Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 22.6.2017

OSKU lomailee heinäkuun puoleenväliin asti – lämmintä kesää sinulle, hyvä lukija!

OSKU vetää henkeä seuraavat kolme viikkoa, sisällöt päivittyvät jälleen 17.7. alkaen. Lämmin kiitos kaikille lukijoille ja sivuston tekoon osallistuneille! Terveisin Timo (ei kuvassa, mutta tavoitetila on tuo).


LueUutinen, - 21.6.2017

Eläketurvakeskuksen tilastot: Kolme viidestä palaa kuntoutuksen jälkeen töihin

Työeläkekuntoutukseen itse hakeutuneet keskeyttävät kuntoutuksen puolet harvemmin kuin työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutuksen aloittaneet, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastotiedoista. Tyypillinen kuntoutuja on keski-ikäinen nainen, jonka diagnoosi on tuki- ja liikuntaelin sairaus. Noin 60 prosenttia kuntoutuksensa päättäneistä palasi töihin. Kuntoutuksen keskeytti 18 prosenttia, 15 prosenttia siirtyi osittaiselle tai täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle ja 8 prosenttia jäi työttömäksi tai jatkoi opiskelua. Lue […]


LueUutinen, - 21.6.2017

Toiseuden tunne, arjen rutiinit hankalia: ADHD- ja Asperger-nuoret tarvitsevat tukea työelämään pääsyyn

Aspergerin oireyhtymän tai ADHD:n kaltaisista neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivillä nuorilla aikuisilla on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa opiskelu- ja työelämästä. ”Olen hukannut vuosia vääriin ajatuksiin ja elämään, joka on ollut lopulta alisuorittamista kykyihini nähden. Vaikka riskini on tunnistettu ja diagnosoitu jo lapsena.” Näin totesi eräs ADHD-diagnosoitu, Kelan neuropsykiatriseen kuntoutukseen osallistuva nuori mies. Kelan järjestämän Oma väylä -kuntoutuksen […]


LueUutinen, - 21.6.2017

Kehitysvammaisten henkilöiden työvoimapotentiaali ei ole monella työnantajalla tiedossa

Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n työelämän asiantuntija Kari Vuorenpää kertoo, että usein kehitysvammaisille tarjotaan palkkatyön sijaan avotyötoimintaa. – Kehitysvammaisen henkilön perustoimeentulo on useimmiten työkyvyttömyyseläke. Pääsääntöisesti avotyötoiminnassa ja työkeskuksissa maksetaan niin sanottua työosuusrahaa. Tästä työosuusrahasta puhutaan useasti virheellisesti useasti palkkana. Lue raahelaisen Ramin työllistymistarina Ylen verkkosivuilta. >>


LueUutinen, - 21.6.2017

Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille

Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan työkeskukset eivät edistä kehitysvammaisten siirtymistä palkkatyöhön. Tuettu työ tarkoittaa, että työvalmentaja auttaa työnhakijaa työpaikan etsimisessä ja työnantajaa työolosuhteiden mukauttamisessa. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, Kehitysvammaliiton ja THL:n kansainvälisestä tutkimuksesta. Työ on jokaisen ihmisen oikeus. Suomen työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä kuitenkin vain kolme prosenttia on palkkatyössä. […]


LueUutinen, - 19.6.2017

Tule kuulemaan 20.6: Miten kehitysvammainen henkilö pääsee oikeisiin töihin?

Miten kehitysvammainen henkilö pääsee parhaiten oikeisiin töihin? Mitä tarkoittaa tuettu työ? Miten uusi työpajakonsepti toimii – esimerkkinä IPIn Kulmakuppila Aika: tiistaina 20.6.2017 klo 10 – 11 Paikka: IPI Kulmakuppila, Porthaninkatu 13, Helsinki (Kallio) Jokaisella ihmisellä on oikeus työhön. Kuitenkin Suomen työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä vain kolme prosenttia on palkkatyössä. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5 – 11 […]


LueUutinen, - 16.6.2017

Tietoa toimintakyvystä tarvitaan ihmisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi

Toimintakyvyn arviointi on tärkeää tietoa, koska moni päätös pohjautuu siihen. Toimintakykytiedon luotettavuus ja yhdenmukaisuus on tärkeää sekä kansalaisten oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta että pyrittäessä suuntaamaan sote-järjestelmän voimavarat väestön tarpeiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti. Asiakkaiden toimintakykyä koskevaa pätevää ja vertailukelpoista tietoa ei kerätä ja hyödynnetä sosiaali- ja terveydenhuollossa kyllin tehokkaasti. Tätä mieltä ovat toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijat. […]


LueUutinen, - 14.6.2017

Tutkimus: Suhdanteet ja työvoiman tarve sääntelevät maahanmuuttajien työllistymistä

Ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuvat maahanmuuttajat työllistyvät muita paremmin.  Parhaiten maahanmuuttajien työllistymistä tuetaan työmarkkinalähtöisillä toimenpiteillä. Tämä selviää työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus -tutkimuksesta. Yksi keskeisimmistä maahanmuuttajille suunnatuista työvoimapoliittisista toimenpiteistä on kotoutumiskoulutus. Tutkimuksen mukaan kotoutumiskoulutuksen lisäksi muihin toimenpiteisiin tai pelkästään muihin toimenpiteisiin osallistuneet työllistyivät paremmin kuin ne maahanmuuttajat, jotka eivät olleet lainkaan osallistuneet toimenpiteisiin. […]


LueUutinen, - 13.6.2017

Kuntoutustutkimuksen avulla uusi sauma työelämään

Kuntoutustutkimus on laaja kokonaisuus, johon liittyy työkykyarvio ja arvio sairaudesta ennen kuin tehdään jatkosuunnitelma. Aluksi asiakas tulee kuntoutusylilääkärin vastaanotolle, ja sen jälkeen useampi työntekijä haastattelee ja tutkii kuntoutujan. Aikaa tähän menee yhdestä kolmeen kuukautta. Kuntoutustutkimuksia tehdään työikäisille aikuisille ja työelämän kynnyksellä oleville nuorille, joilla on työ- ja toimintakykyä alentavia sairauksia, vikoja tai vammoja. Tavoitteena voi […]


LueUutinen, - 12.6.2017

Sosiaalibarometri: Työttömyys vaikuttaa yksittäisistä tekijöistä eniten ihmisten hyvinvointiin

”TE-palveluja johtavat virkamiehet ovat työllisyyden parantamisessa selvästi eri linjoilla kuin maan hallitus”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa. Muun muassa ansiopäivärahan kestoa on lyhennetty ja suunnitteilla on kiristyksiä velvoitteisiin hakea avoimia työpaikkoja ja lisäleikkauksia työttömyyspäivärahaan, jos työtön ei täytä vaadittuja aktiivisuuden ehtoja. ”Nämä uudistukset eivät auta vaikeimmin työllistyviä. Jos työllisyyttä halutaan lisätä, keinoja pitää muuttaa”, Kiukas […]


Simple Share Buttons