Suoraan sisältöön

Tulevaisuus, joka tapahtuu nyt – miltä sinä haluat sen näyttävän?

 


Suomessa on käynnissä suuri hallinnollinen myllerrys. Jos et ole tätä sattunut huomaamaan ja kuulemaan lyhenteitä ”sote”, ”maku” tai ”amisreformi”, on sinun täytynyt elää täydellisessä uutispimennossa ja jossain kaiken datan ulottumattomissa. Rytinällä uudistetaan ammatillista koulutusta, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kunta-valtio -palvelujakoa luomalla mukaan maakunnallinen hallinto palveluiden turvaamiseksi alueittain.

Tätä kaikkea varten on myös Kaakkois-Suomessa puolen vuoden ajan aktiivisesti etsitty uutta suuntaa osatyökykyisten työllisyyspalveluiden kehittämiseen OTE-hankkeen nimissä. Yhdessä alueen kuntien, järjestöjen, TE-palveluiden ja oppilaitosten kanssa on verkostoiduttu ja suunniteltu, tunnistettu ja mallinnettu.

Näiden uudistusten taustalla vaikuttavista työelämän ja työn muutoksista on puhuttu hyvä tovi. Erilaisia kehityssuuntia hahmotellaan tulevaisuuden tutkimuksen parissa, mutta yhteistä näkemystä kokonaisuudesta ei ole. Mitkä työt digitalisaatio ja älyteknologia tulevat korvaamaan? Kuinka paljon ja minkälaisia työntekijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Mitä tämä kaikki tarkoittaa koulutuksen tai palveluiden kannalta?

Sosiaali- ja koulutuspolitiikan puolella ymmärrämme hitaammin työelämän lainalaisuuksien muutosta. Koulutamme nuoria edelleen työntekijöiksi, vaikka tiedämme työelämän muuttuvan entistä enemmän suuntaan, jossa itsensä työllistäminen ja markkinointi sekä yrittäjyys ovat useamman tulevaisuutta.

Miten toimeentulo järjestyy niille, jotka eivät tee tuottavaa työtä?

Myös toimeentulon ja yhteiskuntaan osallistumisen muodot muuttuvat. Miten toimeentulo järjestyy niille, jotka eivät tee tuottavaa työtä? Osallisuuden merkitys on ihmiselle suuri. Jokaisen pitää saada tuntea olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaa, vaikka yksityisen puolen palkkatyössä ei heidän työpanostaan hyödynnettäisi. Erilaiset toimeentulon kokeilut, kannustimet, työn muotoilu sekä yksilön vapaus sovittaa työaikaa sekä -paikkaa omiin kykyihinsä sekä voimavaroihinsa sopiviksi ovat jo tätä päivää ja tulevaisuutta.

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, mutta erilaisia hiljaisia tai heikkoja signaaleja monista mahdollisista kehityskuluista on. Tarvitaan vain aktiivisia toimijoita, jotka ilmapuntarin tavoin haistelevat näitä ensimmäisiä ilmauksia muutoksen suunnasta. Aktiiviset pääsevät myös vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan maailma muuttuu. Meidän on oltava entistä valmiimpia nopeisiin kokeiluihin sekä suunnan korjauksiin niin yksilöinä, organisaatioina kuin hallinnon tasollakin. Miltä sinä haluaisit tulevaisuuden työelämän näyttävän? Minkä yhteiskunnallisten palveluiden kehittämisen suhteen sinä haluaisit olla aktiivinen ihminen?


”Ja sä tiedät mitä voisit muuttaa

ja mitä taas et voi vaikka haluaisit

Ja sä tiedät mitä et voi saada

mut kuka hullu menneitä asioita tahtoisi tulevaisuuteen?

Ja mitä nyt siitä, ennen oli vain ennen

Nyt on tulevaisuus ja sehän on toisenlainen

kuin mihin asemoiduit,

Asemoidu vaan uudelleen”

Sanat: Egotrippi – Ennen ja nyt


Kirjoitus on julkaistu alunperin 16.01.2018 Yhdessä hyvä OTE -blogissa.

Teksti

Anna Kemppinen

Projektityöntekijä
Kymenlaakso


Simple Share Buttons