Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 21.7.2021

Osaavaa työvoimaa maakuntien seutukaupunkeihin

Seutukaupungit (linkki Kuntaliiton sivuille) ovat maakunnassaan palveluiden ja teollisuuden keskittymiä, mutteivät maakuntien hallinnollisia, taloudellisia tai kulttuurisia keskuksia eivätkä niiden välittömässä läheisyydessä. Väestön ikääntyminen ja keskittyminen suuriin kaupunkeihin ovat johtaneet tilanteeseen, jossa seutukaupunkien yritykset eivät välttämättä löydä riittävästi osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Seutukaupungeille avautui 14.6. mahdollisuus hakea rahoitusta hankkeisiin, joiden teemana on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. […]


LueUutinen, - 19.7.2021

Tukea yhteiskunnallisille yrityksille – rahoitushaku osaamiskeskuksesta käynnissä

Hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa 2021 päätettiin, että Suomeen perustetaan yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Työ- ja elinkeinoministeriön  järjestämä rahoitushakun valtionavustuksesta osaamiskeskuksen perustamiseen käynnistyi 2.7. ja päättyy 31.8.2021. Osaamiskeskuksen tehtäviä olisivat muun muassa yhteiskunnallisten yritysten neuvontapalvelut sekä tilastoinnin ja tiedonkeruun kehittäminen. Rahoituksen tavoitteena on synnyttää elinvoimainen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka osallistuu tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Yksi hallituksen yhteiskunnalisten yritysten […]


LueUutinen, - 1.7.2021

Uusi palvelupolku osatyökykyisille työttömille kehitteillä

  Kela sote-keskuksissa -projektissa suunnitellaan kuntien kanssa työttömille asiakkaille palvelumallia, jossa tunnistetaan työkyvyn tuen tarpeet ja organisoidaan asiakkaan tarvitsemat palvelut sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Vuoden 2021 alussa käynnistynyt Kela sote-keskuksissa -projekti tekee yhteistyötä hallituksen työkykyohjelmassa mukana olevien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintamalli Kelan ja tulevaisuuden sote-keskusten väliseen yhteistyöhön sekä lisätä Kelan yhteistyökumppanien tietoisuutta […]


LueUutinen, - 28.6.2021

Ilmastonmuutoksen vaikutukset työterveyteen näkyvät jo

Ilmastonmuutos ja sitä ehkäisevät toimet vaikuttavat työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin. Terveysriskit työpaikoilla vaikuttavat erityisesti työntekijöihin, joiden työ- ja toimintakyky ovat ennestään heikkoja. Sosiaali- ja terveysministeriön sopeutumissuunnitelmassa hahmotetaan terveyttä suojelevia ja edistäviä tekijöitä sekä toimia, joilla terveydenhuolto voi sopeutua ilmastonmuutokseen. Sosiaali- ja terveyssektorilla tehdyn sopeutumistyön perusteella suunnitelmaan on koottu 43 tavoitetta ja 92 suositusta vuosille 2021–2031. […]


LueUutinen, - 23.6.2021

Uusi valmennus tukee yli 55-vuotiaita työllistymisessä

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa kokeillaan uutta työllistymistä tukevaa kuntoutuspalvelua. Palvelun nimi on 55 Plus -valmennus.  Valmennukseen hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Huhtikuussa 2021 käynnistyneen 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää palvelu, joka tukee pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työelämään palaamista. Projektin 55 Plus ‑valmennusta toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Oulun seudun PALO-hankkeen kanssa. Valmennuksen arviointitutkimuksen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu. […]


LueUutinen, - 17.6.2021

Psyykkinen kuormitus lisääntyi koronan toisen aallon aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen FinSote-tutkimuksen perusteella psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyi koronan toisen aallon aikana varsinkin työikäisillä. Psyykkisiä oireita ja kuormitusta kokeneiden osuus (14 %) oli noussut vuoden 2020 väestökyselyssä 2 %-yksikköä vuoden 2018 lukuihin (12 %) nähden. Myös terveyspalveluiden käyttö mielenterveyden oireisiin lisääntyi etenkin 20–54-vuotiailla. Mielenterveyspalveluiden käyttö oli yleisintä alueilla, joilla koettiin eniten oireita. FinSote 2020 -tutkimus toteutettiin […]


LueUutinen, - 14.6.2021

Työolobarometri 2020: Korona-aika vaikutti myönteisesti etätyöntekijöiden työkykyyn

Koronaviruspandemian vaikutukset koko palkansaajatasolla työn fyysiseen ja henkiseen rasittavuuteen tai koettuun työkykyyn eivät ole kovin suuret. Myöskään työuupumuksen tai stressin yleisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön 4.6.2021 julkaisemasta työolobarometristä käy kuitenkin ilmi, että eri ryhmien välillä oli selviä eroja. Aikaisempaa useammalla työntekijällä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työnteon paikkaan. Barometrin mukaan […]


LueUutinen, - 11.6.2021

Työllisyyden kuntakokeilut toteutettava ihmisten ehdoilla – mukaan tarvitaan myös järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset

Kuntoutussäätiö järjesti 9.6. Työllisyyden kuntakokeilut – tuloksellisempaa työllistymistä ja parempaa palvelua -tilaisuuden. Tässä tilaisuudessa puheenvuoron pitivät työministeri Tuula Haatainen, työllisyysjohtaja Regina Saari (Tampereen kaupunki), toiminnanjohtaja Elina Pajula (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys) ja työmarkkinaneuvos Tuija Oivo (työ- ja elinkeinoministeriö). Työministeri Tuula Haataisen mielestä työllisyyden kuntakokeilujen ydin on niiden suunnittelusta lähtien ollut asiakkaissa. Työllisyydenhoidon asiakkaiden on saatava entistä sujuvammin […]


LueUutinen, - 10.6.2021

Mielenterveystyössä tarvitaan vahvoja yhteistoimintataitoja

Ammattilaisten vahvat yhteistoimintataidot ovat välttämättömiä mielenterveyden edistämisen onnistumiseksi. Mielenterveyttä edistetään arjen eri toimintaympäristöissä, jolloin verkostoituminen ja kumppanuuksien luominen organisaatio- ja sektorirajat sekä tieteenalat ylittäen on tärkeää. LitM Nina Tammisen väitöstutkimuksessa tutkittiin mielenterveyden edistämisen osaamista ja määriteltiin, millaista mielenterveyden edistämisen osaamista tarvitaan terveyssektorilla. Tutkimus perustui mielenterveysalalla työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin. Tammisen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ammattilaisten […]


LueUutinen, - 8.6.2021

Työhyvinvointitesti julkistettu

Työterveyslaitos on kehittänyt työhyvinvoinnin tueksi testin, joka on saatavilla maksutta verkossa. Testillä kartoitetaan esimerkiksi työuupumusta, työssä tylsistymistä ja tyytyväisyyttä työhön. Miten voit? -testin on tarkoitus antaa työntekijälle tutkittuun tietoon perustuvaa palautetta omasta hyvinvoinnista. Lisäksi testi antaa vinkkejä mielenterveyden vahvistamiseen. Työhyvinvointitesti on ensimmäinen osa maksutonta kehittämistyön alla olevaa Mielenterveyden tuen työkalupakkia. – Testi antaa työntekijälle tilannekuvan […]


Simple Share Buttons