Suoraan sisältöön

Työterveyslaitoksen seurantatutkimus osoittaa, että etätyöskentely lisää tylsistymistä töissä erityisesti nuorilla ja yksinasuvilla

Työterveyslaitoksen tuore seurantatutkimus osoittaa, että etätyö on lisännyt erityisesti työssä tylsistymistä. Eniten haasteita työhyvinvointiin on tullut nuorille ja yksinasuville. Alle 36-vuotiaiden työssä tylsistyminen ja työuupumusoireet lisääntyivät selvästi loppuvuodesta 2019 kesään 2021.

Seurantatutkimuksen mukaan hybridityön ja muiden työjärjestelyiden välillä erot työhyvinvoinnissa kesäkuussa 2021 olivat pieniä eivätkä tilastollisesti merkittäviä. Miten voit? -hyvinvointitestin laajempi aineisto antaa kuitenkin tukea seurantatutkimuksen havainnoille: hybridityössä, eli läsnä- ja etätyötä yhdistelevä työjärjestelyssä, koetaan enemmän työn imua ja vähemmän työssä tylsistymissä kuin muissa työjärjestelyissä. Myös luottamus työtovereihin ja esihenkilöihin on hybridityössä suurempi.

Nuorille, työuraansa aloittaville työntekijöille myös hybridimalli on haastava. Tutkimuksen mukaan nuoret työntekijät kokivat näkevänsä työnsä myönteisiä tuloksia harvemmin kuin muut vastaajat. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Janne Kaltiainen korostaa Työterveyslaitoksen tiedotteessa, että aktiivinen yhteydenpito ja työn myönteisten tulosten näkyväksi tekeminen ovat tärkeitä nuorille työntekijöille.

Myös yksinasuville etätyö on haastavaa: yksin asuvat suhtautuivat tulevaisuuteensa kielteisemmin ja kokivat enemmän yksinäisyyttä ja haasteita työn ja muun elämän tasapainottamisessa korona-aikana.

Lue lisää tutkimuksesta Työterveyslaitoksen hankkeen sivulta: Miten Suomi voi? – Työterveyslaitos (ttl.fi)

Simple Share Buttons