Suoraan sisältöön

Työkykyohjelman juttusarja: Asiakkaana työnantaja – työhönvalmentaja siltoja rakentamassa työnantajan ja työllistyjän välillä

Milloin työllistyminen on onnistunut? Millä sitä ylipäätään voidaan mitata?

Jotta voidaan puhua onnistuneesta työllistymisestä, on tärkeää ymmärtää, että pelkästään työhönvalmennuksen asiakkaan tyytyväisyys ei siihen riitä. Onnistuneessa työllistymisessä myös työnantaja on tyytyväinen.

Työllistymisellä pitää olla onnistumisen edellytykset

Meillä sosiaalialan ammattilaisilla on yleensä työskentelymme perustana asiakkaan etu ja paras. Näin tuleekin olla. Työhönvalmennuksessa asiakkaan intressien lisäksi pitää mielessämme olla myös toinen ”asiakas” – työnantaja. Työhönvalmentajan täytyy varmistaa jo rekrytointivaiheessa, että tulevalla työllistymisellä on ainakin edellytys olla onnistunut match. Se tarkoittaa sitä, että emme lähde tarjoamaan työhön henkilöä, joka ei ole siihen sopiva. On selvää, että erehdyksiä voi sattua, mutta tämän tulisi olla toimintamme lähtökohtana.

Kaikilla on yhteiset intressit

Työhönvalmentajan tehtävänä on kulkea rinnalla ja tukea työllistymisen onnistumista. Toisaalta intressit ovat samat: sekä työnantaja että työllistyjä toivovat, että työ sujuisi. Työhönvalmentajan hyvät välit kumpaankin osapuoleen, keskusteleva ja eteenpäin vievä työote sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot, voivat auttaa pitämään kurssin selvänä silloinkin, kun vene heiluu aallokossa.

Voisi sanoa, että olemme tottuneet sosiaalialalla hoivaavaan ja alati ymmärtävään asenteeseen asiakasta kohtaan. Työelämä on kuitenkin siinä mielessä tasa-arvoista, että siellä samat säännöt koskevat kaikkia. Oikeus työhön ja työskentelyyn tuo myös velvollisuuksia, esimerkiksi velvollisuuksia työnantajaa kohtaan tehdä sovittu homma sovitulla tavalla. Joskus työnantaja voi pyytää työhönvalmentajalta neuvoa tai tukea myös raskaampiin päätöksiin. Työhönvalmentajan täytyy pystyä tällöin katsomaan tilannetta kokonaisuutena ja puolueettomasti, molempien osapuolten etu huomioon ottaen.

Työhönvalmentaja on tuki myös työnantajalle

Työhönvalmentaja on kuin tulkkina työnantajan ja työllistyjä välillä. Hän selittää auki erilaisia ajatusmalleja ja voi ihan konkreettisesti kääntää asioita selkokielelle. On tilanteita, joissa hieman ulkopuolelta asiaa katsovana huomaa kokonaiskuvan selkeämmin. Työhönvalmentajan osaaminen onkin sitä, että tehdään monimutkaisesta vähän yksinkertaisempaa ja ymmärrettävämpää.

Työnantajalle ei aina ole täysin selvää, mitä tahoa työhönvalmentaja edustaa. On tavallista, että työnantaja uskoo meidän olevan milloin te-asiantuntijoita, milloin sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä tai jopa työnohjaajia. Tähän kiteytyykin työhönvalmennuksen hienous työnantajan näkökulmasta: olemme linkki tähän kaikkeen. Työnantajan riski palkata henkilö boxin ulkopuolelta pienenee, jos tuki on työhönvalmennuksen avulla saatavilla. Meidän ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkitietäviä, sillä hyvä vastaus tilanteeseen kuin tilanteeseen on: “Selvitän asiaa ja laitan sulle viestiä”.


Kirjoittaja

Kanerva Medel
työhönvalmentaja
Työkykyisempi Stadi -hanke
Hanke on osa STM:n Työkykyohjelmaa

 

 

 

 

 

 

Lisää tietoa Työkykyohjelmasta

STM:n työkykyohjelmasivusto
STM:n alueelliset hankkeet

THL:n työkyohjelmasivusto
TEM:n työkykyohjelmasivusto

Simple Share Buttons