Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 18.6.2020

Kuntoutussäätiö, Tampereen kaupunki ja Vantaan kaupunki vetoavat päättäjiin ja sidosryhmiin digikuntoutuksen jatkamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa

Aiemmin digikuntoutuksen mahdollisuutta ei kuntouttavassa työtoiminnassa ole ollut. Koronavirusepidemia on muuttanut tilannetta dramaattisesti. Kunnat ja palvelutuottajat ovat tarttuneet digin mahdollisuuksiin nopeasti, minkä johdosta on syntynyt paljon myönteisiä asiakaskokemuksia, innovaatioita ja kuntoutumista. Kuntouttavassa työtoiminnassa siirtymä digiin on tehty pitkälti ihmisten arkeen jo muutoinkin kuuluvia välineitä hyödyntäen. Käytössä ovat olleet kokoustyökalut, Chat-keskusteluryhmät, tekstiviestit ja monet muut ihmisille […]


LueUutinen, - 12.6.2020

Välityömarkkinat-sivu siirtynyt osaksi Vatesin sivuja

Vatesin sivuilla on julkaistu uusi välityömarkkinat-osio osana kehittämistoiminnan sivuja. Erillinen valityomarkkinat.fi-sivusto suljetaan lähiaikoina, ja liikenne sieltä ohjataan Vatesin sivuille. Sivuilla julkaistaan perustietoa toimintamalleista, hankkeista ja verkostoista sekä välityömarkkinatoimintaa koskevia uutisia.


LueUutinen, - 8.6.2020

Selvitys: Miten osaaminen saadaan näkyväksi?

Työelämässä tarvittavaa osaamista ei kerry ainoastaan muodollisessa koulutusjärjestelmässä, vaan myös työpaikoilla sekä harrastuksissa. Osaamisen tunnistaminen on tärkeää, jotta nykyistä osaamista on mahdollista hyödyntää tehokkaammin työmarkkinoilla ja jotta työpaikat ja työntekijät kohtaavat myös tulevaisuudessa. Owal Group Oy:n toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä, toteutusmalleja ja toimijoita Suomessa. Selvityksen toisena tavoitteena […]


LueUutinen, - 4.6.2020

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja on käynnistynyt

Kuntoutussäätiö julkaisee Tie työelämään -verkkopalvelussa kesän 2020 aikana juttusarjan osatyökykyisten työllistymisestä koronan aikaan. Kysymme joukolta päättäjiä, asiantuntijoita, kuntoutuspalveluiden tuottajia ja osatyökykyisiä, mitä osatyökykyisten työllistymiselle kuuluu juuri nyt. Vaikka Suomen talous hiipuu, on tärkeää pitää kiinni kunnianhimoisista työllisyystavoitteista. Monella alalla on tälläkin hetkellä työvoimapulaa. On myös selvää, että työllisyysasteen nostaminen Suomessa edellyttää, että nykyistä useampi osatyökykyinen […]


LueUutinen, - 26.5.2020

Työn tukena -sivustolta koulutusmateriaalia työkyvyn ylläpitämiseksi

Työn tukena -sivustolle on koottu koulutusmateriaalia, josta löytyy tietoa ja tukea siihen, miten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työkykyä. Sivusto on luotu Vates-säätiön, SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n toimesta Työsuojelurahaston tuella. Sivusto on suunnattu erityisesti henkilöstön edustajille eli luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuille. Sinne viedystä materiaalista on hyötyä myös esimiehille ja HR-henkilöstölle.


LueUutinen, - 4.5.2020

Nuorisobarometri 2019: Työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten kesken ovat suuria

Nuoret ovat sitoutuneita työhön, ja työ koetaan merkitykselliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjinä työskentelevät nuoret, ja myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Sukupuolten kesken on kuitenkin selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan sekä tulevaisuuteen työelämässä. Nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään, ja he kokevat myös nuoria miehiä useammin […]


LueUutinen, - 27.4.2020

Menestyvät työpaikat panostavat työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden kehittämiseen. Tasoluokituksen sai yhteensä 63 työpaikkaa. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä sekä nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä. Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhteistyössä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan esim. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien […]


LueUutinen, - 24.4.2020

Työkäytäntöjä, vinkkejä ja selviytymistarinoita poikkeusoloissa eri aloilta ympäri Suomen

Työterveyslaitos, ministeriöt ja työmarkkinakeskusjärjestöt yhdessä Suomen Yrittäjien, Business Finlandin, Opetushallituksen, Sitran ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa keräävät ja jakavat kekseliäitä työkäytäntöjä, vinkkejä ja selviytymistarinoita poikkeusoloissa eri aloilta ympäri Suomen. Työelämän selviytymistarinoita korona-ajan Suomesta -verkkosivustolle voi jättää oman vinkkinsä tai kertoa selviytymistarinansa ja tutustua samalla oppeihin ja oivalluksiin korona-ajan Suomesta. Ideat ja tarinat luokitellaan sivustolla seuraavien kahdeksan teeman […]


LueUutinen, - 21.4.2020

Työllisyystoimija, vinkkaa hyvä käytänne!

Vates-säätiössä on käynnissä työllisyystoimijoille suunnattu, lyhyt kysely koskien työkyvyn ja työllistymisen tuen käytäntöjä. Tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä jaettavaksi työllisyystoimijoiden kesken. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin. Kyselyyn toivotaan vastauksia 30.4. mennessä alla olevan linkin kautta:   https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9daec29f-d0cd-4d0d-bf18-9f0cd1a539ff?displayId=Fin1979957  


LueUutinen, - 30.3.2020

Tutkimus: Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen yleisyys vaihtelee maakunnittain – syynä hakemisen erot

Kelan toteuttamassa tutkimuksessa alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisyydessä havaittiin selviä eroja maakuntien kesken. Erot selittyvät sillä, kuinka suuri osa väestöstä hakee työkyvyttömyyseläkettä. Hylkäävien päätösten osuudessa ei sen sijaan ole maakunnittaisia eroja. Yleisintä työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen on Pohjois-Suomessa, vaikka maakuntien väestönrakenteiden eroja otetaan vertailussa huomioon. Maakuntien eroihin työkyvyttömyydessä vaikuttavat monet tekijät, joista kaikkia ei kunnolla tunneta tai niihin ei […]


Simple Share Buttons