Suoraan sisältöön
Viivi Pärssinen, Jutta Sormunen ja Minna Korpela kertovat kuinka Pirkanmaan Osuuskauppa yhdistää työn ja sen tekijän.
Kuvassa vasemmalta: Viivi Pärssinen, Jutta Sormunen ja Minna Korpela. Kuvaaja: Kim Kauppinen, Kuulu Oy

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Työtä, oppia ja uusia näkökulmia

Pirkanmaan Osuuskauppa työllistää säännöllisesti erityistä tukea tarvitsevia. Työllistäminen on vaikuttanut positiivisella tavalla koko työyhteisön toimintaan.

– On ajatuksia herättävää, kun joku muistaa työvuoron aikana kertoa, kuinka onnellinen on, että saa tehdä oikeita töitä, toteavat Pirkanmaan Osuuskaupan erityistä tukea tarvitsevien työllistymistiimin jäsenet työhyvinvointipäällikkö Jaana Salo, viestinnän asiantuntija Viivi Pärssinen ja projektityöntekijä Minna Korpela.

Pirkanmaan Osuuskaupassa aloitettiin vuonna 2017 toimintamalli, jonka tehtävänä on työllistää erityistä tukea tarvitsevia.

– Palkkasimme vuoden 2017 joulukauppaan 11 erityistä tukea tarvitsevaa ja valitsimme heille perehdyttäjät omasta henkilökunnastamme, kertoo Pärssinen.

Työoloja ei varsinaisesti mukautettu uusia työntekijöitä varten, mutta työtehtäviä mietittiin yksilöiden kautta. Salon mukaan lähiperehdytystä tarjottiin tarpeen mukaan. Joillekin se jätettiin pysyväksi malliksi.

– Tavoitteenamme on ollut saada työ ja tekijä kohtaamaan. Tarve lisäavulle on suurinta joulun aikaan ja kesäisin, joten olemme järjestäneet erityistä tukea tarvitsevien työllistämisjaksoja silloin. Tavoitteenamme on jaksojen avulla luoda heille valmiuksia pidempään työllistymiseen.

Saatujen kokemusten pohjalta Pirkanmaalla onkin pystytty tarjoamaan työllistymismahdollisuuksia ympäri vuoden. Pidempien työllistymispolkujen luomiseksi yhteistyötä erityisammattioppilaitosten (kuten Luovin ja Kiipulan) kanssa on tiivistetty. Yritys on osallistunut mahdollisuuksien mukaan myös eri työllistämishankkeisiin.

Erityinen malli jo rekryvaiheesta lähtien

Pirkanmaan Osuuskaupan rekrytointitiimi on suunnitellut mallin, jossa erityistä tukea tarvitsevien hakemukset huomioidaan erikseen. Työhaastattelu räätälöidään hakijan mukaan, ja tukihenkilö voi olla haastattelussa tarvittaessa mukana. Tärkeinä yhteistyökumppaneina Pirkanmaan Osuuskaupalla ovat Kehitysvammaisten Tuki ry, Näsinkulman Klubitalo ja Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus PAEK.

– Heidän kauttaan olemme saaneet paljon hyviä hakijoita ja tukea työllistymispolun eri vaiheisiin. Työnantajat eivät välttämättä tiedä läheskään kaikista mahdollisuuksista, koska vaihtoehtoja työnantajan saamiin työllistämistukiin on niin paljon, korostaa Jaana Salo.

Pirkanmaan Osuuskauppa on hyödyntänyt myös TE-palveluiden kautta haettavaa palkkatukea, työkokeilua sekä työolosuhteiden järjestelytukea. Niissä yhteistyökumppaneina ovat olleet Pirkanmaan TE-toimiston työkykykoordinaattori Ilkka Rantanen ja muut TE-palvelujen asiantuntijat.

Erityistä tukea tarvitsevat työllistyvät Pirkanmaan Osuuskaupassa sekä kauppoihin että ravintolapuolelle. Työtehtävinä on esimerkiksi tavaroiden hyllytystä, tilojen siistimistä sekä asiakaspalvelua ja työntekijän kykyjen mukaan myös kassatyötä tai ruoanvalmistusta. Tehtävät vaihtelevat toimipaikoittain.

