Suoraan sisältöön

Vammaiset henkilöt kokevat usein syrjintää työnhaussa

Vammaisten ihmiset syrjäytyvät avoimilta työmarkkinoilta jo työnhakuvaiheessa tapahtuvan syrjinnän vuoksi. Noin 57 % Vammaisfoorumin kyselyyn vastanneista oli kokenut syrjintää työnhaussa.

Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa vammaiselle tarpeelliset kohtuulliset mukautukset, mutta työelämän mukautuksissa lähes puolet vastaajista oli kokenut syrjintää. Kyselyssä selvitettiin vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa YK:n vammaisyleissopimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Kyselyyn vastasi yhteensä reilut 1500 vammaista henkilöä, joista kehitysvammaisia oli noin 200. Kaikista vastaajista 16–64-vuotiaista noin 17 % ilmoitti olevansa palkkatyössä tai yrittäjänä. Kehitysvammaisista työssäkäyviä oli vain 8 prosenttia. Viittomakielisistä 56 % ja aistivammaisista vastaajista kolmasosa oli työelämässä. Kehitysvammaiset henkilöt eivät alhaisesta työllisyysasteesta huolimatta koe useinkaan tulleensa syrjityksi työnhaussa, koska eivät useinkaan tunnista heihin kohdistuvaa syrjintää työelämäasioissa.

Työelämästä syrjään jääminen johtaa helposti köyhyyteen. Yli puolet vammaisista vastaajista oli kokenut itsensä köyhäksi.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli Suomessa voimaan 10.6.2016 eli kolme vuotta sitten. Sopimus korostaa vammaisten ihmisten osallistumista, osallisuutta ja tasa-arvoa ja kieltää laaja-alaisesti syrjinnän.

Lue koko artikkeli kyselyn tuloksista Kehitysvammaliiton sivuilta

Simple Share Buttons