Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 4.6.2020

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja on käynnistynyt

Kuntoutussäätiö julkaisee Tie työelämään -verkkopalvelussa kesän 2020 aikana juttusarjan osatyökykyisten työllistymisestä koronan aikaan. Kysymme joukolta päättäjiä, asiantuntijoita, kuntoutuspalveluiden tuottajia ja osatyökykyisiä, mitä osatyökykyisten työllistymiselle kuuluu juuri nyt. Vaikka Suomen talous hiipuu, on tärkeää pitää kiinni kunnianhimoisista työllisyystavoitteista. Monella alalla on tälläkin hetkellä työvoimapulaa. On myös selvää, että työllisyysasteen nostaminen Suomessa edellyttää, että nykyistä useampi osatyökykyinen […]


LueUutinen, - 26.5.2020

Työn tukena -sivustolta koulutusmateriaalia työkyvyn ylläpitämiseksi

Vates-säätiön nettisivujen Työn tukena -sivustolta löytyy tietoa ja tukea siihen, miten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työkykyä. Sivusto on luotu Vates-säätiön, SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n toimesta Työsuojelurahaston tuella. Sivusto on suunnattu erityisesti henkilöstön edustajille eli luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuille. Sinne viedystä materiaalista on hyötyä myös esimiehille ja HR-henkilöstölle.


LueUutinen, - 4.5.2020

Nuorisobarometri 2019: Työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten kesken ovat suuria

Nuoret ovat sitoutuneita työhön, ja työ koetaan merkitykselliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjinä työskentelevät nuoret, ja myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Sukupuolten kesken on kuitenkin selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan sekä tulevaisuuteen työelämässä. Nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään, ja he kokevat myös nuoria miehiä useammin […]


LueUutinen, - 27.4.2020

Menestyvät työpaikat panostavat työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden kehittämiseen. Tasoluokituksen sai yhteensä 63 työpaikkaa. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä sekä nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä. Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhteistyössä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan esim. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien […]


LueUutinen, - 24.4.2020

Työkäytäntöjä, vinkkejä ja selviytymistarinoita poikkeusoloissa eri aloilta ympäri Suomen

Työterveyslaitos, ministeriöt ja työmarkkinakeskusjärjestöt yhdessä Suomen Yrittäjien, Business Finlandin, Opetushallituksen, Sitran ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa keräävät ja jakavat kekseliäitä työkäytäntöjä, vinkkejä ja selviytymistarinoita poikkeusoloissa eri aloilta ympäri Suomen. Työterveyslaitoksen nettisivuilta löytyvälle Työelämän selviytymistarinoita korona-ajan Suomesta -verkkosivustolle voi jättää oman vinkkinsä tai kertoa selviytymistarinansa ja tutustua samalla oppeihin ja oivalluksiin korona-ajan Suomesta. Ideat ja tarinat luokitellaan sivustolla […]


LueUutinen, - 30.3.2020

Tutkimus: Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen yleisyys vaihtelee maakunnittain – syynä hakemisen erot

Kelan toteuttamassa tutkimuksessa alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisyydessä havaittiin selviä eroja maakuntien kesken. Erot selittyvät sillä, kuinka suuri osa väestöstä hakee työkyvyttömyyseläkettä. Hylkäävien päätösten osuudessa ei sen sijaan ole maakunnittaisia eroja. Yleisintä työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen on Pohjois-Suomessa, vaikka maakuntien väestönrakenteiden eroja otetaan vertailussa huomioon. Maakuntien eroihin työkyvyttömyydessä vaikuttavat monet tekijät, joista kaikkia ei kunnolla tunneta tai niihin ei […]


LueUutinen, - 13.3.2020

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanke käynnistynyt Kuntoutussäätiön luotsaamana

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvassa Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -tutkimushankkeessa tarkastellaan maahan muuttaneiden opinto- ja työllistymispolkuja. Tutkimuksessa selvitetään tyypillisimmät palvelupolut sekä tuotetaan tietoa, jonka pohjalta niitä voidaan kehittää. Tavoitteena on edistää muualta Suomeen muuttaneiden osaamisen tunnistamista ja heille suunnattuja palveluita, jotta työllistyminen omia taitoja vastaavaan työhön olisi sujuvampaa. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvat Kuntoutussäätiön lisäksi Demos […]


LueUutinen, - 12.3.2020

Oppaat työnantajayhteistyön tueksi

OPTY – Opitaan työhön yhdessä -hankkeessa on valmistunut kaksi opasta työnantajayhteistyön tueksi. Tervetuloa työpaikalle! – Käytännön vinkkejä työssä oppimiseen ja työnantajayhteistyöhön -opas (pdf) tuo esille työnantajan äänen ja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä ammatillisen oppilaitoksen henkilökunnalle työnantajayhteistyöhön. Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti -opas (pdf) tarkastelee puolestaan työelämälähtöisen ohjauksen kehittämishaasteita ammattihenkilöiden näkökulmasta. Tavoitteena on avata uusia näkökulmia sekä antaa […]


LueUutinen, - 4.3.2020

Kuntoutussäätiö julkaissut Kuntoutus selkokielellä -oppaan

Kuntoutussäätiö on julkaissut selkokielisen oppaan “Kuntoutus selkokielellä — Mitä kuntoutus on ja tarvitsetko kuntoutusta? (pdf)”. Opas sopii kaikille, jotka haluavat yleistä tietoa kuntoutuksesta. Se on kohdennettu etenkin erityisryhmille, kuten niille, joilla on vaikeuksia ymmärtää tai lukea suomen kieltä. Opasta voidaan hyödyntää vapaasti ei-kaupallisessa tarkoituksessa, mutta sitä ei saa kopioida ja muokata. Oppaan tietoja päivitetään ajankohtaisen […]


LueUutinen, - 28.2.2020

Selvitys: Yhteiskunnallisissa yrityksissä potentiaalia osatyökykyisten työllisyyden edistämiseen

Hallituksen tavoitteena on parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä osatyökykyisten sekä muiden vaikeassa asemassa olevien työllistämiseksi. Tämän työn pohjaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tutkija Harri Kostilainen teki selvityksen yhteiskunnallisten yritysten nykytilanteesta Suomessa (pdf). Selvityksen mukaan Suomessa noin 1 700 yhteiskunnallista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 5,8 miljardia euroa. Pääosa yhteiskunnallista yrityksistä toimii sosiaali- ja terveysalan palveluissa, työllistämis- sekä […]


Simple Share Buttons