Suoraan sisältöön

Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu jakaa mielipiteitä

Kysymys työllisyyspalvelujen järjestämisvastuusta jakaa voimakkaasti alan ammattilaisten mielipiteitä TE-toimistoissa ja kunnissa. Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) teettämästä Sosiaalibarometristä selviää, että kuntien edustajat pitävät kuntakokeilun asiakasryhmien siirtoa parempana kuin TE-johto.

Hallitus päätti kehysriihessä valmistella työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirtoa kunnille. Tämän vuoden maaliskuussa alkaneessa työllisyyden kuntakokeilussa tätä kokeillaan 118 kunnassa nuorten, maahanmuuttajien ja Kelan työttömyysetuutta saavien osalta. Kuntavastaajat pitivät näiden asiakasryhmien siirtoa selvästi parempana kuin TE-toimistojen johto. Suurin ero vastauksissa koskee nuoria työttömiä. TE-johdosta 21 prosenttia ja kuntien työllisyyspalveluista vastaavista 86 prosenttia piti nuorten palvelujen järjestämisvastuun siirtoa hyvänä tai melko hyvänä.

Riskinä järjestämisvastuun siirrossa nähtiin liian paikallinen näkökulma, jos kunnat keskittyvät liikaa oman alueen oppilaitoksiin ja työmarkkinoihin. Tällöin on mahdollista, että nuoria ei kannusteta etenkään muuttotappiokunnissa hakeutumaan parempien työ- ja opiskelumahdollisuuksien perässä toisaalle. Toinen riski nähtiin olevan liian järeä palveluprosessi kunnissa, mikä voisi jopa heikentää nuorten työllistymistä pitkällä tähtäimellä.

Yleisesti vastaajat näkivät järjestämisvastuun siirrossa riskejä myös kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Kuntien henkilöstöresurssit ja osaaminen ovat eritasoisia, mikä voi heijastua suoraan asiakkaiden saamiin palveluihin.

Sosiaalibarometrin julkaisu perustuu 395 kyselyvastaukseen, jotka koottiin tammi-helmikuun vaihteessa. Tutustu Sosiaalibarometrin 2021 Työllisyyttä koskevaan osaan.

Simple Share Buttons