Suoraan sisältöön

Vantti luo tärkeää työllistämistyötä verkostoitumalla

7.6.2021

Eri alojen työntekijät poseeraavat kameralle. Yhdellä on keittiötyöntekijän vaatteet, yhdellä keltaiset huomiovaatteet. Etummaisena hymyilee nainen, jolla on kaulassa henkilökortti ja päällään Vantin logolla varustettu essu.
Vantissa työskentelee useita eri alan ammattilaisia. Tuotamme ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluita Vantaan kaupungille.

Vantissa rekrytointia ja sosiaalista rekrytointia on tehostettu Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodun yhteistyön kautta. Verkostoiduimme eri toimijoiden kanssa suoraan ilman välikäsiä, ja loimme oman toimintamallin työttömien työnhakijoiden työllistymisen tukemiseksi.

Olemme tehneet suoraa yhteistyötä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan ja Vantaan kaupungin valmennustaloihin. Kumppanina on mukana Vantaan kaupungin osaamiskeskus, joka tukee maahanmuuttajien työllistymistä. Lisäksi teemme yhteistyötä Live Palveluiden kanssa, joka on erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen keskittynyt valmennus- ja asiantuntijatalo. Vantti on verkostoitunut myös Helsingin tuetun työllistymisen palvelun kanssa.

Erittäin tärkeässä yhteistyöroolissa Vantaalla on ollut vammaisten työvalmennuspalvelu Virtaamo, joka etsii asiakkaalle hänen osaamistaan ja työkykyään vastaavaa työtä. Virtaamon tarjoama palvelu on maksutonta sekä asiakkaalle että työantajayritykselle. Useimmat kehitysvammaiset henkilöt ovat työllistyneet Vanttiin Virtaamon kautta.

Rekrytoinnin tehostamiseksi luotiin Vanttiin ulkoisen toimintamallin lisäksi sisäinen toimintamalli. Kartoitimme alue-esimiesten kanssa työntekijätarpeet ja viestimme niistä yhteistyökumppaneille. Yhteistyötahot toimittivat osaajien ansioluettelot etukäteen ja tutustuimme niihin keskitetysti yrityksen yhteisissä sisäisissä palavereissa, minkä jälkeen sopivat ehdokkaat pyydettiin haastatteluun.

Konkreettisena toimenpiteenä järjestimme syksyllä 2019 yhteistyössä Virtaamon kanssa Vantin omat rekrytointimessut, joissa työntekijäehdokkaita kutsuttiin suoraan yritykseemme esimiesten pikahaastatteluun. Rekrytointi tehtiin siis mahdollisimman helpoksi esimiehille. Toimintamalli vaatii yrityksessä aktiivisen ihmisen, joka hoitaa yhteyksiä ja järjestelee asiat. Vantissa olemme erityisesti onnistuneet nimenomaan näissä rekrytoinneissa.

Työllistymisiä tapahtui nopeasti uuden toimintatavan käyttöönotosta. Hankkeen myötä luodun toimintamallin kautta Vanttiin on työllistynyt maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja työttömiä työnhakijoita sekä kehitysvammaisia. Olemme myös ottaneet työttömiä työnhakijoita kuntouttavan työtoiminnan kautta valmennustaloista. Työllistymisiä aloitettiin työkokeiluilla, ja jatkona osa ohjattiin oppisopimukselle kouluttautumaan työtehtäviin Vanttiin.

Hankeyhteistyö tuottanut huipputulokset rekrytoinnissa

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa partneriyrityksenä luodut kontaktit ja oma verkostoituminen eri toimijoihin ovat tukeneet tätä uutta toimintatapaa, joka on tuonut paljon osaamista Vanttiin. Yhteistyöllämme edellä mainittujen tahojen kanssa saimme luotua Vanttiin 34 työpaikkaa puolessa vuodessa. Näistä työllistymisistä osatyökykyisten tai kehitysvammaisten osuus on yli kaksikymmentä ja loput maahanmuuttajia tai muuten haastavassa työvoima-asemassa olevia. Vuoden 2020 aikana työllistimme kokonaisuudessaan 40 osatyökykyistä, mikä on todella merkittävä määrä.

