Suoraan sisältöön

Verkko- ja mobiilipalveluiden saavutettavuusdirektiivi etenee – ensi keväällä esitys laiksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta eli saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saatettava direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä.

Direktiivin tavoite on perusoikeuksien toteuttaminen ja ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavia, jotta kaikilla on mahdollisuus toimia yhdenvertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa.

Direktiivin voimaan saattamisen myötä muuttuvat verkkopalveluiden suunnittelun ja toteuttamisen vaatimukset, saavutettavuuden valvonta ja oikeussuojakeinot.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki julkisen sektorin yleisölle avoimet verkkosivut ja mobiilipalvelut sisältöineen. Verkkosivujen tulee täyttää tietyt vaatimukset, joilla parannetaan verkkopalveluiden havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

Soveltamisalaan kuuluviin verkkopalveluihin tulee liittää saavutettavuusseloste. Selosteen on sisällettävä selvityksen siitä, mitkä sisällön osat eivät ole saavutettavia, ja syyt siihen sekä tarvittaessa tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot. Miten voidaan ilmoittaa palvelusta vastaavalla julkisen sektorin organisaatiolle, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano vaatii tarvittavien säädösmuutosten ja hallinnollisten päätösten tekemistä. Direktiivin kansallista toimeenpanoa valmistellaan valtiovarainministeriössä ja keväällä 2018 on tarkoitus antaa hallituksen esitys kansalliseksi laiksi eduskunnalle.


Lisätietoja

Liisa Murto

Lakimies
Susanna Lehti ja kumppanit Oy


Simple Share Buttons