Suoraan sisältöön

Ulvilan terveyskeskuksen perusterveydenhuollon ja TYP-toiminnan pilotilla kohti parempaa yhteistyötä

Porin perusturvan Itä-Porin lähipalvelualueeseen kuuluvassa Ulvilan terveyskeskuksessa aloitettiin uudenlainen moniammatillinen yhteistyökokeilu tammikuun 2018 alussa. Toiminnassa on vahvasti mukana SATAOSAA-maakuntakokeilu, jossa kehitetään osatyökykyisille parempia työllistymistä tukevia toimintamalleja sekä osallisuutta.

”Uuden toimintamallin tavoitteena on tarjota Satakunnan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaalle tarvetta vastaavaa palvelua oikeaan aikaan. Tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa poistetaan päällekkäistä työtä, mikä säästä rahaa ja henkilöresursseja”, projektisuunnittelija Tiia Nieminen kertoo.

Toiminnan käynnistäminen käytännön toimijoiden tarpeesta

Toiminnan voi käynnistää hyvin matalalla kynnyksellä, vaikka kutsumalla eri toimijat yhteisen pöydän ääreen aamukahville. Näin toimittiin myös Ulvilassa. Toiminnan alulle laittajana toimi Satakunnan työllistymistä edistävän monialaisen palvelun (TYP) sosiaaliohjaaja Satu Mäenpää ja SATAOSAA-maakuntakokeilu kutsui eri alan toimijat saman pöydän ääreen.

”Ehdotin yhteisesti sovittuja säännöllisiä tapaamisia, joissa voisimme tiimin kanssa arvioida asiakkaan tilannetta ja hahmottaa työllistymiseen liittyviä haasteita sekä ydinongelmia. Työryhmässämme ovat olleet mukana terveydenhoitaja Anne Esama (TYP), työvoima-asiantuntija Tuula Mäntylä ja Ulvilan terveyskeskuslääkäri Terttu Hällfors. Tarvittaessa olemme konsultoineet Kelan TYP-työkykyneuvojaa”, Satu Mäenpää kertoo.

Tiimi on kokoontunut yhdessä Ulvilan terveyskeskuksessa. Tilaisuudessa eri toimijat tunnistivat heti yhteiset haasteet ja sopivat saman tien, miten he ryhtyvät yhteistyötä tekemään. Kokeilussa otetaan huomioon myös asiakkaan toiveet ja näkemykset. Jonkinlaista yhteistyötä tehtiin kyllä aiemminkin, mutta yhteinen pohdinta asiakkaan tilanteen edistämiseksi puuttui.

Yhteistyö nopeuttaa asiakkaan tilanteen hahmottamista

Lääkäri Hällforsin mielestä Ulvilan yhteistyötoiminta hyödyttää erityisesti lääkärin työtä.

”Asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu nopeammin ja selkeämmin, kun ryhmässä kerätään eri tulokulmat. Kun yhteistyökumppanit tulevat tutuiksi on jatkosuunnitelmista sopiminen selkeää eivätkä muodollisuudet ole hidastamassa asiakkaan selvitysten tekemistä. Tämä tietenkin tehostaa ajankäyttöä ja saattaa myös vähentää turhia tai vääriä lausuntoja”, Hällfors kuvailee.

Ulvilassa pilottitoiminta on päättynyt 24.4.2018, mutta toimijat kertovat jatkavansa yhteistyötä.

SATAOSAA-maakuntakokeilu on osa Satasoten maakunnallista valmistelutyötä, jossa palveluita ja toimintoja uudistetaan yhteistyössä toimijakentän sekä asiakkaiden kanssa.


Teksti

Tiia Nieminen

projektisuunnittelija, SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -maakuntakokeilu

 


Sari Ljungman

projektisuunnittelija, SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -maakuntakokeilu

 

 

Simple Share Buttons