Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 14.9.2019

Paikka auki tarjoaa ponnahduslautaa työelämään

Muun muassa Kalevassa ja Länsi-Suomi-lehdessä julkaistu artikkeli kertoo Satu Ahlgrenista, joka sai joulukuussa 2018 diagnoosin MS-taudista. Hän koki että menetti jatkon työpaikassaan pitkän sairausloman takia. Hän kaipasi vertaistukea ja löysi Lounais-Suomen neuroyhdistyksen sivut. Sattumoisin yhdistys etsi juuri järjestöassistenttia STEA:n Paikka auki -hankkeen rahoituksella. Siinä tarjotaan esimerkiksi osatyökykyisille henkilöille määräaikainen työsuhde, jonka toivotaan edistävän työuran jatkumista. […]


LueUutinen, - 13.9.2019

Työllisyysviikot 2019 Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan työllisyystoimijat järjestävät syyskuussa työllisyyden teemaviikot, joiden toteutuksesta vastaavat kunnat, työllisyyshankkeet, TE-toimisto ja Riveria. Pohjois-Karjalassa on innostusta toimia yhdessä ja löytää työnhakijoille työn tekemisen mahdollisuuksia. Työnhakijan kannattaa pitää toivoa työllistymisen suhteen yllä, sillä työmahdollisuuksia ja palveluja työnetsintään on käytettävissä. Työllisyysviikkojen järjestäjät haluavat tapahtumilla nostaa esille työnantajan ja työntekijän kohtaamista erilaisista näkökulmista. Tapahtumia on mm. Ilomantsissa, Joensuussa, […]


LueUutinen, - 12.9.2019

Vatesin Työn tukena -sivusto on julkaistu

Verkkosivusto on luotu erityisesti työnantajille ja työpaikkojen henkilöstön edustajille – luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuilletiedoksi – tiedoksi ja tueksi edistämään työpaikan monimuotoisuutta. Sivusto on rakennettu Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä -hankkeessa, jonka rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen toteutti Vates-säätiö yhteistyössä SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Siirry Työn tukena -verkkosivustolle


LueUutinen, - 11.9.2019

Yhteiskunnalliset yritykset työllistämisen edistäjinä – kooste seminaarista

Järjestimme maanantaina 26.8.2019 yhdessä Vates-säätiön ja Ilona-hankkeen kanssa seminaarin, jossa käsittelimme yhteiskunnallisten yritysten roolia vaikeasti työllistyvien työllistämisessä. Erilaisten muita hankalammassa asemassa työmarkkinoilla olevien ryhmien työllistäminen, työhön valmentaminen ja eri tavoin työelämään avustaminen on ollut ja on tänäkin päivänä monen yhteiskunnallisen yrityksen ydintoimintaa. Näitä erityisesti työllistämiseen keskittyviä yhteiskunnallisia yrityksiä kutsutaan myös sosiaalisiksi yrityksiksi, tai työhön integroiviksi […]


LueUutinen, - 10.9.2019

Esteettömyys ja saavutettavuus eivät vieläkään toteudu YK:n vammaissopimuksen mukaisesti

Vammaisfoorumin tekemän kyselyn mukaan vammaisilla ihmisillä on yhä paljon ongelmia liikkumisessa julkisissa tiloissa sekä katu- ja puistoalueilla. Myös viranomaisviestintä ja hätäviestintä aiheuttavat heille haasteita. Alle 25-vuotiaat kokevat tulevansa syrjityksi tiedonsaannissa esimerkiksi koulussa. Lue uutinen Invalidiliiton sivuilta


LueUutinen, - 23.8.2019

Kuuloliiton työelämän neuvontapuhelin käynnistynyt

Mietityttääkö sinua, mistä saat apua työelämän kysymyksiin? Minkälaisia tukia on saatavilla ja mistä? Minkälaisista mukautuksista ja apuvälineistä voisi olla minulle hyötyä? Entä mistä saan vertaistukea? Kuuloliiton työelämän neuvontapuhelin on käynnistynyt kokeiluluonteisesti elokuusta lopusta alkaen ja se on auki kahden viikon välein. Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä kuulovammaisille että kuulovammaisten työelämän kysymyksiä pohtiville ammattilaisille ja työnantajille. Tarkemmat […]


LueUutinen, - 22.8.2019

STM: Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä jatkoi työllisyystoimien valmistelua

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä kokoontui toisen kerran 20.8.2019. Ministerit käsittelivät vuoden 2020 talousarvioesitystä työllisyystoimien osalta ja keskustelivat aktiivimallin korvaavista toimenpiteistä. Lue lisää tästä.   


LueUutinen, - 31.7.2019

Vammaiset henkilöt kokevat usein syrjintää työnhaussa

Vammaisten ihmiset syrjäytyvät avoimilta työmarkkinoilta jo työnhakuvaiheessa tapahtuvan syrjinnän vuoksi. Noin 57 % Vammaisfoorumin kyselyyn vastanneista oli kokenut syrjintää työnhaussa. Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa vammaiselle tarpeelliset kohtuulliset mukautukset, mutta työelämän mukautuksissa lähes puolet vastaajista oli kokenut syrjintää. Kyselyssä selvitettiin vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa YK:n vammaisyleissopimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä reilut 1500 vammaista henkilöä, […]


LueUutinen, - 17.6.2019

Tietoa esteettömästä työelämästä kahdella uudella sivustolla

Esteettä töihin -verkkosivusto tukee vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymistä. Sivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille. Opiskelijoille sivuilla on aineistoa mm. urasuunnittelusta ja yhdenvertaisuudesta työelämässä. Työnantajille kerrotaan esimerkiksi tukimahdollisuuksista ja yhdenvertaisesta rekrytoinnista. Ohjaajalle puolestaan tarjotaan perustietoa mm. oppimisympäristöjen esteettömyyden huomioimisesta. Esteettä töihin -sivusto on luotu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tarinoista voimaa -hankkeessa. Hankkeen toteuttivat […]


LueUutinen, - 13.6.2019

Uusi osatyökykyisille-osio julkaistu

Tie työelämään -sivusto täydentyi osiolla, joka on suunnattu osatyökykyisille henkilöille, jotka haluavat tietoa työelämään pääsystä tai siellä pysymisestä. Osiota on ollut tekemässä laaja joukko vammais- ja potilasjärjestöjen kokemus- ja työllisyysasiantuntijoita Vates-säätiön koordinoimana. Osatyökykyisille-sivuilla pääsee tutustumaan eri vaihtoehtoihin valitsemalla ensin, onko työelämässä, etsimässä työpaikkaa vai suunnitteleeko itsensä työllistämistä. Tietoa löytyy muun muassa työkyvyn tuesta, saavutettavasta työympäristöstä, […]


Simple Share Buttons