Suoraan sisältöön

Uudenlaista osaamista perusterveydenhuoltoon osatyökykyisten tueksi

Työelämän ulkopuolella olevat ovat eriarvoisessa asemassa terveyspalveluiden sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen suhteen. Työttömyys nähdään edelleen tilanteena, jossa ei ole sairausloman tai kuntoutumisen tarvetta.  Työ-ja toimintakyvyn arviointi on haasteellista, ellei ole työtä tai ammattia johon sitä peilataan eikä ole käytännön näyttöönperustuvaa tietoa siitä, miten osatyökykyinen työtehtävissä selviytyy. Perusterveydenhuoltoon tarvitaan työterveyshuollon kaltaista toimintaa ja palvelua niille henkilöille, joilta puuttuu työterveyshuollon lakisääteiset palvelut ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Työtön henkilö ohjautuu terveystarkastukseen, kun joko hän itse tai esimerkiksi viranomaistaho, kuten työ- ja elinkeinotoimisto, monialainen yhteispalvelu (TYP), sosiaalitoimi tai Kela havaitsee tarpeen terveystarkastukselle. SATAOSAA-maakuntakokeilu teki yhteistyössä Satakunnan TE-toimiston työkykykoordinaattorin kanssa kyselyn lokakuussa 2017 työttömien terveystarkastusten toteutumisesta Satakunnassa. Kyselyn mukaan terveystarkastuksiin pääsee yleensä kuukauden kuluessa, mutta tarkastuksiin ohjautumiseen ja tarkastusten tilastointiin tarvitaan systemaattisuutta. Perusterveydenhuoltoon toivotaan myös osaamisen vahvistamista.

SATAOSAA-maakuntakokeilu on ideoinut yhteistyössä toimijakentän kanssa työnhakijan terveyspalveluiden kokonaisuuutta, joka olisi osa Satakuntaan muodostettavaa verkostomaisen valmennuskeskuksen toimintaa. Valmennuskeskus-toimintamallin tavoitteena on Satakunnan alueella toimivan monialaisen asiantuntijuuden, palvelujen sekä yhteistyön kehittäminen eri tekijöiden kesken niin, että asiakkaan polku työllisyyteen on selkeästi ohjattu ja tavoitteellinen.

Työnhakijoiden terveyspalveluihin keskitetään osaamista ja siellä toimivien ammattilaisten osaamista vahvistetaan käytännön tarpeesta tulevilla koulutuksilla. Yhteistyötä kehitetään käytännön tasolla  perusterveydenhuollon, Kelan, TE-palveluiden ja sosiaalitoimen kanssa. Yhdessä sovitaan myös yhteiset toimintamallit Satakuntaan, kuten terveystarkastuksiin ohjautuminen, terveystarkastusten sisältö sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi.

Työnhakijoiden terveyspalveluissa keskitytään mm. alla oleviin asioihin ja sisältöihin:

  • Työkyvyn ylläpitäminen, työ- ja toimintakyvyn arvio, työllistymiskyvyn arviointi
  • Hoidon- ja kuntoutustarpeen arvio
  • Tarvittavat lausunnot ja suositukset
  • Arvio soveltuvuudesta työtehtävään/ammattiin
  • Tarvittaessa ohjaus työkokeiluun työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi ja seuranta työkokeilujakson aikana
  • Palvelutarpeen arviointi ja ohjaus tarvittaviin palveluihin
  • Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuva neuvonta, ohjaus ja suositukset
  • Yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten TE-toimisto, työllistymispalvelut, työhönvalmentajat, Kela, sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito
  • Aktiivinen tuki ja yhteydenpito
  • Terveystarkastukset

Työnhakijan terveyspalveluissa toimintatapa voi olla verkostomainen, mutta osa ammattilaisista voi työskennellä myös saman katon alla. Tärkeää kuitenkin on verkostoitua ja tutustua eri toimijoiden kanssa, joiden kanssa yhteistyötä tehdään yhdessä asiakkaiden hyväksi. Työnhakijan terveyspalvelut ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen, työtoiminnasta töihin-kokonaisuutta, jossa tarkoituksena on ottaa käyttöön keinoja, jotta osatyökykyinen henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille nykyistä paremmin.

Raportti työttömien terveystarkastusten totetutumisesta Satakunnassa voit käydä lukemassa tästä.


Tiia Nieminen

projektisuunnittelija, SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -maakuntakokeilu

 


Sari Ljungman

projektisuunnittelija, SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -maakuntakokeilu


Simple Share Buttons