Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 23.8.2019

Kuuloliiton työelämän neuvontapuhelin käynnistynyt

Mietityttääkö sinua, mistä saat apua työelämän kysymyksiin? Minkälaisia tukia on saatavilla ja mistä? Minkälaisista mukautuksista ja apuvälineistä voisi olla minulle hyötyä? Entä mistä saan vertaistukea? Kuuloliiton työelämän neuvontapuhelin on käynnistynyt kokeiluluonteisesti elokuusta lopusta alkaen ja se on auki kahden viikon välein. Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä kuulovammaisille että kuulovammaisten työelämän kysymyksiä pohtiville ammattilaisille ja työnantajille. Tarkemmat […]


LueUutinen, - 22.8.2019

STM: Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä jatkoi työllisyystoimien valmistelua

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä kokoontui toisen kerran 20.8.2019. Ministerit käsittelivät vuoden 2020 talousarvioesitystä työllisyystoimien osalta ja keskustelivat aktiivimallin korvaavista toimenpiteistä. Lue lisää tästä.   


LueUutinen, - 31.7.2019

Vammaiset henkilöt kokevat usein syrjintää työnhaussa

Vammaisten ihmiset syrjäytyvät avoimilta työmarkkinoilta jo työnhakuvaiheessa tapahtuvan syrjinnän vuoksi. Noin 57 % Vammaisfoorumin kyselyyn vastanneista oli kokenut syrjintää työnhaussa. Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa vammaiselle tarpeelliset kohtuulliset mukautukset, mutta työelämän mukautuksissa lähes puolet vastaajista oli kokenut syrjintää. Kyselyssä selvitettiin vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa YK:n vammaisyleissopimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä reilut 1500 vammaista henkilöä, […]


LueUutinen, - 17.6.2019

Tietoa esteettömästä työelämästä kahdella uudella sivustolla

Esteettä töihin -verkkosivusto tukee vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymistä. Sivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille. Opiskelijoille sivuilla on aineistoa mm. urasuunnittelusta ja yhdenvertaisuudesta työelämässä. Työnantajille kerrotaan esimerkiksi tukimahdollisuuksista ja yhdenvertaisesta rekrytoinnista. Ohjaajalle puolestaan tarjotaan perustietoa mm. oppimisympäristöjen esteettömyyden huomioimisesta. Esteettä töihin -sivusto on luotu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tarinoista voimaa -hankkeessa. Hankkeen toteuttivat […]


LueUutinen, - 13.6.2019

Uusi osatyökykyisille-osio julkaistu

Tie työelämään -sivusto täydentyi osiolla, joka on suunnattu osatyökykyisille henkilöille, jotka haluavat tietoa työelämään pääsystä tai siellä pysymisestä. Osiota on ollut tekemässä laaja joukko vammais- ja potilasjärjestöjen kokemus- ja työllisyysasiantuntijoita Vates-säätiön koordinoimana. Osatyökykyisille-sivuilla pääsee tutustumaan eri vaihtoehtoihin valitsemalla ensin, onko työelämässä, etsimässä työpaikkaa vai suunnitteleeko itsensä työllistämistä. Tietoa löytyy muun muassa työkyvyn tuesta, saavutettavasta työympäristöstä, […]


LueUutinen, - 3.6.2019

THL: Toimeentulotukiuudistuksen vaikutukset huomioitava sosiaaliturvan muutoksissa

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut muutoksen vaikutuksia muun muassa toimeentulotukea saavien määrään ja tukijaksojen kestoon. Raportti arvioinnista on valmistunut. Selvityksen mukaan Kelan tietopohja toimeentulotuen käytöstä on laajentunut muutoksen myötä, mikä on parantanut mahdollisuuksia kehittää sosiaaliturvaa. Lisäksi tukeen jo aiemmin liittyneet ongelmat ovat tulleet aiempaa näkyvämmiksi. Heikoimmin uudistus […]


LueUutinen, - 5.4.2019

Työkykykoordinaattori on palvelujen asiantuntija

Lisää tietoa työkykykoordinaattoreista löydät täältä.  


LueUutinen, - 5.4.2019

Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitys: Kuntoutuspalveluissa selviä alueellisia eroja ja hyödyntämätöntä potentiaalia

Kuntoutuksen tarpeen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Päättäjät ja asiantuntijat näkevät kuntoutustarpeen koskevan niin toimintakykyä, työkykyä kuin sosiaalista osallisuuttakin. Kuntoutuspalvelut toteutuvat osana ihmisten kokonaishoitoa ja palveluketjuja. Tämän johdosta näihin palveluihin kohdistuu useita käynnissä olevia muutostekijöitä. Kuntoutusmarkkina on kooltaan noin 1,5 mrd. euroa. Markkina on kasvanut vuosina 2010-2016 varsin maltillisesti, noin 2,4 prosentin vuosivauhtia. Kuntoutus on pääosin (85 […]


LueUutinen, - 18.12.2018

Tue työkykyä asiakaslähtöisesti – maksuton verkkokoulutus ammattilaisille julkaistu

Tie työelämään -sivuston osaksi on julkaistu uusi Työkyvyn tuen palvelupolku -verkkokoulutus. Maksuton koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka työssään edistävät ihmisten työkykyä. Nämä ammattilaiset auttavat henkilöitä, joiden on sairauden tai vamman takia haastavaa jatkaa työssä tai työllistyä. Koulutuksessa on tietoa tuen tavoitteista, palveluverkostosta, keinoista, rooleista ja vastuista. Tavoitteena on, että eri palveluissa työskentelevät ammattilaiset tietävät, millainen […]


LueUutinen, - 4.12.2018

Anna palautetta valmisteilla olevasta työkyvyn tuen oppaasta

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan työkyvyn tuen opasta kuntien ja maakuntien päättäjille. Oppaan tarkoituksena on kannustaa heitä järjestämään omalla alueellaan työkyvyn tuen palvelut kokonaisuutena ja ottamaan hyviksi havaittuja toimintamalleja käyttöön. Oppaasta voi antaa palautetta vuoden loppuun saakka. Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. >>


Simple Share Buttons