Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 17.11.2017

Työpankit auttoivat osatyökykyisiä takaisin töihin – monen työura jäi kuitenkin lyhyeksi

Työpankit ovat selvästi edistäneet pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Etlan julkistaman tutkimuksen mukaan erityisen onnistuneesti työpankit tukivat työttömien nuorten paluuta työelämään ja koulutukseen. Myös palkkatukea onnistuttiin myöntämään juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsivat työllistyäkseen. Erityisen onnistuneesti työpankit näyttävät tukeneen työttömien nuorten paluuta työelämään ja koulutukseen. Toisaalta tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että työpankin välityksellä työllistyneistä […]


LueUutinen, - 13.11.2017

Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Työkykykoordinaattori seuraa jatkossa kuntoutuksen vaikutusta henkilön palattua töihin

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama  kuntoutuksen uudistamiskomitea ehdottaa muun muassa työterveyshuollon roolin vahvistamista ja selkeyttämistä kuntoutusjärjestelmässä. Työterveyshuoltoa tarvitaan varsinkin kuntoutustarpeen tunnistamisessa, kuntoutuksen käynnistämisessä ja seurannassa. Työttömien kuntoutustarve kartoitettaisiin TE-toimistoissa, sote-keskuksissa, maakunnissa ja Kelassa. – Komitea ehdottaa työterveyshuollon roolin vahvistamista ja selkeyttämistä, kertoo komitean jäsen, vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitoksesta. – Työterveyshuollon pitää ohjata työntekijä kuntoutukseen ja […]


LueUutinen, - 10.11.2017

Työkykykoordinaattori etsii räätälöityjä ratkaisuja yhdessä osatyökykyisten kanssa

Tarve työkykykoordinaattorin osaamiselle on valtava. Arviolta 1,9 miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi tämän vaikuttavan työhönsä ja työmahdollisuuksiinsa. Tämä tarkoittaa peräti noin 55 prosentin osuutta työikäisestä väestöstä. Eniten työkykyä alentavat tänä päivänä mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työkyvyn aleneminen voi johtua myös elämään liittyvästä kriisistä tai erilaisista riippuvuuksista. – Osatyökykyisyys […]


LueUutinen, - 9.11.2017

Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Sote-järjestöt kuntoutumisprosessiin mukaan asiantuntijoiksi

Suomalainen kuntoutusjärjestelmä toimii monissa tilanteissa hyvin, mutta kuntoutusprosessien hajanaisuus aiheuttaa ongelmia, toteaa kuntoutuksen uudistamista pohtinut komitea. Kuntoutujat eivät saa tarvitsemiaan kuntoutuspalveluja oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Kuntoutujilla ei myöskään ole riittävästi tietoa palvelujen saatavuudesta. Komitea esittää mm. Kelan ja työeläkelaitosten välisen työnjaon selkeyttämistä kuntoutuksessa. Komitea ehdottaa myös asiakkaita edustavien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen integroimista kuntoutumisprosessiin asiantuntijoina, vertaistukijoina […]


LueUutinen, - 3.11.2017

STM, TEM ja Varsinais-Suomen ELY-keskus: Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

Suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä kriteerinä ja ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö. Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat muuttumassa myönteisimmiksi. Rekrytointiprosessin tueksi yritykset toivoisivat enemmän tietoa sekä työnhakijana olevan osatyökykyisen henkilön osaamisesta että rajoitteista, jotka työnantajan näkökulmasta vaikuttavat tuottavuuteen. […]


LueUutinen, - 31.10.2017

Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs: Työn muutos on osatyökykyisille mahdollisuus

”Työn muutoksessa on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia, joita voitaisiin hyödyntää kehitettäessä työtä paremmin osatyökykyisille sopivaksi. Olennaista olisi saada osatyökykyiset itse – niin työpaikoilla kuin järjestöissä – miettimään työn muutoksen antamia mahdollisuuksia”, kirjoittaa työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs sosiaali- ja terveysministeriön OTE-blogissa. ”Millaiset tukitoimet ja pelisäännöt etätyöhön pitäisi rakentaa, jotta se mahdollisimman hyvin sopisi osatyökykyisille? Miten saadaan […]


LueUutinen, - 25.10.2017

Muistisairaan työuraan lisävuosia mukautuksilla

Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on tehnyt lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut myös suuri joukko Eduskunnan muistikerhon jäseniä. Lakialoitteessa todetaan muun muassa näin: ”Tällä hetkellä mukauttaminen ymmärretään usein vain liikuntavaikeuksien sekä näkö- tai kuulovammaa kompensoivien apuvälineiden hankintana, ja kognitiivisen ergonomian mukautuksia ei usein tehdä lain hengen edellyttämällä tavalla.” ”Kognitiiviseen ergonomiaan kohdistuvien mukautusten laajemmalla käytöllä voitaisiin edistää kognitiivisista […]


LueUutinen, - 23.10.2017

Yle: Työkyvyttömyyseläkeläisten joukossa enemmän nuoria kuin aikaisemmin

Työkyvyttömyyseläkeläisten joukossa on aikaisempaa enemmän nuoria ja aikaisempaa vähemmän lähellä eläkeikää olevia ihmisiä. Ikärakenteen muutosta selittää muun muassa suurten ikäluokkien jääminen vanhuuseläkkeelle, kertoo Ylen verkkouutiset. Vuonna 2016 Suomessa asui 211 000 työkyvyttömyyseläkkeen saajaa. Heistä 15 000 on alle 30-vuotiaita ja 45 000 alle 45-vuotiaita. Tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo Kelasta on huolissaan erityisesti alle 25-vuotiaiden päätymisestä […]


LueUutinen, - 20.10.2017

Yrittäjän työkyky mittaukseen mobiilisovelluksella

Työterveyslaitos etsii tutimukseensa yksin- ja mikroyrittäjiä, jotka ponnistelevat työkuorman kanssa ja haluavat parantaa elintapojaan. Tukimuksen osallistuva saa käyttöönsä Palaudu!-mobiilisovelluksen. Se auttaa asettamaan sopivia tavoitteita ja antaa vinkkejä tavoitteiden toteuttamiseen: stressinhallintaan, palautumiseen, työajan tehostamiseen, palautumista edistävään liikuntaan ja ruokatottumuksiin sekä hyvään uneen. Lue lisää Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. >>  


LueUutinen, - 18.10.2017

Kuinka hyödylliseksi olet kokenut oppimisen apuvälineet? Vastaa kyselyyn!

Kyselyssä kartoitetaan, kuinka tunnettuja, käytettyjä ja hyödylliseksi koettuja oppimisen apuvälineet ovat. Vastaaminen on anonyymia, eikä vastaajia pysty tunnistamaan. Vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on 30.11.17 asti. Kyselyn on laatinut Kuntoutussäätiö yhteistyössä Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen kanssa. Löydät kyselyn tästä linkistä.


Simple Share Buttons