Suoraan sisältöön
Kuvassa oikealta: Merja Lind, Anni Puhakka ja Airi Kapanen.
Kuvassa oikealta: Merja Lind, Anni Puhakka ja Airi Kapanen. Kuvaaja Kim Kauppinen, Kuulu Oy

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Avarakatseisuutta ja asenteiden muuttamista

Osatyökykyisen työnhakijan kohtaaminen ja palkkaaminen edellyttävät työtä organisoivilta tahoilta ja työnantajilta perehtymistä, avarakatseisuutta ja asenteiden muuttamista. Osaavaa työvoimaa on tarjolla, kunhan kaikkien potentiaali osataan nähdä.

Työkykyyn liittyvä palvelutarvearvio tehdään yhdessä työnhakijan kanssa. Palveluohjauksen näkökulmasta tärkeintä ovat työnhakijan nykytilanne, motivaatio sekä yhdessä käydyt keskustelut tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Onnistuessaan työnhakija saa konkreettisen kokemuksen siitä, että hän pystyy vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa.

Varsinais-Suomen TE-toimistossa välityömarkkina- ja työkykykoordinaattori ylläpitää yhteyksiä eri toimijaverkostoihin, jotka tarjoavat myös työllisyydenhoidon palveluita. Verkostot kattavat niin kolmannen sektorin toimijoita kuin kuntien työllisyyspalveluitakin. Toimijoilla ja heidän yksilövalmentajillaan on tietoa TE-hallinnon tarjoamista palveluista ja tukimuodoista.

Osaavat yksilövalmentajat rakentavat työnhakijan kanssa työllistymisen polkua ja tukevat häntä matkalla työhön tai koulutukseen. Valmentaja kulkee työnhakijan rinnalla työkokeilun ajan tai palkkatukijakson alussa. Jos ongelmatilanteita syntyy, valmentajat tukevat niin yrityksiä kuin työntekijöitäkin.

TE-toimistolla on tarjota monipuolisia ja yksilöllisesti tuotettuja palveluja. Työnhakijan lähtötilanteesta ja työttömyyden kestosta riippuen keskustelemme, mitkä työllistämistä parhaiten tukevat palvelut löytyvät joko TE-toimiston omasta tai kumppaniemme tarjoamina. Voimme edelleen tarjota asiakkaillemme yksilöllistä palvelua – rinnalla kulkemista.

Osatyökykyisen matka työllistymiseen tai koulutukseen ei mielestämme poikkea yleisestä työllistymispolusta juurikaan. Eri toimijoilla on erilaista osaamista ja kokemusta työnhakijoiden eri elämäntilanteista. Joidenkin matka työhön saattaa intensiivisellä työnhakuvalmiuksien sparrauksella hoitua nopeasti, kun toisten osalta ratkaisun löytyminen edellyttää aikaa ja useita tukipolkuja.

K-Market Vähä-Heikkilä hyvänä esimerkkinä osatyökykyisten työllistämisessä

Varsinais-Suomessa suuntaa ovat näyttäneet paikalliset K-Marketit. Työkykykoordinaattoreiden ja K-Markettien yhteistyö on liittynyt osatyökykyisten työkokeiluihin ja lopulta myös työllistymiseen yrityksissä.

Turkulainen nuori nainen halusi uudelle alalle, koska hänen nykyinen tutkintonsa ei työllistänyt häntä ja hän oli kiinnostuneempi palvelualalla työskentelemisestä. Uravalmennuksen aikana hän oli ensin työharjoittelussa ja valmennuksen jälkeen työkokeilussa, jonka jälkeen paikka muuttui vakituiseksi työsuhteeksi.

Turussa toimivalla K-Markettien kauppiaalla Anni Puhakalla on selkeä näkökulma osatyökykyisten työllistämiseen. K-kaupat ovat Puhakalle myös opetuskauppoja, joissa hän siirtää tärkeää hiljaista tietoa eteenpäin työntekijöilleen. Suurin ymmärrys on siinä, mitä työllistyminen tekee osatyökykyiselle. Normaalissa työntekijän arjessa mukanaolo tarkoittaa työsopimusta, mahdollisuutta tehdä töitä, saada palkkaa ja pärjätä itsenäisesti työssään.