Jutta Sormunen työskentelee Koivistonkylän Prisman päivittäistavaraosastolla.

– Asiakkaiden kohtaaminen on parasta työssäni. Näytän heille, mistä eri tuotteet löytyvät. Välillä tulee vaikeitakin kysymyksiä, mutta autan parhaani mukaan ja kysyn muilta, jos en tiedä, iloinen asiakaspalvelija kertoo.

Millaisia kokemuksia osatyökykyisten työllistämisestä ovat tähän mennessä saatu?

– Erityistä tukea tarvitsevien työllistäminen on vaikuttanut erittäin positiivisesti sekä työyhteisöön, työntekijöihin että heidän lähipiiriinsä. Iloisuus, sydämellisyys ja työn merkitys sekä arvostus työnantajaa kohtaan ovat lisääntyneet työyhteisöissä. Myös erilaisuuden ymmärtäminen on kasvanut, ja työntekijät ovat oppineet toinen toisiltaan erilaisia näkökulmia, iloitsee Minna Korpela.

Mahdollisuus jatkotyöllistymiseen

Työllistäminen on jatkuva prosessi, ja erityistä tukea tarvitsevien työllistämisjaksojen avulla Pirkanmaan Osuuskauppa on pystynyt tarjoamaan yhä useammalle mahdollisuuden jatkotyöllistymiseen, edes osa-aikaisesti.

– Erityistä tukea tarvitsevat eivät yleensä täytä kaikilta osin työlle asetettuja tavoitteita. Pidempien perehdytysten ja tuetun työn myötä heille on kuitenkin löytynyt sopivia osia työtehtävistä, esimerkkinä kassalinjaston siisteydestä huolehtiminen, kertoo Salo.

Korpelan mukaan työllistämisjaksoilla erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden oma osaaminen, itsevarmuus ja tunne työn sopivuudesta ovat vahvistuneet.

– Heille on syntynyt omat vahvuutensa työyhteisössä. Jollakin työntekijällä saattaa vaikkapa olla erittäin tarkka muisti, jolloin kokeneemmatkin myyjät kääntyvät hänen puoleensa, kun asiakkaille etsitään jotain tiettyä tuotetta myymälästä.

Töitä kykyjen mukaan

Työn sisällön uudelleen tarkastelu antaa työhyvinvointipäällikkö Jaana Salon mukaan aina uusia mahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa työn sujuvuutta. Suurimpana haasteena hän pitää ennakkoluuloja.

– Työn jatkuva muutos on mahdollisuus, kun työtehtäviä ei aina tehdäkään niin kuin ennen on totuttu tekemään.

Osatyökykyisyys näyttäytyy Pirkanmaan Osuuskaupassa varhaisen välittämisen mallin myötä myös nykyiselle henkilöstölle. Jokaiselle työntekijälle löydetään tarvittaessa jokin uusi mahdollisuus joko määräaikaisesti tai pysyvästi, jos terveys vaarantuu ja nykyinen työ on liian haastavaa.

– Työntekemisen tulee olla mahdollista kaikille, koska erilaisuus on rikkaus myös työyhteisöissä, summaa Viivi Pärssinen.

Teksti: Titta Vilpa, Kuulu Oy

Kiinnostuitko työllistämisestä? Voisiko sinunkin yrityksesi olla mukana tarjoamassa työtä? Ota yhteyttä oman paikkakuntasi TE-toimiston työkykykoordinaattoriin tai yritysasiantuntijoihin.

Tarjoamalla mahdollisuuden työkokeiluun työpaikalla voit auttaa esimerkiksi nuorta ammatinvalinnassa.

sydän-ikoni

Työkokeilu ei ole työsuhde

sydän-ikoni-2

Työkokeilu ei ole työsuhteen koeaika

suurennuslasi-ikoni

Työkokeilu ei kerrytä lomapäiviä tai eläkettä.

Jaa tarina:

Simple Share Buttons