Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 15.10.2020

Aktiivinen työkyvyn tuki tukee sairauspoissaolojen hallintaa

Työkyvyn tukitoimilla pyritään vähentämään pitkittyvää ja pysyvää työkyvyttömyyttä ja edistämään työhön paluuta. Vaikka osatyökykyisten pitäminen työelämässä on tärkeää taloudellisesti ja inhimillisesti, toimintatavan vaikutuksista on ollut vähän tutkittua tietoa. Työterveyslaitoksen vuosina 2018–2020 toteuttama tutkimus tuotti uutta tietoa toimintatavan toteutuksesta viidessä suuressa ja yhdessä pienemmässä tutkimukseen osallistuneessa kunnassa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka sairauspoissaolojen omailmoituskäytännön laajentaminen, korvaavan työn […]


LueUutinen, - 12.10.2020

Suomalaisen työttömyyden kahdeksat kasvot esitellään tuoreessa tutkimusraportissa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tutkimusraportissa ”Työttömyyden kasvot” (Faces of Joblessness) esitellään suomalaisen työttömyyden kahdeksat kasvot. Tulokset esittelevät näiden ryhmien tunnuspiirteitä sekä työllistymisen esteitä. Selvityksen tilaajia olivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela. Tutkimuksessa OECD selvitti EU-SILC-tilaston tietojen perusteella työikäisten henkilöiden (17–64-vuotiaat) työskentelyä ja työmarkkinoille kiinnittymistä Suomessa vuonna 2017. Tulosten mukaan 27 % työikäisestä väestöstä […]


LueUutinen, - 6.10.2020

Nuorille suunnatut matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut tarpeellisia ja tuloksellisia

Neljässä Kelan rahoittamassa hankkeessa kehitettiin ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluita nuorille. Hankkeiden tulokset osoittavat, että nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä kuntoutuspalveluita. Nuoren tilanteen selvittely on olennaista, kun häntä ohjataan oikeanlaiseen palveluun. Kuntoutuksen ammattilaisilta kuntoutustyö edellyttää ammattitaitoa sekä inhimillistä otetta. Kelan rahoittamissa hankkeissa kehitettiin alle 30-vuotiaille suunnattuja ryhmämuotoisia kuntoutuksia, joihin pääsi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutujilta ei vaadittu osallistumista diagnostisiin selvittelyihin […]


LueUutinen, - 5.10.2020

Kannanotto: Sote-järjestöt vetoavat järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen puolesta

Sote-järjestöt vetoavat, että STEA:n nimilinjaus ei saa vaikuttaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden järjestölähtöisen kurssitoiminnan toteutumiseen. Allekirjoittajina: Päivi Puhakka, toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto ry Paula Hellemaa, toiminnanjohtaja, Allergia-, Iho-ja Astmaliitto ry Ulla Suvanto, toiminnanjohtaja, Crohn ja Colitis ry Anssi Kemppi, toiminnanjohtaja, Eläkeliitto ry Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto ry Ilkka Repo, toiminnanjohtaja, Keliakialiitto ry Sari Kuosmanen, toiminnanjohtaja, Lihastautiliitto ry […]


LueUutinen, - 5.10.2020

Selvitystyö osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista

Osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallia koskeva selvitystyö on käynnistynyt. Selvityksessä määritellään osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallin sisältö, toiminnan organisointi sekä rahoitus. Tavoitteena on edistää osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia työllistymiseen. Selvityshenkilönä toimii Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen. Selvitys valmistuu 31.1.2021 mennessä. Lue koko tiedote työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. >>  


LueUutinen, - 28.9.2020

Uuden oppiminen tuki koronan vuoksi etätöihin siirtyneiden työhyvinvointia

Koronakeväänä aiempaa enemmän etätyötä tehneet kertoivat muita useammin oppineensa parempia työtapoja. Lisäksi moni totesi tehneensä päätöksiä työssään aiempaa itsenäisemmin. Työhyvinvoinnin riskitekijä oli vähäisempi esimiehiltä sekä kollegoilta saatu tuki. Reilu kolmannes (34 %) etätöihin siirtyneistä koki työtovereilta ja lähes neljännes (24 %) esimieheltä saadun tuen vähentyneen. Tiedot ilmenevät Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksen tuloksista. Kyselyyn vastasi […]


LueUutinen, - 22.9.2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä järjestöjen toiminta vaativat kirkastamista sote-lakipaketissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) sekä järjestöjen toiminta edellyttävät kirkastamista valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakikokonaisuuteen. Kuntoutussäätiö jätti oman lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi lausuntopalveluun 22.9.2020. Kuntoutussäätiö korostaa omassa lausunnossaan, että sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja Suomen terveyspalvelujärjestelmä on […]


LueUutinen, - 11.9.2020

Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjämäärä kasvanut edelleen

Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjämäärä on jatkanut kasvuaan tänäkin vuonna. Tammi–elokuussa 2020 käyttäjiä oli yhteensä 42 491 eli n. 5 312 käyttäjää kuukausitasolla. Vuonna 2019 käyttäjiä oli yhteensä 54 059 (n. 4 505 käyttäjää/kk). Tie työelämään -palvelu on ainoa valtakunnallinen verkkopalvelu, joka kokoaa osatyökykyisyyteen liittyvät asiat yhden osoitteen alle. Se sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa osatyökykyisten, ammattilaisten […]


LueUutinen, - 10.9.2020

THL:n Työttömien terveystarkastus -sivusto avattu

Työttömien terveystarkastus -sivusto on avattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta. Sivuilta löytyy perustietoa työttömän terveystarkastuksen tavoitteista ja sisällöstä, ts. pysyvämpää tietoa työttömien terveyspalveluiden järjestämisestä. Sivusto on suunnattu etenkin työttömien terveystarkastuksia tekeville ammattilaisille ja asiakkaille sekä niille yhteistyökumppaneille, jotka ohjaavat työttömiä terveystarkastuksiin ja joiden palveluilla voidaan edistää työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä. Lue lisää Työttömien terveystarkastus -sivustolta.


LueUutinen, - 4.9.2020

Asiakkaan tarve määrittämään työkykyä ja työllistymistä tukevia palveluita ja tavoitteita

Työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden yhteensovittaminen ja asiakkaan tarpeita vastaava palveluintegraatio toteutuu tällä hetkellä vasta jossain määrin. Tarvitaan siirtymää kohti ihmislähtöistä monialaisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisen systeemiä ja politiikkaa. Tämä ilmenee valtioneuvoston kanslian 3.9.2020 julkaisemasta tutkimuksesta. Lue lisää tutkimuksesta valtioneuvoston julkaisuarkistosta. Tulevaisuuden ennakoinnissa korostui näkemys, että osallistumisen yhteiskuntaan muutoinkin kuin perinteisen palkkatyön kautta tulisi olla […]


Simple Share Buttons