Suoraan sisältöön

Vatesin aluetoiminnan kysely 2021: Korona ja kuntakokeilu vaikuttavat työllisyystoimintaan

Vatesin aluetoiminta toteutti kyselyn maakunnissa toimiville työllisyystoimijoille alkuvuodesta 2021. Vastaajille esitettiin eri teemoihin liittyviä kysymyksiä osatyökykyisten työllistämisestä maakunnissa. Kyselyn tuloksista ilmeni, että korona ja kuntakokeilu vaikuttavat vahvasti työllisyystoimijoihin. Yhteistyössä erityisesti järjestötoimijoiden kohdalla havaittiin yhteistyön ja tiedonvälityksen pirstaleisuutta.

Koronan vaikutukset näkyvät työllisyystoimijoille monin eri tavoin. Järjestöissä, kunnissa ja TE-toimistoissa on siirrytty etäohjaukseen ja -palveluihin. Lisäksi työllistämisen palveluita on jouduttu supistamaan etenkin järjestökentällä ja kuntatasolla, ja työtoiminta on ollut myös osin keskeytettynä. Tapahtumia ja lähitapaamista vaativia asioita on peruttu, aukioloaikoja on rajoitettu palveluissa ja asiakasmääriä on supistettu.

Avoimet työmarkkinat eivät myöskään vedä, ja tuetut työpaikat ovat vähentyneet. Työnantajat eivät palkkaa samassa määrin palkkatukityöpaikkoihin, työharjoitteluihin ja työkokeiluihin, koska koronarajoitukset ovat voimassa ja lomautuksia on jouduttu tekemään. Työnantajat ovat kaiken kaikkiaan varovaisia. Erityisesti palveluala on kärsinyt, ja erilaiset extratyöpaikat ovat vähentyneet.

Kyselyn valossa työllisyystoimijoiden yhteistyö maakunnissa näyttää yleisellä tasolla toimivan ja tietoa vaihdetaan. Toisaalta kyselyyn vastanneet nostivat kehittämiskohteiksi juuri yhteistyön ja tiedonkulun, sillä toimijat ovat kiireisiä ja yhteistyö saattaa jäädä pinnalliseksi.

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021 ja kyselyn perusteella työllisyystoimijat seuraavat sitä tarkasti. Kokeilussa osa työllisyyspalveluiden asiakkaista siirretään valtiolta kunnan palveluiden piiriin. Yksi kyselystä nousseista toiveista on, että työllisyyspalvelujen paikallisuutta pystyttäisiin valjastamaan jatkossa paremmin osatyökykyisten palveluiden parantamiseksi.

Lue lisää kyselyn tuloksista Vatesin verkkosivuilta.

Simple Share Buttons