Suoraan sisältöön

Uusi palvelupolku osatyökykyisille työttömille kehitteillä

 

Kela sote-keskuksissa -projektissa suunnitellaan kuntien kanssa työttömille asiakkaille palvelumallia, jossa tunnistetaan työkyvyn tuen tarpeet ja organisoidaan asiakkaan tarvitsemat palvelut sujuvasti ja asiakaslähtöisesti.

Vuoden 2021 alussa käynnistynyt Kela sote-keskuksissa -projekti tekee yhteistyötä hallituksen työkykyohjelmassa mukana olevien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintamalli Kelan ja tulevaisuuden sote-keskusten väliseen yhteistyöhön sekä lisätä Kelan yhteistyökumppanien tietoisuutta Kelan etuuksista ja palveluista. Projekti kehittää yhdessä kuntien kanssa sujuvaa palvelupolkua osatyökykyisille työttömille. Projektin yhtenä tavoitteena on vahvistaa eri asiantuntijoiden ja ammattilaisten tietopohjaa saatavilla olevista palveluista ja etuuksista.

– Kelan rooli korostuu osatyökykyisten asiakkaiden taloudellisen toimeentulon turvaamisessa ja asiakkaiden ohjauksessa esimerkiksi eri kuntoutuksen järjestäjien ja erilaisten kuntoutuspalvelujen välillä, Heidi Johansson täsmentää.

Jokaisessa vakuutuspiirissä on kaksi projektityöntekijää, jotka työskentelevät työkykyohjelman hankkeissa eri puolilla Suomea. Projektityöntekijöiden on tarkoitus osallistua asiakasyhteistyöhön ja toimivat eri verkostoissa asiakkaan ja muiden työkyvyn tuen ammattilaisten rinnalla.

Ennen käytännön asiakastyöhön siirtymistä projektissa on panostettu yhteisiin toimintatapoihin. Kevään aikana on valmistunut yhteinen suostumuslomake asiakkaan tietojen jakamisesta eri toimijoiden kesken.

Lue lisää Kela sote-keskuksissa -projektista Kelan verkkosivuilta.

Simple Share Buttons