousten aikana. Kahdeksaa prosenttia vastaajista on kannustettu ulkoilemaan työpäivien aikana.

– Vaikka nämä luvut ovat pieniä, pandemia näyttäisi vahvistaneen toimistotyöntekijöiden kiinnostusta ulkona työskentelyyn sekä Suomessa että maailmalla, Haapakangas toteaa.

Kyselyyn toteutettiin syyskuussa 2021 ja siihen vastasi tuhat suomalaista. Vastanneista työelämässä oli 602.

Lue alkuperäinen tiedote Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Simple Share Buttons