Suoraan sisältöön

Uutinen

LueUutinen, - 21.10.2021

Monitilatoimistot sopivat vuorovaikutteiseen työhön

Monitilatoimistot soveltuvat hyvin vuorovaikutteisiin tehtäviin ja ne tukevat ryhmässä työskentelyä, selviää Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Sen sijaan itsenäisiin, keskittymistä edellyttäviin tehtäviin monitilatoimistot ovat haastavia. Tutkimus toteutettiin ennen koronapandemian alkamista, mutta tuloksista voi olla hyötyä, kun etätyöstä palataan toimistoihin. Tutkimus toteutettiin kysely- ja haastattelututkimuksena 179 hengen asiantuntijaorganisaatiossa. Organisaatio oli vuotta aiemmin siirtynyt perinteisistä työhuoneista monitilatoimistoon. Monitilatoimistoissa on […]


LueUutinen, - 19.10.2021

Yli neljäsosa työpaikoista ei tue työntekijöiden liikkumista

Työterveyslaitoksen ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työntekijäkyselyyn vastanneista yli neljäsosa (26 %) kertoo, ettei saa työnantajaltaan mitään tukea liikuntaan. Liikkuva aikuinen -ohjelman kehityspäällikkö Miia Malvelan mukaan liikunta on alihyödynnetty keino parantaa henkilöstön hyvinvointia ja bisnestä. – Osa liikunnallisista keinoista olisivat työnantajalle täysin maksuttomia. Panostukset henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat suotuisasti myös työnantajakuvaan. Yleisimpiä tapoja työntekijöiden liikkumisen kannustamiseen ovat […]


LueUutinen, - 14.10.2021

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli: tukea nykyistä nopeammin ja tiiviimmin

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista 7.10.2021. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin arvioidaan kasvattavan työllisyyttä noin 9 500–10 000 henkilöllä. Työllisyysvaikutukset syntyisivät täysimääräisesti vuodesta 2025 alkaen. Tavoitteena on, että muutokset astuisivat voimaan toukokuussa 2022. Työllistymistä tukisivat erityisesti keskustelut, joita järjestetään työnhaun alkuvaiheessa kahden viikon välein. Tutkimusten mukaan juuri työnhakijan kohtaaminen säännöllisesti, aktiivinen työnvälitys ja työnhaun seuranta lyhentävät työttömyysjaksoja. Jotta yksilöllinen […]


LueUutinen, - 13.10.2021

Uusi oppimiskokonaisuus parempaan kognitiiviseen ergonomiaan

Uusi ”Kognitiivinen ergonomia” -oppimiskokonaisuus on avattu Kevan ylläpitämässä oppimisympäristössä. Oppimiskokonaisuus käsittelee sellaisia työn tekemisen tapoja ja työympäristöä, joilla voi vähentää aivojen kuormitusta ja parantaa työhyvinvointia. Oppimiskokonaisuus käsittelee aihetta neljän teeman kautta: 1) keskittyminen ja flow-tila, 2) oman työn priorisoiminen ja hallinta, 3) tehokkaat kokoukset ja 4) sähköinen viestintä. Teemat on valikoitu Kevan osarahoittaman ja Uudenmaan […]


LueUutinen, - 12.10.2021

Hallituksen Työkanava-yhtiö aloittaa pian toimintansa

Sanna Marinin hallituksen työllisyyshankkeisiin kuuluu osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen uuden erityistehtäväyhtiön avulla. Uusi Työkanava-niminen yhtiö aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa ja siihen kohdistuu paljon odotuksia. Työllistettävät ohjataan Työkanava-yhtiön palvelukseen TE-toimistosta. Työkanavan työllistämistavoitteeksi on mainittu tuhat henkilöä. Työkanavan malli on kopioitu länsinaapurista Ruotsista, jossa Samhall-yhtiö on työllistänyt osatyökykyisiä jo vuosikymmeniä. Lue koko uutinen Talouselämän verkkosivuilta.


LueUutinen, - 11.10.2021

Kysely Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjille – vastaukset 17.11. mennessä

Tie työelämään on verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi. Sivustolla huomioidaan sekä työelämässä mukana olevan että kohti työelämää pyrkivän osatyökykyisen tilanne, keinot ja ratkaisut. Kysely Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjille toteutetaan loka–marraskuussa. Se on suunnattu kaikille verkkopalvelua käyttäville. Kyselyyn voi vastata luottamuksellisesti ke 17.11. mennessä. Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin. Toivomme arvioita mm. verkkopalvelun koetusta hyödystä ja mahdollisia kehittämisehdotuksia. […]


LueUutinen, - 8.10.2021

Uusi opas: Kognitiiviset oireet työelämässä

Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteisen Neuroneuvomo-hankkeen (linkki) pohjalta on julkaistu uusi opas: Kognitiiviset oireet työelämässä. Opas työssä selviytymisen tueksi. Oppaasta on apua paitsi sairastuneille itselleen, myös etenkin niille, jotka työssään kohtaavat asiakkaita, joilla on kognitiivisia oireita. Kognitiiviset eli ajattelun ja tiedonkäsittelyn ongelmat ovat näkymättömiä. Oireita saatetaan sekä vähätellä että liioitella. Työkaverit ja esimies saattavat pelästyä […]


LueUutinen, - 8.10.2021

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus aloittaa toimintansa kuuden organisaation yhteistyönä

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustamiseksi. Hallitus päätti osaamiskeskuksen perustamisesta puoliväliriihessään keväällä. Osaamiskeskus on asiantuntijayksikkö, joka tukee yhteiskunnallisten yritysten syntymistä ja kasvua. Se tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Samalla se rakentaa verkostomaisesti toimivat asiantuntijapalvelut vahvistamaan yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja lisäämään […]


LueUutinen, - 7.10.2021

Raportti esittelee palvelutuottajajärjestöjen tulevaisuuden neljä skenaariota

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on julkaissut raportin sosiaali- ja terveysalojen palvelutuottajajärjestöjen tulevaisuudesta sote-uudistuksen jälkeen. Skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle -raportti esittelee neljä vaihtoehtoista tilannetta siitä, kuinka sote-uudistus vaikuttaa palveluntuottajiin. Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Eri tulevaisuuskuvat raportissa ovat tunnustettu, muovautuva, sinnittelevä ja kuihtuva. Tunnustetussa tilanteessa järjestöjen […]


LueUutinen, - 5.10.2021

Kysely käynnissä koskien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yrittäjyyttä

Invalidiliitto selvittää kyselyn avulla, miten Kelan kuntoutusta voisi kehittää yrittäjille sopivammaksi. Kyselyn avulla saadaan myös ajankohtaista lisätietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyydestä. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia, ja vastausaikaa on 22.10. asti. Kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta.


Simple Share Buttons