Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 24.11.2020

Työmarkkinaennuste: Työttömyyden pitkittyminen muovaa työmarkkinoita pandemian jatkuessa

Koronakriisin aiheuttama epävarmuus jatkuu taloudessa sekä työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden elpyminen alkaa vuoden 2021 lopulla, mutta melko vaimeasti. Riskinä on myös, että vaikutukset työmarkkinoihin jäävät osittain pitkäaikaisiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 17.11.2020 työmarkkinaennusteen, joka ulottuu vuoteen 2022. Työmarkkinaennusteen mukaan työllisyysaste laskee vuoteen 2021 asti, jonka jälkeen se alkaa taas nousta. Vuonna 2022 työllisyysaste olisi ennusteen mukaan 71,6 […]


LueUutinen, - 20.11.2020

Somevaikuttajat kutsuvat nuoret kehittämään tulevaisuuden työelämää

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman alainen TYÖ2030 -ohjelma kutsuu nuoret mukaan kehittämään tulevaisuuden työelämää. #MunTyö2030 -somehaasteen tarkoituksena on tavoittaa nuoret aikuiset heille tuttujen somevaikuttajien kautta ja tuomaan heidän äänensä kuuluviin työn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Somehaasteessa tubettajat innostavat seuraajiaan tekemään lyhyitä videoita omista ajatuksistaan koskien tulevaisuuden työelämää. Mukana kampanjassa ovat vaikuttajat Miska Haakana, Janne Naakka, Jalmari Karvinen, […]


LueUutinen, - 13.11.2020

Osatyökykyiset nopeammin työhön

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus on käynnistänyt osatyökykyisten työllistymisen edistämisen mallinnuksen käytännön testaamisen yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä KEHA-keskuksen kanssa. Mallia on rakennettu viime kuukausina yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa. Pilotointi toteutetaan osana työllisyyden palvelumallien uudistamisprosesseja, kuten työllisyyden kuntakokeiluja ja Työkykyohjelmaa. Testausvaiheella tavoitellaan osatyökykyisten työllistymisen nopeuttamista. Mallinnuksen asiakasryhmittelyä ja sen perusteella tehtävää yksilöidympää asiakkaiden tunnistamista pidetään […]


LueUutinen, - 12.11.2020

Työolobarometri 2019: Työelämä kuormittaa henkisesti aiempaa useampaa

Digitalisaatio ja tietotyön yleistyminen heijastuvat työelämään. Työolobarometrin 2019 mukaan kiire oli tavallinen osa palkansaajien työn arkea, lähes kolmannes työskenteli päivittäin kiireen alaisena. Aikaisempaa useampi palkansaaja koki työnsä henkisesti raskaaksi. Melkein puolet koki haitallista stressiä työssään. Vaikka työ ajoittain kuormittaa, enemmistö palkansaajista oli kokenut työssään myönteistä työn imua. Vuonna 2019 suurin osa palkansaajista koki innostusta (64 […]


LueUutinen, - 10.11.2020

Osatyökykyisten työllistämisen pitää olla osa laajaa yhteiskuntapolitiikkaa ja siihen tarvitaan kaikki työmarkkinaosapuolet mukaan

Osatyökykyisten työllistäminen on tärkeä osa talous-, sosiaali-, koulutus- ja vammaispolitiikkaa. Osatyökykyisten työllistäminen edellyttää Suomessa konkreettisia tavoitteita, joihin sitoutuvat kaikki työmarkkinaosapuolet ja sote-alan järjestöt. Kuntoutussäätiö painotti osatyökykyisten työllistämisen yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia vastatessaan kysymyksiin, jotka säätiö sai selvityshenkilö Hannu Mäkiseltä. Työministeri Tuula Haatainen nimitti Mäkisen laatimaan esityksen osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista. Kuntoutussäätiö on yksi toimija, jolta pyydettiin näkemyksiä […]


LueUutinen, - 6.11.2020

Eduskuntaan perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa

Eduskunnan kuntoutusverkoston perustamiskokous pidettiin 21.10. Puheenjohtajaksi valittiin Noora Koponen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Matti Semi (vas.). Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille. Kuntoutuksen merkityksen esille nostaminen ja sen aseman parantaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. SOSTEn ja Kuntoutusäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi v. 2015 lähtien. Tämän 90:stä […]


LueUutinen, - 28.10.2020

Kotouttamisen SIB-kokeilu työllisti yli tuhat maahanmuuttajaa

Maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen tähdänneessä kokeilussa hyödynnettiin vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond). Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailuttaa ulkopuolisen arvion kokeilun onnistumisesta. Alustavat tulokset ovat lupaavia. Kokeilu syntyi tarpeesta työllistää ja kotouttaa maahanmuuttajia nopeammin sekä auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa työvoimaa. Tarkoituksena oli nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutus työpaikan tarpeiden pohjalta. Kokeilu toteutettiin v. […]


LueUutinen, - 27.10.2020

Osatyökykyisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen 17 miljoonan euron rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn sekä työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Avustusta saa 22 alueellista hanketta eri puolilta Suomea. Hankkeissa tuodaan työkyvyn tuen palvelut osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa ja edistetään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden avuksi. Hankkeet ovat osa Työkykyohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää osatyökykyisten […]


LueUutinen, - 23.10.2020

Mediakutsu: Webinaari 3.11. Vammaisten henkilöiden työllistyminen

Vammaisten henkilöiden työllistymiselle on Suomessa useita rakenteellisia esteitä, kertoo asiantuntija Anni Kyröläinen tuoreen selvityksensä pohjalta. Mitä esteet ovat? Mitä tulisi muuttaa, että osaava ja motivoitunut vammainen henkilö pääsisi töihin Suomessa? Eduskunnan vammaisverkosto (VAMYT) ja työ- ja elinkeinoministeriö toteuttavat webinaarin, jossa läpivalaistaan vammaisten työllistymisen esteet ja haetaan keinoja niiden poistamiseen. Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan webinaariin sähköpostitse […]


LueUutinen, - 20.10.2020

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintoja maksutta työttömille ja lomautetuille

Poikkeustilanteen (koronapandemia) myötä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston etäopintomahdollisuudet kasvoivat entisestään, kun melkein kaikki opintojaksot siirtyivät verkkoon. Syksyllä 2020 oman osaamisen kasvattaminen halutaan mahdollistaa maksutta työttömille ja lomautetuille. Maksuttomuus koskee syksyn 2020 opintoja eli opintojaksoja, joissa opetus on käynnistynyt aikaisintaan 1.9.2020 ja jotka voi suorittaa 31.12.2020 mennessä. Osa Avoimen yliopiston opinnoista toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa, jolloin Avoimen yliopiston […]


Simple Share Buttons