Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 17.4.2018

Eläketurvakeskus: Tekoäly voi tulevaisuudessa pidentää työuria

Eläketurvakeskuksessa kokeiltiin koneoppimisen menetelmiä lupaavilla tuloksilla. Tekoäly tunnisti neljä viidestä työkyvyttömyyseläkeläisestä rekisteritietojen perusteella jo kaksi vuotta ennen eläketapahtumaa. Koneoppimisalgoritmi opetettiin ennustamaan työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen sosioekonomisten-, ansio- ja etuustietojen avulla. Ennustemalli löysi 78 prosentin tarkkuudella henkilöt, jotka jäivät kahden vuoden päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. – Lähes neljä viidestä on varsin lupaava tulos. On todennäköistä, että ennustetarkkuus paranisi lisäämällä muuta sosiaali- […]


LueUutinen, - 12.4.2018

Hallituksen kehysriihi: Osatyökykyisten työmarkkinatilannetta puidaan huhtikuussa alkavassa selvityksessä

Osatyökykyisten tilannetta työmarkkinoilla selvitetään huhtikuussa alkavassa selvityksessä. Tavoitteena on kartoittaa siirtymiä työkyvyttömyysetuuksille ja sieltä pois sekä palveluita, joiden avulla edistetään työelämässä pysymistä tai työllistymistä. Selvitys on osa Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta. Lue koko uutinen sosiaali-ja terveysministeriön verkkosivuilta.


LueUutinen, - 11.4.2018

TTL:n tutkimus: Emotionaalista työpanosta tarvitaan työssä yhä enemmän – vaarana liikakuormitus

Psyykkinen kuormitus ja henkinen jaksaminen ovat nousseet keskeiseksi työelämää jäsentäväksi teemaksi. Psyykkistä haavoittuvuutta ilmentävät työstressi, uupumus ja masennus. Tämä ilmenee Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin syitä psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymiselle. Työelämää koettelevan rakennemuutoksen myötä yhä useammassa työtehtävässä odotetaan sekä sosiaalista että emotionaalista panosta. Monissa ammateissa, joissa on vahva ihmissuhteisiin liittyvä ulottuvuus, on kohonnut riski käyttää masennuslääkkeitä. […]


LueUutinen, - 10.4.2018

Blogi ja kirjallisuuskatsaus: Osatyökykyisten työllistymisen edellytykset yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän osalta

Osatyökykyisten työllistäminen ja osallisuuden edistäminen edellyttävät yhteiskunnan ja palvelu- sekä etuusjärjestelmän yhteensovittamista. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektissa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla mitä aiemmissa hankkeissa on noussut esiin osatyökykyisten työllistyminen edellytyksistä yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän osalta. Projekti on osa Osatyökykyisille tietyöelämään -kärkihanketta. Lue lisää hankkeessa toteutetun kirjallisuustarkastelun tuloksista tästä linkistä. Lue myös aiheeseen liittyvä blogikirjoitus: Jokaisella on oikeus […]


LueUutinen, - 6.4.2018

Ihme ja kumma: Salolaiskahvila maksaa kehitysvammaisille työntekijöilleen täyttä palkkaa ilman kaupungin tukea

Ihme ja kumma -kahvilassa nuorille maksetaan täyttää palkkaa. Se tarkoittaa yli 700 euroa kuussa, kun työaika on kolme päivää viikossa, selviää Ylen verkkouutisesta. Suuri osa kehitysvammaisista on työkyvyttömyyseläkkeellä. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saa ansaita 737,45 euroa kuukaudessa. Jos palkka on suurempi, eläkettä ei makseta. Kehitysvammaliitto muistuttaakin, että työnteko on kehitysvammaiselle kannattavaa vain, jos palkka on alle 737,45 […]


LueUutinen, - 5.4.2018

Järjestöt sekä ministerit Lindström ja Mattila yhteistyöhön osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt sitoutuivat viime joulukuussa etsimään yhdessä keinoja osatyökykyisten työllistymiseksi. Tänään järjestöt kokoontuivat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan ja työministeri Jari Lindströmin johdolla kertomaan, miten lupaukset käytännössä lunastetaan. Yhteinen tahtotila on selvä: kaikki osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa sanotaan. Lue koko tiedote tästä.


LueUutinen, - 5.4.2018

Eläketurvakeskus: Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyjä on keski-ikäinen julkisella sektorilla työskentelevä nainen

Työeläkejärjestelmässä yhä useampi työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä, selviää Eläketurvakeskuksen uutisesta. Viime vuonna osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli jo vajaa kolmannes siirtyneistä. Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyjä on keski-ikäinen julkisella sektorilla työskentelevä nainen. Viime vuonna työeläkejärjestelmästä jäi 18 600 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. Heistä lähes joka kolmas (5 600) jäi osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Osaeläkkeenä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden osuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä: vuonna 2007 osuus oli 14 prosenttia […]


LueUutinen, - 29.3.2018

Keva: Ammatillisen kuntoutuksen aloittaa yleisimmin noin 50-vuotias fyysistä työtä tekevä nainen

Ammatillisen kuntoutuksen jälkeen 77 % Kevan asiakkaista oli työmarkkinoiden käytettävissä vuonna 2017 ja kuntoutus todettiin onnistuneeksi. Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden keski-ikä oli 46 vuotta. Yleisin ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden ikäryhmä oli 50–54-vuotiaat. Kevan asiakkaista 83 % oli naisia vuonna 2017. Yleisimmät ammattiryhmät olivat lähihoitajat, sairaanhoitajat ja sairaala- ja laitosapulaiset. Terveydellisenä rajoitteena oli useimmiten tuki- ja liikuntaelinten sairaudet […]


LueUutinen, - 26.3.2018

Polkuja työelämään osatyökykyisille rakentanut TEMPO-hanke: Työttömäksi jääneet osatyökykyiset tavoitettava varhaisemmin

Kolmatta sektorin osaamista on syytä hyödyntää nykyistä enemmän matalan kynnyksen interventiossa. Osatyökykyisyydestä puhuttaessa huomio tulisi kiinnittää työkykyyn ja sen mahdollistamaan osallisuuteen työelämässä. Vaikka osatyökykyiselle henkilölle eivät kaikki ammatit sovi, hän on moniin tehtäviin täysin työkykyinen.   Tässä keskeisiä havaintoja Polkuja työelämään (TEMPO) -osatyökykyisen työnhakijan tuki -hankkeesta, joka huipentui 22.3. pidettyyn seminaariin ravintola Sipulissa, Helsingissä. Seminaarin […]


LueUutinen, - 23.3.2018

Työterveyshuollon erikoislääkäri masennuksesta: Sairausloma kotona voi olla työntekoa haitallisempaa

”Perinteisesti on ajateltu, että jos on jokin sairaus, on työkyvytön kaikkeen työhön. Nykyisin työ­kyvyttö­myyttä tarkas­tellaan suhteessa työnkuvaan: jos jalassa on jokin vaiva, se ei ole este toimistotyön tekemiselle tai asiantuntijana toimimiselle.” Näin sanoo Työterveyshuollon erikoislääkäri Anita Riipinen Helsingin Sanomissa. ”Myös masennuksen suhteen ihminen voi olla työkykyinen, ainakin, jos puhutaan lievästä ja keskivaikeasta masennuksesta. Itse asiassa […]


Simple Share Buttons