Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 26.2.2020

Työkummitoiminta työllistymisen tukemiseen

Kuntoutussäätiön uudessa työkummitoiminnassa työtön työnetsijä saa vapaaehtoisen ohjaajan (työkummin) tukea sekä osaamista avuksi työllistymiseensä. Työtä vaille jääneitä nuoria ja aikuisia valmennetaan työelämään esimerkiksi tutustumalla yritysten perusasioihin ja työnantajan odotuksiin. Työkummin tuki on kattavampaa kuin muissa palveluissa, tukea tarjotaan niin työhön valmentautumisessa, työnhaussa kuin työhön perehtymisessäkin. Kuntoutussäätiö auttaa työnetsijöiden ja työkummin kohtaamista ja tukee näiden työparien […]


LueUutinen, - 10.2.2020

Videoita ammatillisesta kuntoutuksesta

Kevan sivuilta löytyy lyhyitä videoita ammatillisesta kuntoutuksesta. Alle minuutin mittaisilla videoilla vastataan asiakkaiden usein esittämiin kysymyksiin työkokeilusta, työhönvalmennuksesta, koulutuksesta, oppisopimuksesta, palveluntuottajan käyttämisestä ja raha-asioista. Videoita on yhteensä yli 40. Videoilla vastataan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Kenen kanssa suunnittelen työkokeilua? Mitä jos sairastun työkokeilun aikana? Millainen on työhönvalmennuksen aikainen toimeentulo? Voinko saada tukea asumiseen opiskelupaikkakunnalla? Kertyykö oppisopimuskoulutuksen […]


LueUutinen, - 4.2.2020

Mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvu edelleen jyrkkää

Sairauspäivärahaa saaneiden määrä kasvoi edelleen vuonna 2019. Päivärahaa sai viime vuonna n. 304 000 henkilöä, melkein 10 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksettavat päivärahakaudet ovat yleistyneet viime vuosina jyrkästi erityisesti nuorilla sekä varhaiskeski-ikäisillä naisilla. Tämä selviää Kelan Tutkimusblogissa 29.1.2020 julkaistusta artikkelista. Mielenterveyden häiriöistä aiheutuvien poissaolojen kehitykseen […]


LueUutinen, - 3.2.2020

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Työllistyminen ei yksin ole osoitus onnistuneesta kotoutumisesta

Maahanmuuttajan yksilölliset ominaisuudet, esimerkiksi koulutus tai kielitaito, eivät yksin selitä kotoutumista tai työllistymistä. Kyse on laajemmasta maahanmuuttopolitiikan muodostamasta ympäristöstä ja yhteiskunnan asenteista. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 21.1.2020 julkaisemasta Kotoutumisen kokonaiskatsauksesta 2019 (pdf). Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen toteaa, että kotoutuminen on moniulotteinen- ja tekijäinen kokonaisuus, johon osallistuvat sekä vastaanottava yhteiskunta että muuttajat itse. […]


LueUutinen, - 17.12.2019

Esihenkilön tietopaketti sairastuneen työntekijän kohtaamiseen ja tukemiseen

Miten kohdata sairastunut työntekijä työpaikalla ja millä keinoin tukea häntä? Mitä työnantajan on hyvä huomioida työhön paluun suunnittelussa ja mistä esihenkilö voi saada lisätietoa. Suomen Syöpäpotilaat ry:n Minä, syöpä ja työ -hanke on tuottanut esihenkilön tietopaketin sairastuneen työntekijän kohtaamiseen ja tukemiseen. Paketissa on työkaluja työhön paluun suunnitteluun, yhteydenpitoon sairauspoissaolon aikana sekä poissaolon käsittelyyn työyhteisössä. Tietopaketin […]


LueUutinen, - 10.12.2019

Ratkaisuja osatyökykyisten työllistämiseen on jo olemassa

Aamulehti 9.12.2019 mielipiteet Lukijalta Päivi Mattila-Wiro, Soile Kuitunen Ratkaisuja osatyökykyisten työllistämiseen on jo olemassa. Osatyökykyisten työllistämisen esteenä ovat usein asenteet. Ne ovat kuitenkin muuttumassa. Ulla Suvanto ja Jarkko Lignell nostivat esiin (AL 3.12.) erittäin tärkeän asian: osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja aseman työelämässä. Osatyökykyisten työllistyminen on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan, mutta tyhjästä sen ei tarvitse lähteä liikkeelle, sillä […]


LueUutinen, - 3.12.2019

Kela julkaisi selkokielisen verkkosivuston

Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Sivuston sisältö koostuu Kelan selkoesitteiden teksteistä, jotka on muokattu verkkoon sopiviksi. Sivusto on jaoteltu esitteiden tapaan kahdeksaan aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki sekä […]


LueUutinen, - 2.12.2019

Työkyvyttömyys aiheuttaa merkittäviä kustannuksia

Työkyvyttömyyskustannuksissa ja työterveyshuollon investoinneissa on suurta vaihtelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Mielenterveyden häiriöt ovat tällä hetkellä suurin ryhmä Kelan korvaamissa sairauspäivärahoissa. Osasairauspäivärahan käyttö näyttäisi olevan tuloksellinen keino pidentää työuria. Keva ja Terveystalo selvittivät yksityisen ja julkisen sektorin henkilöstön työkyvyttömyyttä ja sen kustannusvaikutuksia. Työkyvyttömyyden kustannukset olivat tarkastelluissa organisaatioissa keskimäärin 6,8 prosenttia palkkasummasta. Erot ääripäiden välillä […]


LueUutinen, - 28.11.2019

Riippumaton tutkijaryhmä arvioimaan keinoja työllisyysasteen nostamiseksi

Työministeri Timo Harakka on asettanut riippumattoman tutkijaryhmän. Tutkijaryhmän puheenjohtaja on Tukholman yliopiston taloustieteen professori Markus Jäntti. Tutkijaryhmän tehtävänä on esittää tutkimustietoon perustuvia keinoja ja ratkaisuja työllisyyden nostamiseksi 75 prosenttiin. Tutkijaryhmän tulee ottaa esityksissään huomioon toimenpiteiden työllisyysvaikutukset, kustannusvaikutukset ja vaikutukset julkisen talouden tasapainoon. Tutkijaryhmän kokoonpano: puheenjohtaja, professori Markus Jäntti, Tukholman yliopisto ekonomisti Henna Busk, Pellervon taloustutkimus […]


LueUutinen, - 24.9.2019

Osatyökykyiset ovat kasvava ryhmä, josta löytyy erittäin hyviä osaajia

Työmarkkinat ovat muutoksessa, ja nämä muutokset heijastuvat koko rekrytointialaan. Näitä muutoksia lähes 40 vuotta seurannut Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoi Duunitorille, miltä hänen mielestään rekrytointialan kehitys näyttää. Ukkonen nostaa osatyökykyisten roolin työmarkkinoilla yhdeksi merkittäväksi aiheeksi rekrytointialan kehityksessä. ”Osatyökykyiset ovat kasvava ja kiinnostava ryhmä työmarkkinoilla. Heillä saattaa olla jokin vamma, sairaus tai muu puute, joka […]


Simple Share Buttons