Suoraan sisältöön

Yhdessä hyvä OTE -hanke auttaa kouvolalaisia nuoria kesätöihin

Kuva: Pixabay

Yhdessä hyvä OTE -hanke on osallistunut Kouvolan nuorten Kesäduuni-työllistämishankkeeseen haastamalla kaupunkia edistämään nuorten työllistämistä yhdessä eri tahojen kanssa. Kaupungin sivistystoimi otti haasteen hienosti vastaan. Tänä kesänä kaupunki aikoo työllistää vähintään 350 yhdeksäsluokkalaista kahdeksi viikoksi. Lasten ja nuorten lautakunta päätti asiasta helmikuun kokouksessaan.

Yhdessä hyvä OTE on mukana kesätyökampanjassa niiden nuorten kanssa, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä tai tukea työpaikalla. Hanke tarjoaa muun muassa työhönvalmennusta. Nuori voi tarvita tukea esimerkiksi työn räätälöinnissä hänelle sopivaksi tai hän tarvitsee pidemmän perehdytyksen. Työhön valmentaja tukee nuorta esimerkiksi työvaiheiden kuvaamisessa. Nuorelle, työnantajalle, työyhteisölle ja toimijoille annetaan tarvittaessa lisätietoa tukijärjestelyistä, jotta työtehtävät onnistuvat.

Miksi Yhdessä hyvä OTE -hanke on mukana? Saamme lisää tietoa ja osaamista osatyökykyisten nuorten työllistämisestä. Nuoret saavat tietoa osaamisestaan, tuen tarpeista ja uuden polun kohti työelämää.


Kaupungin kesäduuni-kampanja on VMP-konserniin kuuluva Sijaishaltija Oy:n konsepti. Sijaishaltija etsii nuorille työpaikat paikallisista yrityksistä, perheistä tai yhdistyksistä. Työnantaja saa nuoren yhtä laskua vastaan töihin, ja nuori saa 10 päivän työjaksosta palkakseen 360 euroa. Jos esimerkiksi paikkakunnan yritykset lähtevät mukaan tukemaan nuorten työllistämistä, 15-vuotiaille voidaan tarjota Sijaishaltijan kautta enemmänkin kuin 170 kesätyöpaikkaa.


Lisätietoja

Timo Pesu
projektipäällikkö
Yhdessä hyvä OTE -hanke

www.pikaduuni.fi | www.kouvola.fi/kesaduuni


Simple Share Buttons