Suoraan sisältöön

Työllisyys nousemassa korkeammaksi kuin ennen koronakriisiä

16.11.2021

Talous ja työllisyys ovat toipumassa nopeasti koronakriisistä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa työmarkkinaennusteessa arvioidaan työllisyyden tason ylittävän koronapandemiaa edeltävän tason jo tämän vuoden puolella. Ennusteen mukaan työllisyys kasvaa 55 000 työllisellä tänä vuonna ja 20 000:lla vuoden 2022 aikana. Vuonna 2023 työllisyyden ennustetaan nousevan 73,8 prosenttiin. Ennusteessa on käytetty työvoimatutkimuksen vuoden alusta käyttöön otetun uuden laskentatavan mukaista sarjaa, jolloin työllisyysaste on noin prosenttiyksikön alempi kuin aikaisemmin.

Työllisyyden kasvu on painottunut erityisesti osa-aikatyön lisääntymiseen. Jatkossa osa-aikatyön kasvun ennustetaan vähenevän, mikä hidastaa työllisyyskasvua. Työmarkkinoiden hyvä tilanne on saanut myös työvoiman ulkopuolella olevia hakeutumaan töihin. Tällä tarkoitetaan muun muassa opiskelijoita ja hoitovapaalla olevia pienten lasten vanhempia, jotka eivät ole töissä, sekä piilotyöttömiä. Piilotyötön on henkilö, joka olisi valmis ottamaan työtä vastaan kahden viikon sisällä, mutta ei ole aktiivisesti hakenut töitä viimeisen neljän viikon aikana. Työvoiman osuus työikäisestä väestöstä on tällä hetkellä korkeimmillaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Rekisterityöttömyys eli TE-toimistojen työttömien työnhakijoiden määrä tulee myös laskemaan tulevina vuosina. Ennusteen mukaan vuonna 2023 päästään koronaa edeltävän tason alle. Lomautettujen määrä palaa normaaliin viimeistään ensi vuoden keväällä. Myös nuorisotyöttömyys eli alle 25-vuotiaiden työttömyys on laskemassa nopeasti.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on sen sijaan noussut. Yli 40 prosenttia kaikista TE-toimistoissa kirjoilla olevista työttömistä työnhakijoista on pitkäaikaistyöttömiä. Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen tulee viemään aikaa.

– Osa-aikaisia työsuhteita on syntynyt paljon, mutta moni kokoaikaisen vakituisen työnsä menettänyt on edelleen vailla työtä. Työmarkkinaennusteen mukaan vuoden 2023 aikana pääsemme hyvin lähelle hallituksen vanhan mittaustavan mukaista 75 prosentin työllisyystavoitetta.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Lue alkuperäinen tiedote Valtioneuvoston verkkosivulta.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2021 (pdf).

Simple Share Buttons