Suoraan sisältöön
Työkykykoordinaattori Ilkka Rantanen ja Lamicanin operatiivinen johtaja Tanja Väisänen kertovat yhteistyöstään Pirkanmaalla.
Ilkka Rantanen ja Tanja Väisänen. Kuvaaja: Ville Pohjonen, Kuulu Oy

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Työkokeilu – vaihtoehto työllistymisen polulla

Työkokeilu tarjoaa osatyökykyiselle mahdollisuuden tutustua yrityksen työkulttuuriin ja työnantajalle tilaisuuden oppia tuntemaan työntekijää.

Työntekijän rekrytointi voidaan aloittaa työkokeilulla, jossa selvitetään, millaista osaamista henkilöllä on ja ovatko työtehtävät hänelle sopivia. Työkokeilu antaa työntekijälle mahdollisuuden tutustua työhönsä ja kollegoihinsa rauhassa ja rakentaa toimivaa yhteistyötä heidän kanssaan. Kokeilu on oivallinen tapa päästä sisälle yrityksen tapaan tehdä töitä. Työntekijä saa työkokeilun ajalta työttömyyskorvausta.

Työnantajalle työkokeilu tarjoaa puolestaan riittävästi aikaa testata työntekijän soveltuvuutta työhön. Työnantaja pystyy kouluttamaan työntekijää työkokeilun aikana työtehtäviin, jolloin uuden ihmisen rekrytointiin liittyvät haasteet vähenevät.

Yhteistyötä yritysten kanssa

Suurimpien kaupunkien TE-toimistoissa työskentelevät työkykykoordinaattorit tekevät yhteistyötä eri yritysten kanssa osatyökykyisten rekrytointiin liittyen. Työkykykoordinaattorin ydintehtävänä on selvittää tukimahdollisuuksia ja tarjota työnhakijan tilanteeseen soveltuvia rekrytointia tukevia palveluja. Työkokeilu, palkkatuki sekä työolosuhteiden järjestelytuki määrittyvät ensisijaisesti työnhakijan eli rekrytoitavan tarpeesta.

Joskus yhteistyö yrityksen kanssa voi käynnistyä työnhakijan omatoimisen työnhaun kautta, kun keskustellaan vaikkapa työkokeilun mahdollisuudesta. Alkusysäys voi tulla myös siten, että työnhakija ja yritys ovat solmimassa työsuhdetta yhteistyökumppanin kautta, jolloin selvitellään TE-palvelujen tukimahdollisuuksia. Jos työkokeilu järjestetään Kelan tai vakuutusyhtiön kautta, TE-palvelut voivat tarjota esimerkiksi palkkatukea, työkokeilua tai työolosuhteiden järjestelytukea.

Lisäksi työkykykoordinaattorit osallistuvat yrityksille suunnattuihin tilaisuuksiin, joissa he pääsevät esittelemään osatyökykyisten työllistämisen erilaisia mahdollisuuksia sekä keskustelemaan yritysten kanssa näiden mahdollisuuksista työllistää osatyökykyisiä.

Työkykykoordinaattorin laaja rooli

Työkykykoordinaattorin rooli on olla TE-palvelujen ja ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija.

Henkilöasiakkaiden palvelussa työkykykoordinaattori tuo asiantuntemuksensa työnhakijan käyttöön, jotta työnhakija on koko ajan perillä siitä, miten hänen työllistymis- ja kuntoutuspolkunsa etenee.

Yritykselle työkykykoordinaattori on työllistymisen tuen mahdollisuuksien asiantuntija. Yritysyhteistyössä tärkeänä tehtävänä on tuoda esille osatyökykyisen työllistämisen mahdollisuudet ja herättää yrityksiä pohtimaan konkreettisesti, miten he voisivat palkata osatyökykyisen.

Työkykykoordinaattorin yhteistyö yrityksen ja osatyökykyisen kanssa jatkuu yleensä siihen asti, kun työsuhde syntyy. Joskus yhteydenpito voi jatkua työsuhteen syntymisen jälkeenkin, jos jotkut asiat jäävät askarruttamaan jompaakumpaa osapuolta.

Onnistunut lopputulos

Pirkanmaalla työkykykoordinaattorin ja Lamican International Oy:n yhteistyö liittyy erään osatyökykyisen työkokeiluun ja työllistymiseen yrityksessä. Osatyökykyinen työnhakija osallistui rekrytointiin ja selvitti työkokeilumahdollisuutta, koska hänen terveydentilansa oli muuttunut. Hän halusi selvittää itselleen, miten hän pärjäisi aiemmin tekemässään työssä.

Työkykykoordinaattori perehtyi yritykseen ja oli mukana, kun työkokeilusopimusta tehtiin. Jo silloin tuli esille, että yrityksellä saattaisi olla tarvetta henkilön osaamiselle. Työkokeilu päästiin aloittamaan. Työnantaja ja työntekijä ovat yhdessä pitäneet työkykykoordinaattoria ajan tasalle siitä, miten työkokeilu on sujunut.

Jo työkokeilun ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa tuli selväksi, että Lamican International Oy paitsi tunnisti työntekijän osaamisen, myös ymmärsi työllistymisen haasteet. Yrityksellä oli näistä lähtökohdista aito halu lähteä kokeiluun mukaan sillä tavoitteella, että mikäli kokeilu sujuu hyvin, he voisivat tarjota työntekijälle vakituisen työpaikan.

Työntekijä suhtautui realistisesti kokeiluun ja sen tuomaan mahdollisuuteen työllistyä. Hän luotti osaamiseensa, mutta tunsi myös oman terveydentilansa asettamat haasteet paremmin kuin kukaan muu.

Kun työkokeilu päättyi, kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä sen sujumiseen. Työkaverit olivat oppineet oikean tavan työskennellä osatyökykyisen henkilön kanssa, työnantaja oli tyytyväinen työntekijän työpanokseen ja työntekijä iloitsi onnistuneesta työkokeilustaan. Myös työkykykoordinaattorin ja yrityksen yhteistyö oli sujunut mutkattomasti, koska kaikki osapuolet olivat olleet erittäin sitoutuneita työkokeilun läpiviemiseen.

Onnistuneen kokeilun päätteeksi Lamican International Oy sai uuden motivoituneen ja osaavan työntekijän riveihinsä.

 

Tanja Väisänen, operatiivinen johtaja, Lamican International Oy

Ilkka Rantanen, työkykykoordinaattori, Pirkanmaan TE-keskus

Kiinnostuitko työllistämisestä? Voisiko sinunkin yrityksesi olla mukana tarjoamassa työtä? Ota yhteyttä oman paikkakuntasi TE-toimiston työkykykoordinaattoriin tai yritysasiantuntijoihin.

Työkokeilun tarjoaminen auttaa sinua työnantajana

sydän-ikoni

Tutustut työkokeilijaan

suurennuslasi-ikoni

Voit löytää potentiaalisen työntekijän

sydän-ikoni-2

Henkilön palkkaamiseen voit hakea palkkatukea

Jaa tarina:

Simple Share Buttons