Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 22.9.2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä järjestöjen toiminta vaativat kirkastamista sote-lakipaketissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) sekä järjestöjen toiminta edellyttävät kirkastamista valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakikokonaisuuteen. Kuntoutussäätiö jätti oman lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi lausuntopalveluun 22.9.2020. Kuntoutussäätiö korostaa omassa lausunnossaan, että sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja Suomen terveyspalvelujärjestelmä on […]


LueUutinen, - 11.9.2020

Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjämäärä kasvanut edelleen

Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjämäärä on jatkanut kasvuaan tänäkin vuonna. Tammi–elokuussa 2020 käyttäjiä oli yhteensä 42 491 eli n. 5 312 käyttäjää kuukausitasolla. Vuonna 2019 käyttäjiä oli yhteensä 54 059 (n. 4 505 käyttäjää/kk). Tie työelämään -palvelu on ainoa valtakunnallinen verkkopalvelu, joka kokoaa osatyökykyisyyteen liittyvät asiat yhden osoitteen alle. Se sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa osatyökykyisten, ammattilaisten […]


LueUutinen, - 10.9.2020

THL:n Työttömien terveystarkastus -sivusto avattu

Työttömien terveystarkastus -sivusto on avattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta. Sivuilta löytyy perustietoa työttömän terveystarkastuksen tavoitteista ja sisällöstä, ts. pysyvämpää tietoa työttömien terveyspalveluiden järjestämisestä. Sivusto on suunnattu etenkin työttömien terveystarkastuksia tekeville ammattilaisille ja asiakkaille sekä niille yhteistyökumppaneille, jotka ohjaavat työttömiä terveystarkastuksiin ja joiden palveluilla voidaan edistää työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä. Lue lisää Työttömien terveystarkastus -sivustolta.


LueUutinen, - 4.9.2020

Asiakkaan tarve määrittämään työkykyä ja työllistymistä tukevia palveluita ja tavoitteita

Työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden yhteensovittaminen ja asiakkaan tarpeita vastaava palveluintegraatio toteutuu tällä hetkellä vasta jossain määrin. Tarvitaan siirtymää kohti ihmislähtöistä monialaisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisen systeemiä ja politiikkaa. Tämä ilmenee valtioneuvoston kanslian 3.9.2020 julkaisemasta tutkimuksesta. Lue lisää tutkimuksesta valtioneuvoston julkaisuarkistosta. Tulevaisuuden ennakoinnissa korostui näkemys, että osallistumisen yhteiskuntaan muutoinkin kuin perinteisen palkkatyön kautta tulisi olla […]


LueUutinen, - 3.9.2020

Järjestöt vetoavat – osatyökykyisten työllistämisessä järjestöjen resurssit käyttöön

Kuntoutussäätiö, Vates, Mielenterveyden keskusliitto ja Invalidisäätiö lähestyivät 1.9.2020 keskeisiä poliittisia päättäjiä ja viranhaltijoita vetoomuksella, jossa ne esittävät järjestöjen resurssien hyödyntämistä osatyökykyisten työllistymisessä. Lue allekirjoitettu vetoomus (pdf). Vetoomus laadittiin ennen kaikkea ajankohtaisiin hallituksen toimenpiteisiin ja valmisteluihin vaikuttamiseksi. Esimerkiksi työkykyohjelmaa on valmisteltu ja toimeenpanoa viedään osaltaan jo eteenpäin. Vetoomuksen laatijat pitävät ensiarvioisen tärkeänä sitä, että kaikessa osatyökykyisten työllistymiseen […]


LueUutinen, - 28.8.2020

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja jatkuu – haastateltavina joukko eturivin kuntoutuksen tutkijoita ja kehittäjiä

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarjamme jatkuu syksyn 2020 aikana. Haastateltavina ovat eturivin kuntoutuksen tutkijat ja kehittäjät. Syksyn ensimmäisessä jutussa haastateltavana on johtava tutkija Erja Poutiainen Kuntoutussäätiöstä. Poutiaisen erityisosaamisaluetta ovat nuoret ja aikuiset, joilla on sairauden tai tapaturman myötä ilmenneitä tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksia. Poutiainen työskentelee mm. säätiön Oppimisen tuen keskuksessa, joka tarjoaa monipuolisia palveluita oppimisen, […]


LueUutinen, - 21.8.2020

Selvitys työllistymisestä aktiivisten työvoimapoliittisten palvelujen jälkeen

Lyhyen aikavälin työhön sijoittumisen kannalta parhaita työvoimapoliittisia palveluita ovat v. 2018 olleet vuorotteluvapaasijaisuudet, työllistämiset starttirahalla, valtiosektorille työllistäminen ja opiskelu työttömyystuella. Vastaavasti sijoittumiseltaan heikompia ovat olleet kuntouttava työtoiminta, valmennukset ja opiskelu kotoutumistuella. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 20.8.2020 julkaisemasta Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 20.8.2020 julkaisemasta selvityksestä. Kolmen kuukauden kuluttua aktiivisten palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille […]


LueUutinen, - 18.6.2020

Kuntoutussäätiö, Tampereen kaupunki ja Vantaan kaupunki vetoavat päättäjiin ja sidosryhmiin digikuntoutuksen jatkamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa

Aiemmin digikuntoutuksen mahdollisuutta ei kuntouttavassa työtoiminnassa ole ollut. Koronavirusepidemia on muuttanut tilannetta dramaattisesti. Kunnat ja palvelutuottajat ovat tarttuneet digin mahdollisuuksiin nopeasti, minkä johdosta on syntynyt paljon myönteisiä asiakaskokemuksia, innovaatioita ja kuntoutumista. Kuntouttavassa työtoiminnassa siirtymä digiin on tehty pitkälti ihmisten arkeen jo muutoinkin kuuluvia välineitä hyödyntäen. Käytössä ovat olleet kokoustyökalut, Chat-keskusteluryhmät, tekstiviestit ja monet muut ihmisille […]


LueUutinen, - 12.6.2020

Välityömarkkinat-sivu siirtynyt osaksi Vatesin sivuja

Vatesin sivuilla on julkaistu uusi välityömarkkinat-osio osana kehittämistoiminnan sivuja. Erillinen valityomarkkinat.fi-sivusto suljetaan lähiaikoina, ja liikenne sieltä ohjataan Vatesin sivuille. Sivuilla julkaistaan perustietoa toimintamalleista, hankkeista ja verkostoista sekä välityömarkkinatoimintaa koskevia uutisia.


LueUutinen, - 8.6.2020

Selvitys: Miten osaaminen saadaan näkyväksi?

Työelämässä tarvittavaa osaamista ei kerry ainoastaan muodollisessa koulutusjärjestelmässä, vaan myös työpaikoilla sekä harrastuksissa. Osaamisen tunnistaminen on tärkeää, jotta nykyistä osaamista on mahdollista hyödyntää tehokkaammin työmarkkinoilla ja jotta työpaikat ja työntekijät kohtaavat myös tulevaisuudessa. Owal Group Oy:n toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä, toteutusmalleja ja toimijoita Suomessa. Selvityksen toisena tavoitteena […]


Simple Share Buttons