Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 24.9.2019

Osatyökykyiset ovat kasvava ryhmä, josta löytyy erittäin hyviä osaajia

Työmarkkinat ovat muutoksessa, ja nämä muutokset heijastuvat koko rekrytointialaan. Näitä muutoksia lähes 40 vuotta seurannut Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoi Duunitorille, miltä hänen mielestään rekrytointialan kehitys näyttää. Ukkonen nostaa osatyökykyisten roolin työmarkkinoilla yhdeksi merkittäväksi aiheeksi rekrytointialan kehityksessä. ”Osatyökykyiset ovat kasvava ja kiinnostava ryhmä työmarkkinoilla. Heillä saattaa olla jokin vamma, sairaus tai muu puute, joka […]


LueUutinen, - 17.9.2019

Palkkatuki käsiteltävänä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaryhmässä

Työ‐ ja elinkeinoministeriö on asettanut alatyöryhmät valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Yksi alatyöryhmistä keskittyy palkkatukeen ja etuuksiin. Tarkoituksena on valmistella muun muassa palkkatuen käyttöä ja uudistamista koskevat ehdotukset. Tavoitteena on kytkeä osaamisen kehittäminen nykyistä tiiviimmin palkkatukeen. Uudistettua palkkatukea koskevien säännösten on määrä tulla voimaan vuonna 2020 tai viimeistään 1.1.2021. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemassa […]


LueUutinen, - 14.9.2019

Paikka auki tarjoaa ponnahduslautaa työelämään

Muun muassa Kalevassa ja Länsi-Suomi-lehdessä julkaistu artikkeli kertoo Satu Ahlgrenista, joka sai joulukuussa 2018 diagnoosin MS-taudista. Hän koki että menetti jatkon työpaikassaan pitkän sairausloman takia. Hän kaipasi vertaistukea ja löysi Lounais-Suomen neuroyhdistyksen sivut. Sattumoisin yhdistys etsi juuri järjestöassistenttia STEA:n Paikka auki -hankkeen rahoituksella. Siinä tarjotaan esimerkiksi osatyökykyisille henkilöille määräaikainen työsuhde, jonka toivotaan edistävän työuran jatkumista. […]


LueUutinen, - 13.9.2019

Työllisyysviikot 2019 Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan työllisyystoimijat järjestävät syyskuussa työllisyyden teemaviikot, joiden toteutuksesta vastaavat kunnat, työllisyyshankkeet, TE-toimisto ja Riveria. Pohjois-Karjalassa on innostusta toimia yhdessä ja löytää työnhakijoille työn tekemisen mahdollisuuksia. Työnhakijan kannattaa pitää toivoa työllistymisen suhteen yllä, sillä työmahdollisuuksia ja palveluja työnetsintään on käytettävissä. Työllisyysviikkojen järjestäjät haluavat tapahtumilla nostaa esille työnantajan ja työntekijän kohtaamista erilaisista näkökulmista. Tapahtumia on mm. Ilomantsissa, Joensuussa, […]


LueUutinen, - 12.9.2019

Vatesin Työn tukena -sivusto on julkaistu

Verkkosivusto on luotu erityisesti työnantajille ja työpaikkojen henkilöstön edustajille – luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuilletiedoksi – tiedoksi ja tueksi edistämään työpaikan monimuotoisuutta. Sivusto on rakennettu Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä -hankkeessa, jonka rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen toteutti Vates-säätiö yhteistyössä SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Siirry Työn tukena -verkkosivustolle


LueUutinen, - 11.9.2019

Yhteiskunnalliset yritykset työllistämisen edistäjinä – kooste seminaarista

Järjestimme maanantaina 26.8.2019 yhdessä Vates-säätiön ja Ilona-hankkeen kanssa seminaarin, jossa käsittelimme yhteiskunnallisten yritysten roolia vaikeasti työllistyvien työllistämisessä. Erilaisten muita hankalammassa asemassa työmarkkinoilla olevien ryhmien työllistäminen, työhön valmentaminen ja eri tavoin työelämään avustaminen on ollut ja on tänäkin päivänä monen yhteiskunnallisen yrityksen ydintoimintaa. Näitä erityisesti työllistämiseen keskittyviä yhteiskunnallisia yrityksiä kutsutaan myös sosiaalisiksi yrityksiksi, tai työhön integroiviksi […]


LueUutinen, - 10.9.2019

Esteettömyys ja saavutettavuus eivät vieläkään toteudu YK:n vammaissopimuksen mukaisesti

Vammaisfoorumin tekemän kyselyn mukaan vammaisilla ihmisillä on yhä paljon ongelmia liikkumisessa julkisissa tiloissa sekä katu- ja puistoalueilla. Myös viranomaisviestintä ja hätäviestintä aiheuttavat heille haasteita. Alle 25-vuotiaat kokevat tulevansa syrjityksi tiedonsaannissa esimerkiksi koulussa. Lue uutinen Invalidiliiton sivuilta


LueUutinen, - 23.8.2019

Kuuloliiton työelämän neuvontapuhelin käynnistynyt

Mietityttääkö sinua, mistä saat apua työelämän kysymyksiin? Minkälaisia tukia on saatavilla ja mistä? Minkälaisista mukautuksista ja apuvälineistä voisi olla minulle hyötyä? Entä mistä saan vertaistukea? Kuuloliiton työelämän neuvontapuhelin on käynnistynyt kokeiluluonteisesti elokuusta lopusta alkaen ja se on auki kahden viikon välein. Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä kuulovammaisille että kuulovammaisten työelämän kysymyksiä pohtiville ammattilaisille ja työnantajille. Tarkemmat […]


LueUutinen, - 22.8.2019

STM: Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä jatkoi työllisyystoimien valmistelua

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä kokoontui toisen kerran 20.8.2019. Ministerit käsittelivät vuoden 2020 talousarvioesitystä työllisyystoimien osalta ja keskustelivat aktiivimallin korvaavista toimenpiteistä. Lue lisää tästä.   


LueUutinen, - 31.7.2019

Vammaiset henkilöt kokevat usein syrjintää työnhaussa

Vammaisten ihmiset syrjäytyvät avoimilta työmarkkinoilta jo työnhakuvaiheessa tapahtuvan syrjinnän vuoksi. Noin 57 % Vammaisfoorumin kyselyyn vastanneista oli kokenut syrjintää työnhaussa. Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa vammaiselle tarpeelliset kohtuulliset mukautukset, mutta työelämän mukautuksissa lähes puolet vastaajista oli kokenut syrjintää. Kyselyssä selvitettiin vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa YK:n vammaisyleissopimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä reilut 1500 vammaista henkilöä, […]


Simple Share Buttons