Suoraan sisältöön

Verkostoyhteistyö tukee opiskelijaa mielenterveyden haasteissa

Mielen hyvinvoinnin haasteet ovat nuorilla ja nuorilla aikuisilla tavallisia. Arviolta jopa joka neljäs nuori kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä ennen aikuisikää. Opiskelijoille tyypillisiä mielenterveyden haasteita ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, masennustilat ja stressioireet.

Psyykkinen oireilu voi haitata opiskelukykyä ja lisätä riskiä opintojen venymiseen tai keskeytymiseen. Pitkittyessään oireilu voi heikentää myös työllistymisen mahdollisuuksia. Ammattiopisto Spesian koordinoimassa Fokus-hankkeessa on etsitty ratkaisuja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen.

– Olemme rakentaneet toimintamallia tueksi opiskelijoille, joilla jokin mielenterveyden haaste tai häiriö vaikuttaa opiskeluun ja työllistymisen mahdollisuuksiin, kertoo hankevastaava, kuraattori Terttu Tolonen Spesiasta.

Oppilaitosten henkilökuntaa on koulutettu tunnistamaan erilaisia mielenterveyden haasteita Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksessa. Koulutus antaa henkilöstölle valmiuksia tarjota opiskelijoille ensivaiheen tukea ja apua.

Osalle opiskelijoista voi riittää, että mielenterveyden haasteet tunnistetaan ja otetaan puheeksi omassa oppilaitoksessa. Työssä hyödynnetään esimerkiksi HUS Mielenterveystalon verkkopohjaisia materiaaleja. Tarvittaessa opiskelija ohjataan terveydenhuollon mielenterveyspalvelujen piiriin.

Sujuva yhteistyö nopeuttaa palvelupolkua

Hankkeessa on luotu aikaisempaa tiiviimpi yhteistyön malli ammatillisten oppilaitosten ja mielenterveyden ammattilaisten välille. Tiivis verkostoyhteistyö ja neljästi vuodessa järjestettävät verkostotapaamiset ovat kantavia toimintamalleja Fokus-hankkeen mielenterveyslaajennuksen toteutuksessa.

Verkostoyhteistyö kokoaa yhteen ammatillisten oppilaitosten opettajat, uraohjaajat, työvalmentajat ja opiskelijahuollon sekä mielenterveyspuolen toimijat. Keski-Uudellamaalla tehdään yhteistyötä HUS Mieliala- ja kuntoutuspoliklinikan kanssa.

– Yksi yhteistyömuodoista on mielenterveyden ammattilaisten säännöllinen jalkautuminen oppilaitosten arkeen. Sujuvalla yhteistyöllä pyritään nopeuttamaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden palvelupolkua avoterveydenhuollon mielenterveysosaamisen piiriin, Tolonen kertoo.

Wilma-työkalu sujuvoittaa tiedonkulkua oppilaitoksen ja mielenterveyspalvelujen hoitoyksikön välillä. Kun opiskelija saapuu vastaanotolle, Wilman kautta saadaan nopeasti muun muassa vastuuopettajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan yhteystiedot.

– Näin perustietojen hakemiseen ei kulu kallisarvoista vastaanottoaikaa, vaan se voidaan käyttää opiskelijan kuulemiseen, tukemiseen ja auttamiseen, Tolonen kuvailee.

Valmentaja tukena työpaikalla

Fokus-hankkeen mielenterveystyön verkosto toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa myös työnantajien kanssa. Coaching on työkalu ja ajallisesti rajattu kehittämisen menetelmä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi. Sitä voidaan hyödyntää myös mielenterveyden haasteista kärsivän opiskelijan tukemisessa esimerkiksi työssäoppimisen tai työkokeilun jaksolla. Kokenut valmentaja on työyhteisössä rinnalla kulkija, jonka toiminnalla on johdon tuki.

– Valmentaja lähtee oppilaitoksesta opiskelijan mukaan työpaikalle ja toimii koko työyhteisön tukena muun muassa vuorovaikutuksen vahvistamisessa, oppimisen esteiden tunnistamisessa ja niiden voittamisessa, Tolonen tarkentaa.

Fokus osa hallituksen OTE-kärkihanketta

Fokus-hankkeen mielenterveyslaajennuksen verkostotoimijat tapasivat syyskuussa Järvenpäässä seminaarissa, johon saatiin myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan tervehdys. Mattila pitää tärkeänä, että mielenterveyden haasteista kärsivien opiskelijoiden tueksi löydetään uusia ratkaisuja, joilla tasoitetaan heidän tietään työelämään opintojen jälkeen.

Ministeri Mattilan mukaan ratkaisut edellyttävät usein verkostotyötä, jolla useat eri tahot saadaan toimimaan yhdessä opiskelijoiden opinto- ja työllistymispolkujen eteen. Hän pitää hienona asiana sitä, että Fokus-hankkeessa tällainen verkostotyö on saatu käynnistymään.

Ammattiopisto Spesian koordinoimaa Fokus-hanketta on toteutettu vuosina 2017-2018 osana hallituksen OTE – osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta. Fokuksen tarkoituksena on luoda toimintamalli osatyökykyisten ammatillisten opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen Keski-Uudellamaalla. Spesian lisäksi hanketta ovat yhteistyössä toteuttaneet Keuda, Seurakuntaopisto, Hyria, Kuntoutussäätiö ja Vates.

Teksti:
Krista Korpela-Kosonen


Simple Share Buttons