Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 6.6.2018

OTEtta osatyökykyisten työllistämiseen: OSKU-verkkopalvelu mukana Kuntoutuspäivillä 7.6.

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE) on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Kuntoutusssätiön järjestämillä Kuntoutuspäivillä tuodaan esiin itse osatyökykyisen, ammattilaisen ja työnantajan näkökulman työllistymisen helpottamiseksi. Tutustu tarkemmin työryhmään, jossa myös OSKU-verkkopalvelu on mukana.    


LueUutinen, - 23.5.2018

Kuntoutusasiakkaat OSKU-verkkopalvelusta: Vihdoin yhdessä paikassa kuntoutusta, koulutusta ja työnhakua tukevat palvelut

OSKU – tietyoelamaan.fi on palvellut osatyökykyisiä, heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia sekä työnantajia puolisentoista vuotta. Kuntoutussäätiön palvelupäällikkö Ira Vahteron mukaan erityisesti Keinot työkyvyn tueksi -osio ja sieltä Keinovalikoimat-kohta ovat asiakkaiden palautteen perusteella hyödyllisiä. ”Asiakkaat ovat sanoneet, että vihdoin on selkeästi ja ytimekkäästi koottu yhdelle sivulle kuntoutusta, koulutusta ja työnhakua tukevat palvelut sekä tietoa erilaisista tukimuodoista.” Lue […]


LueUutinen, - 14.5.2018

Yle: Harva työtön tietää ilmaisesta terveystarkastuksesta

Työttömien ohjaaminen terveystarkastuksiin on TE-keskusten vastuulla ja terveyspalvelujen järjestäminen kuuluu kunnalle. Työtön voi myös itse hakeutua terveystarkastukseen. Työttömien Keskusjärjestön haaviin on jäänyt jo yli kaksikymmentä kuntaa, joiden nettisivuilta ei löydy tietoa tarkastuksista. Tähän mennessä on ehditty selvittää tilannetta 70 kunnassa, Ylen uutisessa sanotaan. Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee kyselyiden perusteella yleensä 1–2 kuukaudessa. Joissakin kunnissa aika voi […]


LueUutinen, - 10.5.2018

Järjestöt vauhdittavat osatyökykyisten työllistymistä yhdessä ministereiden Mattila ja Lindström kanssa – katso video!

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat ensimmäisen kerran lupautuneet yhdessä etsimään ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Lue koko uutinen sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. Järjestöt allekirjoittivat jo aiemmin julkilausuman, jossa ne sitoutuivat ottamaan käyttöön eri keinoja, joiden avulla osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen ja työssä jatkaminen helpottuu. Julkilausuman allekirjoitti yhteensä 14 järjestöä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja […]


LueUutinen, - 8.5.2018

Työkykykoordinaattori huolehtii, että ratkaisut löytyvät

”Jokaisella työhön haluavalla tulee olla mahdollisuus tehdä työtä, myös silloin, kun hänellä on työntekoon vaikuttava sairaus tai vamma. Tarvitsemme muutosta nykyiseen tilanteeseen, jossa työkyvyn alenema estää liian monen työhön pääsemisen tai työssä jatkamisen.” Näin kirjoittaa Sosten blogissa OTE-kärkihankkeen Koulutuksella muutokseen -projektipäällikkö Raija Tiainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. ”Työkykykoordinaattori on sosiaali- ja terveydenhuollon, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluissa, […]


LueUutinen, - 27.4.2018

OSKUn uutiset, tapahtumakalenteri ja bloggaukset nyt entistä helpommin nähtävillä

Käyttäjäraadeistamme saadun palautteen perusteella verkkopalvelumme Ajankohtaista-palsta on nyt nostettu etusivulla entistä näkyvämmälle paikalle. Palstalta voit katsoa samalla kertaa osatyökykyisyyteen liittyvät uutiset, tapahtumat ja bloggaukset. OSKU on kaikille avoin foorumi. Jos haluat ilmoittaa organisaatiosi tapahtumista, jakaa hyviä työllistymiskäytäntöjä tai blogata, olethan yhteydessä.


LueUutinen, - 17.4.2018

Eläketurvakeskus: Tekoäly voi tulevaisuudessa pidentää työuria

Eläketurvakeskuksessa kokeiltiin koneoppimisen menetelmiä lupaavilla tuloksilla. Tekoäly tunnisti neljä viidestä työkyvyttömyyseläkeläisestä rekisteritietojen perusteella jo kaksi vuotta ennen eläketapahtumaa. Koneoppimisalgoritmi opetettiin ennustamaan työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen sosioekonomisten-, ansio- ja etuustietojen avulla. Ennustemalli löysi 78 prosentin tarkkuudella henkilöt, jotka jäivät kahden vuoden päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. – Lähes neljä viidestä on varsin lupaava tulos. On todennäköistä, että ennustetarkkuus paranisi lisäämällä muuta sosiaali- […]


LueUutinen, - 12.4.2018

Hallituksen kehysriihi: Osatyökykyisten työmarkkinatilannetta puidaan huhtikuussa alkavassa selvityksessä

Osatyökykyisten tilannetta työmarkkinoilla selvitetään huhtikuussa alkavassa selvityksessä. Tavoitteena on kartoittaa siirtymiä työkyvyttömyysetuuksille ja sieltä pois sekä palveluita, joiden avulla edistetään työelämässä pysymistä tai työllistymistä. Selvitys on osa Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta. Lue koko uutinen sosiaali-ja terveysministeriön verkkosivuilta.


LueUutinen, - 11.4.2018

TTL:n tutkimus: Emotionaalista työpanosta tarvitaan työssä yhä enemmän – vaarana liikakuormitus

Psyykkinen kuormitus ja henkinen jaksaminen ovat nousseet keskeiseksi työelämää jäsentäväksi teemaksi. Psyykkistä haavoittuvuutta ilmentävät työstressi, uupumus ja masennus. Tämä ilmenee Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin syitä psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymiselle. Työelämää koettelevan rakennemuutoksen myötä yhä useammassa työtehtävässä odotetaan sekä sosiaalista että emotionaalista panosta. Monissa ammateissa, joissa on vahva ihmissuhteisiin liittyvä ulottuvuus, on kohonnut riski käyttää masennuslääkkeitä. […]


LueUutinen, - 10.4.2018

Blogi ja kirjallisuuskatsaus: Osatyökykyisten työllistymisen edellytykset yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän osalta

Osatyökykyisten työllistäminen ja osallisuuden edistäminen edellyttävät yhteiskunnan ja palvelu- sekä etuusjärjestelmän yhteensovittamista. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektissa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla mitä aiemmissa hankkeissa on noussut esiin osatyökykyisten työllistyminen edellytyksistä yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän osalta. Projekti on osa Osatyökykyisille tietyöelämään -kärkihanketta. Lue lisää hankkeessa toteutetun kirjallisuustarkastelun tuloksista tästä linkistä. Lue myös aiheeseen liittyvä blogikirjoitus: Jokaisella on oikeus […]


Simple Share Buttons