Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 11.10.2018

Jo lähes 400 työkykykoordinaattoria valmistunut – ja lisää tulee koko ajan

Suomessa on koulutettu tähän mennessä noin 370 työkykykoordinaattoria, ja jokseenkin saman verran on parhaillaan koulutettavana. Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön verkkouutisesta. Koulutuksen väliarvioinnin tulokset osoittavat, että koulutukseen osallistuneet pystyvät hyödyntämään työkyvyn tuen keinoja ja yhteistyöverkostoja entistä monipuolisemmin. Työkykykoordinaattori räätälöi yhdessä asiakkaansa kanssa hänen tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavat palvelut, koordinoi niitä ja huolehtii, että ratkaisut löytyvät. […]


LueUutinen, - 5.10.2018

Tavataan M/S SOSTE -verkostoitusmisristeilyllä 9.-10.10!

M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille: niin järjestöille, julkiselle sektorille kuin yksityisille toimijoille. Tie työelämään -verkkopalvelu pitää risteilyllä tietoiskun 10.10. noin klo 14.30. Tervetuloa juttelemaan, paikalla on verkkopalvelun päätoimittaja Timo Korpela Kuntoutussäätiöstä.      


LueUutinen, - 2.10.2018

Työturvallisuuskeskuksen uusi julkaisu tukee työpaikkoja työkyvyn hallinnassa ja osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisessä

Työturvallisuuskeskus on tuottanut uuden digijulkaisun Osatyökykyisyys työyhteisössä. Tarkoituksena on tukea työpaikkoja työkyvyn hallinnassa ja erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Julkaisu on suunnattu johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle, luottamushenkilöille, henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville sekä osatyökykyisille itselleen. Oppaan ovat laatineet yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä, kuntaryhmä sekä OTE-kärkihankeryhmä. Lue koko uutinen Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.


LueUutinen, - 27.9.2018

STM käynnisti mielenterveysstrategian valmistelun – tavoitteena turvata mielenterveystyön tavoitteellisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun. Strategian linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus. Strategian nojalla kukin hallitus laatii mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta. Strategian valmistelun taustalla on pääministeri Sipilän hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus käynnistää mielenterveysohjelman valmistelun. Julkisen talouden suunnitelmassa […]


LueUutinen, - 26.9.2018

Korkeakaan koulutus ei usein riitä: cp-vammaiset töissä vain niin kauan kuin palkkaukseen on tarjolla tukea

CP-liiton mukaan vammaisuuteen liittyvät ennakkoluulot ohjaavat liikaa cp-vammaisten ihmisten elämänvalintoja. Nuoria cp-vammaisia ihmisiä ohjataan kouluttautumaan kapea-alaisesti esimerkiksi tietotekniikka-alalle tai muihin toimistotöihin, vaikka nuoren kyvyt, taidot ja kiinnostus kohdistuisivat muualle. ”Korkeakaan kouluttautuminen ei usein riitä, sillä liian monet koulutetut cp-vammaiset ihmiset ovat vailla työtä tai saavat olla töissä vain niin kauan kuin heidän palkkaukseensa on tarjolla […]


LueUutinen, - 6.9.2018

OTE-hanke selvitti: Kuntoutusselvitykseen nopeammin suullisella hakemuksella

Työttömät pääsisivät entistä nopeammin ammatilliseen kuntoutusselvitykseen, jos lääkärin B-lausunto korvattaisiin suullisella hakemuksella ilman diagnoosia. Näin kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön verkkouutisessa. Osana OTE-kärkihanketta kokeiltiin Oulussa käytäntöä, jossa lääkärin laatiman B-lausunnon korvasi yhdessä asiakkaan kanssa tehty moniammatillinen yhteenveto. ”Mitä nopeammin päästään miettimään omaa polkua, sitä parempi asiakkaalle ja ihmiset tulevat palveluun motivoituneempina”, sanoo Kirsi Suoraniemi, nuorten palveluvastaava […]


LueUutinen, - 24.8.2018

Helsingin Sanomat: Suomen 600­ 000 osatyökykyisestä joka kolmas on työelämän ulkopuolella

Osatyökykyisten työllistyminen pienentäisi valtion sosiaaliturvamenoja, lisäisi verotuloja ja nostaisi työllisyysastetta. Työllistyneen taloudellinen asema todennäköisesti paranisi ja eläkettä kertyisi, mutta se myös toisi tunteen osallisuudesta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Hallituksen tavoitteena on, että osatyökykyiset työllistyisivät avoimille työmarkkinoille. Siksi yksi hidaste työllistymisen tiellä ovat yritykset. Työpaikoilla monesti säikähdetään joustojen ja tuen järjestämistä ja pelätään mahdollisia sairauslomia, jutussa kerrotaan. […]


LueUutinen, - 22.8.2018

Moni osatyökykyinen henkilö löytänyt järjestöstä työpaikan ja päässyt sitä kautta avoimille työmarkkinoille

– Järjestöihin asiakas voi tulla sellaisena kuin on. Matalan kynnyksen tuen ja ohjauksen kautta asiakas on kuntoutunut kohti avoimia työmarkkinoita tai siirtynyt koulutukseen. Järjestöt edustavat niitä asiakkaita, jotka monesti muuten jäisivät huomioimatta. Näin kirjoittaa Vates-säätiön hankepäällikkö Mari Toivonen Kuntamarkkinoiden blogissa. – Tavoitteena on kaikkien asiakkaiden palvelutarpeiden huomiointi – myös niiden asiakasryhmien, jotka muuten unohtuvat. Järjestöt […]


LueUutinen, - 17.8.2018

Esteet pois ja aidat matalammiksi matkalla kohti työmarkkinoita

Valmistuvilla nuorilla halu töihin on kova, ja kesätyöpaikka on toukokuussa monesti jo hankittuna. Syksyn tullen kesätyö päättyy ja työnhaku voi kangertaa. Vastavalmistuneet hyötyisivät omasta tukihenkilöstä, johon voi vielä valmistumisen jälkeen ottaa yhteyttä, jos työelämään tai jatko-opintoihin siirtyminen ei sujukaan. Erityisesti osatyökykyisen nuoren tukeminen kohti työelämää vaatii usein myös asumisen järjestämistä. Näin bloggaa Terveyden ja hyvinvoinnin […]


LueUutinen, - 6.8.2018

Helsingin Sanomien kysely: Mielenterveysongelmien lyömä leima pysyy pitkään

Helsingin Sanomat kysyi lukijoiltaan, ovatko he epäröineet avun hakemista mielenterveysongelmiinsa ja miten häiriöt ovat vaikuttaneet heidän kohteluunsa. Valtaosa yli 400 vastaajasta kertoi, että ongelmat ovat hankaloittaneet suhteita erityisesti työelämässä mutta myös terveydenhuollossa ja lähipiirissä. Osa kertoi, että mielenterveysongelmat ovat johtaneet irtisanomisiin ja ketjutettujen määräaikaisuuksien katkeamiseen sekä heikentäneet heidän uskottavuuttaan terveydenhuollon asiantuntijoiden silmissä. Lue uutinen Helsingin […]


Simple Share Buttons