Suoraan sisältöön

Työolobarometri 2020: Korona-aika vaikutti myönteisesti etätyöntekijöiden työkykyyn

Koronaviruspandemian vaikutukset koko palkansaajatasolla työn fyysiseen ja henkiseen rasittavuuteen tai koettuun työkykyyn eivät ole kovin suuret. Myöskään työuupumuksen tai stressin yleisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön 4.6.2021 julkaisemasta työolobarometristä käy kuitenkin ilmi, että eri ryhmien välillä oli selviä eroja.

Aikaisempaa useammalla työntekijällä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työnteon paikkaan. Barometrin mukaan palkansaajista 36 prosenttia pystyi vaikuttamaan paljon tai melko paljon siihen, missä tekee työnsä, kun vuonna 2019 vastaava osuus oli 29 prosenttia. Lyhyet sairauspoissaolot vähenivät selvästi vuodesta 2019. Väheneminen koronaviruspandemian aikana näkyi erityisesti ylempien toimihenkilöiden poissaoloihin, jotka vähenivät 13 prosenttiyksikköä vuodesta 2019.

– Etätyö, käsihygienian parantuminen sekä turvavälit varmasti selittävät koronavuonna selvästi vähentyneitä lyhyitä poissaoloja. Koronan pitkäaikaiset vaikutukset eivät kuitenkaan vielä heijastu tuloksiin. Riskinä on, että huono työergonomia lisää tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Myös pahoinvoinnin ja mielenterveyden ongelmien kehitystä tulee seurata tarkkaan, työministeri Tuula Haatainen korostaa.

Talouden heikentyminen näkyy palkansaajien epävarmuuden kokemuksina ja sitä kautta kasvavana ammatillisen järjestäytymisenä. Koronaviruspandemian seurauksena ammattiliittoon kuuluminen yleistyi hieman vuodesta 2019.

Työolobarometria on toteutettu vuodesta 1992 lähtien ja se seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Barometrin vuoden 2020 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo–syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin, joihin vastasi 1 647 palkansaajaa.

Lue koko tiedote työolobarometristä työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Työolobarometri 2020 (pdf)

Simple Share Buttons