Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 14.6.2021

Työolobarometri 2020: Korona-aika vaikutti myönteisesti etätyöntekijöiden työkykyyn

Koronaviruspandemian vaikutukset koko palkansaajatasolla työn fyysiseen ja henkiseen rasittavuuteen tai koettuun työkykyyn eivät ole kovin suuret. Myöskään työuupumuksen tai stressin yleisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön 4.6.2021 julkaisemasta työolobarometristä käy kuitenkin ilmi, että eri ryhmien välillä oli selviä eroja. Aikaisempaa useammalla työntekijällä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työnteon paikkaan. Barometrin mukaan […]


LueUutinen, - 11.6.2021

Työllisyyden kuntakokeilut toteutettava ihmisten ehdoilla – mukaan tarvitaan myös järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset

Kuntoutussäätiö järjesti 9.6. Työllisyyden kuntakokeilut – tuloksellisempaa työllistymistä ja parempaa palvelua -tilaisuuden. Tässä tilaisuudessa puheenvuoron pitivät työministeri Tuula Haatainen, työllisyysjohtaja Regina Saari (Tampereen kaupunki), toiminnanjohtaja Elina Pajula (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys) ja työmarkkinaneuvos Tuija Oivo (työ- ja elinkeinoministeriö). Työministeri Tuula Haataisen mielestä työllisyyden kuntakokeilujen ydin on niiden suunnittelusta lähtien ollut asiakkaissa. Työllisyydenhoidon asiakkaiden on saatava entistä sujuvammin […]


LueUutinen, - 10.6.2021

Mielenterveystyössä tarvitaan vahvoja yhteistoimintataitoja

Ammattilaisten vahvat yhteistoimintataidot ovat välttämättömiä mielenterveyden edistämisen onnistumiseksi. Mielenterveyttä edistetään arjen eri toimintaympäristöissä, jolloin verkostoituminen ja kumppanuuksien luominen organisaatio- ja sektorirajat sekä tieteenalat ylittäen on tärkeää. LitM Nina Tammisen väitöstutkimuksessa tutkittiin mielenterveyden edistämisen osaamista ja määriteltiin, millaista mielenterveyden edistämisen osaamista tarvitaan terveyssektorilla. Tutkimus perustui mielenterveysalalla työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin. Tammisen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ammattilaisten […]


LueUutinen, - 8.6.2021

Työhyvinvointitesti julkistettu

Työterveyslaitos on kehittänyt työhyvinvoinnin tueksi testin, joka on saatavilla maksutta verkossa. Testillä kartoitetaan esimerkiksi työuupumusta, työssä tylsistymistä ja tyytyväisyyttä työhön. Miten voit? -testin on tarkoitus antaa työntekijälle tutkittuun tietoon perustuvaa palautetta omasta hyvinvoinnista. Lisäksi testi antaa vinkkejä mielenterveyden vahvistamiseen. Työhyvinvointitesti on ensimmäinen osa maksutonta kehittämistyön alla olevaa Mielenterveyden tuen työkalupakkia. – Testi antaa työntekijälle tilannekuvan […]


LueUutinen, - 1.6.2021

Digitaitoja duuniin -koulutus alkaa elokuussa

HEO kansanopistossa käynnistyy elokuussa 2021 seuraava Digitaitoja duuniin -koulutus. Kohderyhminä ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset, työkyvyttömyyseläkeläiset, ammatinvaihtajat, työssäkäyvät ja maahanmuuttajat – kaikki, jotka haluavat kehittää digiosaamistaan. Neljän kuukauden pituisella kurssilla tutustutaan esim. eri laitteiden ja ohjelmien käyttöön, verkossa toimimiseen, tiedonhakuun sekä erilaisten sovellusten hyödyntämiseen työssä, työnhaussa tai opiskelussa. Koulutus on Opetushallituksen tukema ja osallistujille maksuton. Koulutukseen […]


LueUutinen, - 27.5.2021

Työkykykoordinaattorien koulutus alkaa syksyllä ammattikorkeakouluissa

Työkykykoordinaattorikoulutus alkaa kahdeksassa ammattikorkeakoulussa tulevana syksynä. Koulutuksen käynnistävät Metropolia, Jyväskylän, Tampereen, Satakunnan, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulut sekä Savonia ja Karelia ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulut tarjoavat työkykykoordinaattorikoulutusta osana ammatillista täydennyskoulutusta tai osana ammattikorkeakoulututkintoja. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-opiskelua sekä digitaalisia työvälineitä. Uudistuksen myötä koulutus tulee entistä paremmin saataville sekä opiskelijoille että työkyvyn tuen ammattilaisille. Lue tiedote sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. […]


LueUutinen, - 26.5.2021

Tavoitteena työllistyminen -webinaarisarja julkaistu

Vates-säätiö on toteuttanut keväällä yhteistyössä Kiipulan ammatillisen erityisoppilaitoksen kanssa kolmen webinaarin sarjan: Tavoitteena työllistyminen. Webinaarien tallenteita voi hyödyntää ja käyttää Vatesin YouTube-kanavalla. Webinaarin osiot ovat: Keitä ovat täsmä- tai osatyökykyiset Tukea ja ratkaisuja työnantajille Ohjaus ja työelämä. Tutustu webinaarisarjaan Vatesin YouTube-kanavalla.  


LueUutinen, - 24.5.2021

Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu jakaa mielipiteitä

Kysymys työllisyyspalvelujen järjestämisvastuusta jakaa voimakkaasti alan ammattilaisten mielipiteitä TE-toimistoissa ja kunnissa. Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) teettämästä Sosiaalibarometristä selviää, että kuntien edustajat pitävät kuntakokeilun asiakasryhmien siirtoa parempana kuin TE-johto. Hallitus päätti kehysriihessä valmistella työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirtoa kunnille. Tämän vuoden maaliskuussa alkaneessa työllisyyden kuntakokeilussa tätä kokeillaan 118 kunnassa nuorten, maahanmuuttajien ja Kelan työttömyysetuutta saavien osalta. […]


LueUutinen, - 21.5.2021

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastoja voi seurata tietoportaalista

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työllisyyden kuntakokeiluja lukuisilla tavoilla. Alueilta kerättyjä tietoja halutaan tarjota avoimesti myös kansalaisten, median ja päättäjien käyttöön. Ensimmäiset seurantatiedot kokeiluista olivat nähtävissä ministeriön verkkosivujen tietoportaalissa toukokuun alussa. Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat rakentaneet erillisen tietoportaalin, jonka kautta yksittäisten kokeilukuntien tai -alueiden kehityksen julkinen tarkastelu mahdollistuu. Portaalin tilastot perustuvat TEM:n viralliseen tilastojärjestelmään […]


LueUutinen, - 19.5.2021

Tekoäly johdattaa positiivisiin elämänkierteisiin

Tekoälyn hyödyntämistä tuen tarpeiden ennakoinnissa ja palvelujen kohdentamisessa on tarkasteltu Kelan Sosiaalivakuutuksen 22.4.2021 julkaisemassa verkkoartikkelissa. Palveluita ja etuuksia olisi Kelan tutkijoiden mukaan mahdollista kohdentaa tehokkaammin ennakoivaa dataa hyödyntämällä. Tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuon mukaan olisi tärkeää löytää niitä asiakkaita, jotka eivät muuten osaa hakea tarvitsemiaan palveluita ja etuuksia. Yksi ennakoivasta datasta hyötyvä ryhmä voisivat olla nuoret, joilla […]


Simple Share Buttons