Samaa toimintatapaa voi suositella myös muille yrityksille. Enemmän verkostoitumista ja suoraa yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka pyrkivät kuntouttamaan ja työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Mielestäni työvoimatoimisto voisi ottaa vahvemman roolin työllistymistä tukevana toimijana, esimerkiksi tarjota palkkatukea niin monelle kuin mahdollista. Olen sitä mieltä, että palkkatukea voisi tarjota kaikille työttömille määräajaksi eikä vain pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille. Samoin voisi toimia esimerkiksi Vantaa-lisän ja Helsinki-lisän kanssa, jota maksetaan palkkatuen lisäksi tukemaan rekrytointia. Miksi tätä tukea ei makseta kaikista työttömien työllistämisistä, kun se olisi edullisempaa valtiolle kuin työttömyyskorvauksen maksaminen ilman mitään velvoitteita? Näin saisimme ihmisiä töihin ja tuottavaksi osaksi yhteiskuntaa. Yritys ottaisi todennäköisemmin työsuhteeseen työntekijän, joka on ollut poissa työelämästä, jos yrityksille tulisi huojennuksia palkoissa.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kaltaisia työllistämishankkeita tarvitaan juuri siksi, että työllistämisen nykymalli ei toimi riittävän hyvin, emmekä saa näillä olemassa olevilla toimilla työttömyyttä vähenemään. Yritysten ja työvoimatoimiston sekä muiden työllistymisiä edistävien tahojen kanssa tulisi kehittää tätä yhteistyötä toimivammaksi.

Olen huomannut, että monenlaisia työllisyyshankkeita ja toimijoita on tekemässä hyvää työtä työllistymisen tukemiseksi. Kokonaisuudenhallinta ja laajempi yhteistyöverkosto kuitenkin puuttuvat, ja tekemiset jäävät usein ilman tuloksia tai vain sisäpiirin tietoon. Tieto ei kulje, eivätkä toimijat löydä toisiaan tai tiedä toistensa tekemisistä, eivätkä siten voi myöskään tehdä yhteistyötä. Joko työllistymishanke tai rahoitus loppuu ennen kuin on saatu asioita riittävästi edistettyä tai työ jää vaille tulosta, kun ei löydetä oikeita mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Suomessa pitäisi paremmin olla selvillä tästä työllistymisen kokonaisuudesta sekä kehittää yhteistyötä jo olemassa olevien toimijoiden kanssa. Suuri määrä tekemistä ja hankkeita eivät takaa laatua ja tuloksia, vaan tehokas ydinverkosto ja sen ympärille rakentuva yhteistyö. Urbaania kasvua Vantaa -hanke on pyrkinyt nimenomaan löytämään ratkaisua tähän ongelmaan.

Uuden rekrytointimallin luominen ja kehittäminen yhteistyössä Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kanssa

Luotiin uusi tapa verkostoitua työllisyyspalveluja tarjoaviin tahoihin. Verkostoiduttiin eri toimijoiden kanssa, ja luotiin toimintamalli työttömien työnhakijoiden työllistymiseen. On tehty suoraa yhteistyötä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan Vantaan kaupungin valmennustaloihin, kuten LUXI, REELI ja KOUTSI. Yhteistyössä on mukana myös Vantaan kaupungin osaamiskeskus, joka tukee maahanmuuttajien työllistymistä. Kontakteja ovat myös vammaisten työvalmennus Virtaamo Vantaalla sekä LIVE palvelut Helsingissä. Vantti on verkostoitunut myös Helsingin tuetun työllistymisen palvelun kanssa.

Urbaania kasvua -rekrytointimalli:

  • Uusi nopea rekrytointimalli, joka lisää työllistämistä ja työllistymistä haastavista kohderyhmistä.
  • Työllistymisiä Vantissa maahanmuuttajille, osatyökykyisille ja työttömille työnhakijoille.
  • Saadaan työntekijät nopeasti avoinna oleviin paikkoihin ilman pitkää ja kankeaa rekrytointiprosessia.
  • Toimintamalli säästää aikaa ja rahaa sekä tuo vakautta yrityksen toimintaan, kun saadaan ammattitaitoista työvoimaa avoimiin paikkoihin. Toiminnan laatu, työn tehokkuus ja työviihtyvyys paranevat.

Suositus:

  • Nopea tapa rekrytoida ja toimeksiannot täytetään pääsääntöisesti parin viikon aikana tai jopa viikon sisällä. Henkilö voidaan työllistää nopealla aikataululla, kunhan palkkatukipäätös saadaan. Saadaan edullista työvoimaa, kun voidaan hakea palkkatuki, Vantaa-lisä tai vaihtoehtoisesti esim. rekrytointituki alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle. Tämä on sosiaalinen ja vastuullinen tapa toimia työllisyyden parantamiseksi, joka tukee yritysten kasvua sekä yhteiskuntaa.

Kirjoittaja

Minna Tuomi
HR-asiantuntija, osaamisen kehittäminen ja koulutus
Projektipäällikkö / Kevan työelämän kehittämisraha -hanke
Vantti

Simple Share Buttons