Suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattoripilotteja toteutetaan TE-toimistoissa 11 alueella

Satakunnan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Savon ja Kainuun pilotit aloittavat vuoden 2017 alussa. TE-toimistoissa pilotoidaan osatyökykyisten työllistymisen toiminta- ja palvelumalleja ja kehitetään työkykykoordinaattorin tehtävänkuvaa (uusi tehtävä).

Työkykykoordinaattorille vastuutetaan palveluverkoston ja -prosessien mallintaminen TE-toimiston kehittämissuunni-telman mukaisesti. Tavoitteena on tehostaa osatyökykyisten palvelutarjontaa, palveluohjausta, läpivirtausta, osaamisen kehittämistä ja työllistymistä.

Pilotteihin osallistuu 650 yritystä ja 700 asiakasta. TE-toimistojen asiantuntijoiden (800 hlöä) osaamista vahvistetaan kaikissa palveluissa. Hankkeen aikana arvioidaan työkykykoordinaattorin tehtävän asemointia suh-teessa tulevaan aluehallintorakenteeseen.

Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi -projekti toteutetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana 1.8.2016 – 31.7.2019.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Päivi Pihlavuori
paivi.pihlavuori@ely-keskus.fi
p. 0295 036 558

Projektikoordinaattori Jaana Niemi
jaana.niemi@ely-keskus.fi
p. 0295 036 080

Simple Share Buttons