Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 25.2.2021

Toimialaraportti: Matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman matkailun toimialaraportin mukaan matkailutoimialojen yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuosien 2015–2019 aikana. Takana on neljä peräkkäistä kasvuvuotta, jotka pysähtyivät koronapandemiaan keväällä 2020. Matkailun toipumisen arvioidaan kestävän muutaman vuoden. Vuonna 2019 matkailualalla toimi Suomessa noin 29 000 yritystä, jotka työllistivät suoraan 119 000 työntekijää. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 […]


LueUutinen, - 22.2.2021

Jokaisella on oma mielenterveyden janansa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mielenterveyskuntoutujat saatetaan nähdä edelleen yksipuolisena joukkona, vaikka jokaisella on yksilöllinen taustansa ja tilanteensa. Tutkija Johanna Vilppola toteaa, että me kaikki asemoidumme sekä mielenterveyden janalla että toimijuuden janalla eri tavoin eri hetkinä. Siksi myös tuen tarpeet vaihtelevat. Vilppola tutki väitöskirjassaan yli neljäkymmentä kirjallista elämänkerrontaa ihmisiltä, jotka halusivat jakaa tarinansa mielenterveyskuntoutujina tutkimuskäyttöön. Hänellä oli […]


LueUutinen, - 18.2.2021

Sote-alalle haasteellista houkutella työvoimaa ja pitää nykyisistä kiinni – alan työoloja kehitettävä

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää haasteelliselta tulevaisuudessa, työvoimapula on jo nykyisellään suuri. Erityisen tärkeää on kehittää alan vetovoimaa ja työn tekemisen olosuhteita. Myös yksityisen sektorin rooli työllistäjänä tulee tunnistaa paremmin. Tämä selviää sote-alan 15.2.2021 julkistetusta teemaraportista, joka tarjoaa katsauksen sote-alan työvoimakysymyksiin tarkastelemalla toimintaympäristön ajankohtaisia sekä pidemmän aikavälin muutoksia. – On keskeistä ymmärtää, että ilman […]


LueUutinen, - 17.2.2021

Strategisen työkykyjohtamisen oppimateriaali sote-ammattilaisille ja heidän organisaatioilleen

Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy maksuton Strategisen työkykyjohtamisen oppimateriaali, joka tukee sote-ammattilaisia ja heidän organisaatioitaan työkykyjohtamisen tilan tarkastelussa sekä kehittämisessä. Työterveyslaitoksen tuottama materiaali tukee myös oman työkyvyn ylläpitämistä. – Materiaali on kohdennettu sote-organisaatioiden johtohenkilöille, henkilöstöhallinnon edustajille, esihenkilöille ja työntekijöille, mutta se soveltuu myös muille työkykyjohtamisen parissa työskenteleville, toteaa erikoistutkija Eija Haukka Työterveyslaitoksesta. Oppimateriaalin avulla voi muodostaa käsityksen […]


LueUutinen, - 12.2.2021

Keväällä työhyvinvoinnin aamukahveja tarjolla etänä kerran kuussa

Etelä-Savon ELY-keskus tarjoaa työhyvinvoinnin aamukahveja kerran kuussa tammi–kesäkuussa. Aamukahveihin voi ilmoittautua ely-keskus.fi-sivun tapahtumien ja koulutusten kautta. Alta löytyvät tulossa olevien tilaisuuksien teemat ja ajankohdat: Vahvuuksien voima tulevaisuuden työelämässä ke 24.2. klo 8.05–9.30 (Ilmoittaudu tästä 18.2. mennessä.) Itsensä johtaminen ti 23.3. klo 8.05–9.30 Etätyö ja liikkuminen työn aikana ja vapaa-aikana ke 28.4. klo 8.05–9.30 Motivaatio oman […]


LueUutinen, - 12.2.2021

Korona lisäsi yhteistyötä Lapin kunnissa

Lapin aluehallintoviraston selvityksessä ilmeni, että alueen kuntien toiminta on tukenut kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koronaepidemian aikana ja vahvistanut yhteistyötä. Selvitys kokosi tietoa myös ikäryhmittäisistä käytännöistä, joita kunnat voivat hyödyntää jatkossakin omassa hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyössään. Tarjottuja tuen muotoja työikäisille ovat olleet: Keskusteluapu mielenterveystoimistosta ja seurakunnasta, yritysneuvonta ja taloudellinen tuki yrittäjille, ohjaus- ja neuvontapalveluiden lisääntyminen […]


LueUutinen, - 10.2.2021

Ehdotus osatyökykyisten muita heikomman työllisyyden korjaamiseksi

Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen on työministeri Tuula Haataisen pyynnöstä tehnyt ehdotuksen osatyökykyisten muita heikomman työllisyyden korjaamiseksi. Mäkinen ehdottaa ratkaisuksi Ruotsin Samhall-yhtiön kaltaista, mutta Suomen tarpeisiin sovellettua yhtiötä. Mäkisen ehdottama välityömarkkinatoimija vahvistaa osatyökykyisten siirtymiä avoimille työmarkkinoille. Se tarjoaa työpaikkoja niille, joille tämä siirtymä ei muuten toteudu. Tämä tapahtuu ehdotuksessa yhdistämällä sekä riittävät palvelut että työn tekeminen. […]


LueUutinen, - 9.2.2021

Tuetun työllistymisen menetelmät tärkeä osa työkykyohjelmaa

Sosiaali- ja terveysministeriö alkoi vuonna 2019 toteuttaa työkykyohjelmaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tavoitteena on esim. tukea osatyökykyisten työttömien henkilöiden työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Työkykyohjelmassa panostetaan tuetun työllistymisen menetelmiin, jotka on todettu vaikuttaviksi useiden tutkimusten ja näyttöjen perusteella. Tuetun työllistymisen menetelmillä mm. selkeytetään sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelua TE-hallinnon palvelujen rinnalla. Vates ja muita järjestöjä […]


LueUutinen, - 8.2.2021

Raportti: Kumppanuusosaamista tulisi vahvistaa TE-palveluissa

TE-palveluissa toteutettiin 24 kumppanuuspilottia vuosina 2019–2020. Tarkoituksena oli kerätä tietoa TE-palveluiden tekemästä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa palvelujen kehittämiseksi sekä oppien jakamiseksi. Piloteista laaditun arviointiraportin mukaan kumppanuustyön osaamista tulisi vahvistaa ja ostopalveluosaamista lisätä. Palvelujen kehittämisessä tulisi myös panostaa parempaan suunnitteluun ja johtamiseen. Useita pilottien oppeja on jo hyödynnetty TE-palveluiden kehittämisessä ja huomioitu vuoden 2020 lopussa julkaistussa […]


LueUutinen, - 1.2.2021

Tie työelämään -verkkopalvelussa ennätysmäärä käyttäjiä vuonna 2020

  Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjiä oli ennätysmäärä vuonna 2020 (yht. 65 749 käyttäjää; n. 5 479 käyttäjää/kk). Vuonna 2019 käyttäjiä oli 54 059 eli n. 4 505 käyttäjää/kk. Verkkopalvelu on ainoa valtakunnallinen palvelu, joka kokoaa osatyökykyisyyteen liittyvät asiat yhden osoitteen alle.   Alta löytyy viisi verkkopalvelun vuonna 2020 suosituinta osiota/sivua: Keinot työkyvyn tueksi Keinot työkyvyn […]


Simple Share Buttons