Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 10.12.2019

Ratkaisuja osatyökykyisten työllistämiseen on jo olemassa

Aamulehti 9.12.2019 mielipiteet Lukijalta Päivi Mattila-Wiro, Soile Kuitunen Ratkaisuja osatyökykyisten työllistämiseen on jo olemassa. Osatyökykyisten työllistämisen esteenä ovat usein asenteet. Ne ovat kuitenkin muuttumassa. Ulla Suvanto ja Jarkko Lignell nostivat esiin (AL 3.12.) erittäin tärkeän asian: osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja aseman työelämässä. Osatyökykyisten työllistyminen on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan, mutta tyhjästä sen ei tarvitse lähteä liikkeelle, sillä […]


LueUutinen, - 3.12.2019

Kela julkaisi selkokielisen verkkosivuston

Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Sivuston sisältö koostuu Kelan selkoesitteiden teksteistä, jotka on muokattu verkkoon sopiviksi. Sivusto on jaoteltu esitteiden tapaan kahdeksaan aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki sekä […]


LueUutinen, - 2.12.2019

Työkyvyttömyys aiheuttaa merkittäviä kustannuksia

Työkyvyttömyyskustannuksissa ja työterveyshuollon investoinneissa on suurta vaihtelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Mielenterveyden häiriöt ovat tällä hetkellä suurin ryhmä Kelan korvaamissa sairauspäivärahoissa. Osasairauspäivärahan käyttö näyttäisi olevan tuloksellinen keino pidentää työuria. Keva ja Terveystalo selvittivät yksityisen ja julkisen sektorin henkilöstön työkyvyttömyyttä ja sen kustannusvaikutuksia. Työkyvyttömyyden kustannukset olivat tarkastelluissa organisaatioissa keskimäärin 6,8 prosenttia palkkasummasta. Erot ääripäiden välillä […]


LueUutinen, - 28.11.2019

Riippumaton tutkijaryhmä arvioimaan keinoja työllisyysasteen nostamiseksi

Työministeri Timo Harakka on asettanut riippumattoman tutkijaryhmän. Tutkijaryhmän puheenjohtaja on Tukholman yliopiston taloustieteen professori Markus Jäntti. Tutkijaryhmän tehtävänä on esittää tutkimustietoon perustuvia keinoja ja ratkaisuja työllisyyden nostamiseksi 75 prosenttiin. Tutkijaryhmän tulee ottaa esityksissään huomioon toimenpiteiden työllisyysvaikutukset, kustannusvaikutukset ja vaikutukset julkisen talouden tasapainoon. Tutkijaryhmän kokoonpano: puheenjohtaja, professori Markus Jäntti, Tukholman yliopisto ekonomisti Henna Busk, Pellervon taloustutkimus […]


LueUutinen, - 24.9.2019

Osatyökykyiset ovat kasvava ryhmä, josta löytyy erittäin hyviä osaajia

Työmarkkinat ovat muutoksessa, ja nämä muutokset heijastuvat koko rekrytointialaan. Näitä muutoksia lähes 40 vuotta seurannut Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoi Duunitorille, miltä hänen mielestään rekrytointialan kehitys näyttää. Ukkonen nostaa osatyökykyisten roolin työmarkkinoilla yhdeksi merkittäväksi aiheeksi rekrytointialan kehityksessä. ”Osatyökykyiset ovat kasvava ja kiinnostava ryhmä työmarkkinoilla. Heillä saattaa olla jokin vamma, sairaus tai muu puute, joka […]


LueUutinen, - 17.9.2019

Palkkatuki käsiteltävänä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaryhmässä

Työ‐ ja elinkeinoministeriö on asettanut alatyöryhmät valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Yksi alatyöryhmistä keskittyy palkkatukeen ja etuuksiin. Tarkoituksena on valmistella muun muassa palkkatuen käyttöä ja uudistamista koskevat ehdotukset. Tavoitteena on kytkeä osaamisen kehittäminen nykyistä tiiviimmin palkkatukeen. Uudistettua palkkatukea koskevien säännösten on määrä tulla voimaan vuonna 2020 tai viimeistään 1.1.2021. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemassa […]


LueUutinen, - 14.9.2019

Paikka auki tarjoaa ponnahduslautaa työelämään

Muun muassa Kalevassa ja Länsi-Suomi-lehdessä julkaistu artikkeli kertoo Satu Ahlgrenista, joka sai joulukuussa 2018 diagnoosin MS-taudista. Hän koki että menetti jatkon työpaikassaan pitkän sairausloman takia. Hän kaipasi vertaistukea ja löysi Lounais-Suomen neuroyhdistyksen sivut. Sattumoisin yhdistys etsi juuri järjestöassistenttia STEA:n Paikka auki -hankkeen rahoituksella. Siinä tarjotaan esimerkiksi osatyökykyisille henkilöille määräaikainen työsuhde, jonka toivotaan edistävän työuran jatkumista. […]


LueUutinen, - 13.9.2019

Työllisyysviikot 2019 Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan työllisyystoimijat järjestävät syyskuussa työllisyyden teemaviikot, joiden toteutuksesta vastaavat kunnat, työllisyyshankkeet, TE-toimisto ja Riveria. Pohjois-Karjalassa on innostusta toimia yhdessä ja löytää työnhakijoille työn tekemisen mahdollisuuksia. Työnhakijan kannattaa pitää toivoa työllistymisen suhteen yllä, sillä työmahdollisuuksia ja palveluja työnetsintään on käytettävissä. Työllisyysviikkojen järjestäjät haluavat tapahtumilla nostaa esille työnantajan ja työntekijän kohtaamista erilaisista näkökulmista. Tapahtumia on mm. Ilomantsissa, Joensuussa, […]


LueUutinen, - 12.9.2019

Vatesin Työn tukena -sivusto on julkaistu

Verkkosivusto on luotu erityisesti työnantajille ja työpaikkojen henkilöstön edustajille – luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuilletiedoksi – tiedoksi ja tueksi edistämään työpaikan monimuotoisuutta. Sivusto on rakennettu Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä -hankkeessa, jonka rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen toteutti Vates-säätiö yhteistyössä SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Siirry Työn tukena -verkkosivustolle


LueUutinen, - 11.9.2019

Yhteiskunnalliset yritykset työllistämisen edistäjinä – kooste seminaarista

Järjestimme maanantaina 26.8.2019 yhdessä Vates-säätiön ja Ilona-hankkeen kanssa seminaarin, jossa käsittelimme yhteiskunnallisten yritysten roolia vaikeasti työllistyvien työllistämisessä. Erilaisten muita hankalammassa asemassa työmarkkinoilla olevien ryhmien työllistäminen, työhön valmentaminen ja eri tavoin työelämään avustaminen on ollut ja on tänäkin päivänä monen yhteiskunnallisen yrityksen ydintoimintaa. Näitä erityisesti työllistämiseen keskittyviä yhteiskunnallisia yrityksiä kutsutaan myös sosiaalisiksi yrityksiksi, tai työhön integroiviksi […]


Simple Share Buttons