Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 30.3.2020

Tutkimus: Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen yleisyys vaihtelee maakunnittain – syynä hakemisen erot

Kelan toteuttamassa tutkimuksessa alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisyydessä havaittiin selviä eroja maakuntien kesken. Erot selittyvät sillä, kuinka suuri osa väestöstä hakee työkyvyttömyyseläkettä. Hylkäävien päätösten osuudessa ei sen sijaan ole maakunnittaisia eroja. Yleisintä työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen on Pohjois-Suomessa, vaikka maakuntien väestönrakenteiden eroja otetaan vertailussa huomioon. Maakuntien eroihin työkyvyttömyydessä vaikuttavat monet tekijät, joista kaikkia ei kunnolla tunneta tai niihin ei […]


LueUutinen, - 13.3.2020

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanke käynnistynyt Kuntoutussäätiön luotsaamana

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvassa Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -tutkimushankkeessa tarkastellaan maahan muuttaneiden opinto- ja työllistymispolkuja. Tutkimuksessa selvitetään tyypillisimmät palvelupolut sekä tuotetaan tietoa, jonka pohjalta niitä voidaan kehittää. Tavoitteena on edistää muualta Suomeen muuttaneiden osaamisen tunnistamista ja heille suunnattuja palveluita, jotta työllistyminen omia taitoja vastaavaan työhön olisi sujuvampaa. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvat Kuntoutussäätiön lisäksi Demos […]


LueUutinen, - 12.3.2020

Oppaat työnantajayhteistyön tueksi

OPTY – Opitaan työhön yhdessä -hankkeessa on valmistunut kaksi opasta työnantajayhteistyön tueksi. Tervetuloa työpaikalle! – Käytännön vinkkejä työssä oppimiseen ja työnantajayhteistyöhön -opas tuo esille työnantajan äänen ja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä ammatillisen oppilaitoksen henkilökunnalle työnantajayhteistyöhön. Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti -opas tarkastelee puolestaan työelämälähtöisen ohjauksen kehittämishaasteita ammattihenkilöiden näkökulmasta. Tavoitteena on avata uusia näkökulmia sekä antaa ideoita ja […]


LueUutinen, - 4.3.2020

Kuntoutussäätiö julkaissut Kuntoutus selkokielellä -oppaan

Kuntoutussäätiö on julkaissut selkokielisen oppaan “Kuntoutus selkokielellä — Mitä kuntoutus on ja tarvitsetko kuntoutusta?”. Opas sopii kaikille, jotka haluavat yleistä tietoa kuntoutuksesta. Se on kohdennettu etenkin erityisryhmille, kuten niille, joilla on vaikeuksia ymmärtää tai lukea suomen kieltä. Opasta voidaan hyödyntää vapaasti ei-kaupallisessa tarkoituksessa, mutta sitä ei saa kopioida ja muokata. Oppaan tietoja päivitetään ajankohtaisen tiedon […]


LueUutinen, - 28.2.2020

Selvitys: Yhteiskunnallisissa yrityksissä potentiaalia osatyökykyisten työllisyyden edistämiseen

Hallituksen tavoitteena on parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä osatyökykyisten sekä muiden vaikeassa asemassa olevien työllistämiseksi. Tämän työn pohjaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tutkija Harri Kostilainen teki selvityksen yhteiskunnallisten yritysten nykytilanteesta Suomessa. Selvityksen mukaan Suomessa noin 1 700 yhteiskunnallista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 5,8 miljardia euroa. Pääosa yhteiskunnallista yrityksistä toimii sosiaali- ja terveysalan palveluissa, työllistämis- sekä ympäristö- […]


LueUutinen, - 26.2.2020

Työkummitoiminta työllistymisen tukemiseen

Kuntoutussäätiön uudessa työkummitoiminnassa työtön työnetsijä saa vapaaehtoisen ohjaajan (työkummin) tukea sekä osaamista avuksi työllistymiseensä. Työtä vaille jääneitä nuoria ja aikuisia valmennetaan työelämään esimerkiksi tutustumalla yritysten perusasioihin ja työnantajan odotuksiin. Työkummin tuki on kattavampaa kuin muissa palveluissa, tukea tarjotaan niin työhön valmentautumisessa, työnhaussa kuin työhön perehtymisessäkin. Kuntoutussäätiö auttaa työnetsijöiden ja työkummin kohtaamista ja tukee näiden työparien […]


LueUutinen, - 10.2.2020

Videoita ammatillisesta kuntoutuksesta

Kevan sivuille on viety lyhyitä videoita ammatillisesta kuntoutuksesta. Alle minuutin mittaisilla videoilla vastataan asiakkaiden usein esittämiin kysymyksiin työkokeilusta, työhönvalmennuksesta, koulutuksesta, oppisopimuksesta, palveluntuottajan käyttämisestä ja raha-asioista. Videoita on yhteensä yli 40. Videoilla vastataan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Kenen kanssa suunnittelen työkokeilua? Mitä jos sairastun työkokeilun aikana? Millainen on työhönvalmennuksen aikainen toimeentulo? Voinko saada tukea asumiseen opiskelupaikkakunnalla? Kertyykö […]


LueUutinen, - 4.2.2020

Mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvu edelleen jyrkkää

Sairauspäivärahaa saaneiden määrä kasvoi edelleen vuonna 2019. Päivärahaa sai viime vuonna n. 304 000 henkilöä, melkein 10 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksettavat päivärahakaudet ovat yleistyneet viime vuosina jyrkästi erityisesti nuorilla sekä varhaiskeski-ikäisillä naisilla. Tämä selviää Kelan Tutkimusblogissa 29.1.2020 julkaistusta artikkelista. Mielenterveyden häiriöistä aiheutuvien poissaolojen kehitykseen […]


LueUutinen, - 3.2.2020

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Työllistyminen ei yksin ole osoitus onnistuneesta kotoutumisesta

Maahanmuuttajan yksilölliset ominaisuudet, esimerkiksi koulutus tai kielitaito, eivät yksin selitä kotoutumista tai työllistymistä. Kyse on laajemmasta maahanmuuttopolitiikan muodostamasta ympäristöstä ja yhteiskunnan asenteista. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 21.1.2020 julkaisemasta Kotoutumisen kokonaiskatsauksesta 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen toteaa, että kotoutuminen on moniulotteinen- ja tekijäinen kokonaisuus, johon osallistuvat sekä vastaanottava yhteiskunta että muuttajat itse. Työelämän […]


LueUutinen, - 17.12.2019

Esihenkilön tietopaketti sairastuneen työntekijän kohtaamiseen ja tukemiseen

Miten kohdata sairastunut työntekijä työpaikalla ja millä keinoin tukea häntä? Mitä työnantajan on hyvä huomioida työhön paluun suunnittelussa ja mistä esihenkilö voi saada lisätietoa. Suomen Syöpäpotilaat ry:n Minä, syöpä ja työ -hanke on tuottanut esihenkilön tietopaketin sairastuneen työntekijän kohtaamiseen ja tukemiseen. Paketissa on työkaluja työhön paluun suunnitteluun, yhteydenpitoon sairauspoissaolon aikana sekä poissaolon käsittelyyn työyhteisössä. Tietopaketin […]


Simple Share Buttons