Hyöty tulee hyvän työntekijän saamisesta mukaan työyhteisöön. Vaikka perehdytys vaatisi hieman enemmän aikaa tai vaivaa, siihen ei takerruta. Ei keskitytä rajoitteisiin, vaan työntekemisen asenteeseen, koska osaaminen karttuu koko ajan työtä tehdessä. Ei ajatella, että osatyökykyisen työllistäminen olisi yhteiskunnallinen velvollisuus, vaan ymmärretään tarve hyvälle työvoimalle. Työtehtävissä kannustetaan ja niissä tuetaan tarvittaessa. Kun rekrytointi onnistuu, hyöty on molemminpuolinen.

Osaaminen ja persoona merkitsevät työnantajalle eniten

Mielestämme yksi suurimmista haasteista on uudenlaisen toiminnan kehittäminen yrityksien kanssa tehtävän yhteistyön suuntaan. Keskusteluyhteyden ja luottamuksen luominen yrityksiin on ensiarvoisen tärkeää, jotta rekrytoinneista voidaan edes keskustella.
Yritykset korostavat, että hyvä tyyppi ja osaaminen ovat rekrytoinnin tärkeimmät tekijät. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen on mahdollista, mutta työllistymisen täytyy tapahtua ehdoilla, joissa otetaan yrittäjän tai työnantajan haasteet yhteiseen käsittelyyn ja mietitään eteneminen yhdessä. Rekrytoinnissa pätevät siis ihan samat lainalaisuudet kuin työnhakijan palveluohjauksessakin, mutta haasteet ovat hieman erilaisia.

Mielikuvat TE-toimistosta, hallinnon byrokratiasta ja osatyökykyisyydestä voivat olla varautuneita ja niistä keskusteleminen ei ole välttämättä helppo asia. Kokemuksemme mukaan se kuitenkin onnistuu, jos asiaan halutaan paneutua ja siihen ollaan valmiita panostamaan. Mielikuviin ja asenteisiin vaikutetaan arvojen ja faktojen kautta.

Kohtaamalla jokainen hänen omasta asemastaan käsin kyetään näkemään toisin. Eli ei oleteta asioita, vaan lähestytään niitä aidosti ja suoraan. Parhaaksi tavaksi olemme kokeneet ratkaisukeskeisen työotteen, jossa ei anneta asioita valmiiksi pureskeltuna, vaan työnhakijan oma motivaatio työntekoon herätetään.

Työnantajilta toivotaan rohkeampaa asennoitumista

Viesti työnantajille on mielestämme se, että osaavaa työvoimaa varmastikin löytyy, kunhan rohkean avoimesti kartoitamme ja näemme myös käytettävissä olevan työmarkkinoiden potentiaalin. Jokaisen yrityksen etu on se, että henkilökunta on motivoitunutta ja osaavaa, jotta yrityksen toiminta olisi kannattavaa. Palkattavan henkilön työpanos voi alussa olla vähäisempi, mutta jos tavoite on yhteinen, mahdollisuudet ovat suuremmat kuin riskit.

Meidän ei tulisi asettaa työnhakijoita eri lokeroihin tiettyihin kriteereihin pohjautuen. On mieluummin lähdettävä ennakkoluulottoman realistisesti, osaamisen sekä motivaation kautta etenemään työnhakijan kanssa kohti työtä, koulutusta tai muuta ratkaisua.

Kun samalla muistamme eri rekrytointipalvelut ja tukimuodot, viemme tietoa eteenpäin työnantajille, työntekijöille ja suuren yleisön tietoon. Tärkeimpänä tehtävänä osatyökykyisten työllistämisessä näemme siis asenteiden muokkaamisen.

 

Airi Kapanen, välityömarkkina- ja työkykykoordinaattori

Merja Lind, asiantuntija, tuetun työllistymisen palvelut

Varsinais-Suomen TE-palvelut

Kiinnostuitko työllistämisestä? Voisiko sinunkin yrityksesi olla mukana tarjoamassa työtä? Ota yhteyttä oman paikkakuntasi TE-toimiston työkykykoordinaattoriin tai yritysasiantuntijoihin.

Työolosuhteiden järjestelytuki

sydän-ikoni

Voidaan hakea määräajaksi toisen työntekijän antamaan apuun

suurennuslasi-ikoni

Tuen määrä enintään 400€ kuukaudessa

sydän-ikoni-2

Työvälineisiin ja työpaikan muutostöihin enintään 4000€ henkilöä kohden

Jaa tarina:

Simple Share Buttons