Suoraan sisältöön

Tukea työmatkojen kulkemiseen vammaispalvelulain perusteella

Vammainen tai pitkäaikaissairas voi tarvita tukitoimia työmatkojen kulkemiseen. Vammaispalvelulain perusteella tukea voi saada esimerkiksi käytetyn tai uuden auton hankintaan tai taksin käyttöön työmatkoilla. Tarvetta voi olla myös saattajalle, henkilökohtaiselle avustajalle tai vaikka porraskiipijälle.

Tuki auton hankintaan tai muutostöihin

Vammaispalvelulain perusteella kunta voi myöntää tukea käytetyn tai uuden auton hankintaan. Korvaus kattaa puolet autosta aiheutuvista todellisista kustannuksista. Jos hakija on saanut autoveronpalautusta tai hyvitystä vanhasta autostaan tai muuta mahdollista tukea auton hankintaan, ne vähennetään uuteen autoon myönnettävästä korvauksesta. Auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten ja niiden korvaamisen osalta edellytetään, että sairaudesta tai vammasta aiheutuu hakijalle jatkuva (päivittäinen) tai usein toistuva liikkumisen tai liikkumisvälineen tarve.

Jos autoon tarvitaan muutostöitä, hakijan pitää selvittää se hakemuksessaan. Muutostöiden hinta ei saa nousta kohtuuttoman suureksi. Auton muutostöitä ovat vamman vaatimat välttämättömät toiminnot, kuten ajohallintalaitteet, ohjaustehostin, kääntyvä istuin ja pyörätuolin nostolaite tai hissi. Välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan. Puolittain korvattavia voivat olla auton käyttöä helpottavat laitteet, esimerkiksi lisälämmitin.

Vammaispalvelulain mukainen korvaus auton hankintaan tai tarvittaviin auton muutostöihin sekä välttämättömiin lisälaitteisiin järjestetään kunnan varattujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa. Kun kohtuuhintaisuutta määritellään, otetaan huomioon hakijan vammasta tai sairaudesta johtuva auton välttämätön tarve. Korvattavaksi tulee vammaiselle henkilölle soveltuvan kohtuuhintaisen auton hankintahinta. Kohtuuhinta määritellään aina tapauskohtaisesti.

Tuki ajo-opetukseen

Vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena voidaan myöntää tukea ajo-opetukseen. Tavoitteena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn säilyminen ja lisääntyminen. Ajokortin tarpeellisuutta arvioidaan lääkärintodistuksen ja muiden asiantuntijoiden lausuntojen perusteella. Ajokortin hankkimisen pitää edistää merkittävästi vaikeasti liikuntavammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia.

Työmatka kuljetuspalveluna

Vaikeavammainen henkilö voi kulkea työmatkan esimerkiksi taksilla, jos hänelle on myönnetty kuljetuspalvelu työmatkaa varten. Työmatkalla tarkoitetaan pääsääntöisesti matkaa työpaikalle ja sieltä pois. Matkoja myönnetään yleensä kaksi yhdensuuntaista matkaa työpäivää kohti. Lisäksi työmatkojen tulee olla hakijalle välttämättömiä ansiotyössä.

Kirjoittaja Niina Kärkkäinen, sosiaaliohjaaja, on koulutukseltaan lähihoitaja, fysioterapeutti ja sosionomi. Hän työskentelee Helsingin kaupungilla vammaispalvelujen sosiaaliohjaajana 50-prosenttisella työajalla, ja on selkärankareuman takia osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Harrastuksiin kuluu urheilun seuraaminen ja musiikki.

Hakijan tulee olla työsuhteessa ja saada työstä toimeentuloaan turvaavaa palkkaa tai muuta vastiketta. Työksi hyväksytään myös yritystoiminta, josta hakija saa toimeentulonsa kokonaan tai osittain. Lisäksi työ voi olla sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa, joka perustuu työsuhteeseen ja työstä saatavaan palkkaan tai työosuusrahaan. Kuntouttava työtoiminta, tuettu työ ja työkokeilu ovat niin ikään perusteltuja syitä työmatkojen myöntämiselle.

Työmatkat myönnetään työsuhteen keston ajaksi tai enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Työpäivän aikana tapahtuvat siirtymiset esimerkiksi eri toimipisteiden välillä kuuluvat työnantajan korvattaviksi, eikä niihin lähtökohtaisesti voi käyttää kuljetuspalvelumatkoja. Koulutukset (jos työpaikan sijaan meno on koulutuspaikalle) voivat sen sijaan olla työmatkoja. Edellytyksenä tässä on koulutuspäiviltä maksettava palkka.

Työmatkoja myönnettäessä hakijan tulee antaa selvitys (työsopimus) työssäolostaan kahden vuoden välein. Vuosiloman tai palkattoman vapaan ajalta työmatkoja ei myönnetä. Myöskään palkkioperusteiseen harrastustoiminnan ohjaamiseen tai vapaaehtoistyöhön ei voi saada työmatkoja.

Näiden tukien hakeminen edellyttää hakemuksen täyttämistä, lääkärinlausuntoa (esim. C-lausunto) ja työsopimuksen toimittamista vammaispalveluun. Lääkärinlausunnosta tulee ilmetä hakijan palvelun saamiseen liittyvä sairaushistoria. Jos on tarvetta erikoisapuvälineille, niitä voi hakea Kelasta.

 

 

Simple Share Buttons