Suoraan sisältöön

Tuettu osuuskunta -hanke tasa-arvon, työllistymisen ja osallisuuden asialla

8.10.2021

Työllisyyden hoito ja työttömyyden vähentäminen kuuluvat poikkeuksetta jokaisen hallituksen perustehtäviin. Tavoitteena on mahdollisimman laaja työllisyys ja sitä kautta työmahdollisuuksia myös heille, jotka eivät välttämättä avoimilla työmarkkinoilla ilman tukia työllisty. Osatyökykyisyys on termi, jota monesti käytetään, mutta jonka käyttöä on myös kritisoitu. Voidaankin sanoa, että lähes jokainen ihminen on täysin työkykyinen, mikäli työnkuva on räätälöity henkilön kykyjen ja resurssien mukaan. Ja toisin päin ajatellen, kukaan ei ole täysin työkykyinen, jos työnkuva on henkilölle väärä. Moni työelämässä vahvasti mukana oleva voi olla lähes täysin työkyvytön, jos työnkuvaan ilman asianmukaista koulutusta ja kokemusta määritellään esimerkiksi aivokirurgin tai astronautin tehtäviä.

Tuettu osuuskunta -hankkeessa keskiössä on kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea tarvitsevien osallisuuden ja työmahdollisuuksien parantaminen. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni saisi jatkossa osan toimeentulostaan palkkana, joko palveluiden tai tuotteiden myynnillä. Kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa ovat parantuneet vuosien ja vuosikymmenten aikana varsin paljon. Nykytilanteesta on kuitenkin mahdollista ottaa edelleen askeleita kohti oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa arkea. Esimerkiksi työ- ja toimintakeskuksissa tehtävä työ voisi joissain tapauksissa olla työsuhteista työtä, josta työntekijä saisi palkkaa. Toisin kuin nykytilanteessa, jossa mahdollinen taloudellinen hyöty usein menee työ- ja toimintakeskuksien kautta kuntien kassaan. Osuuskunta voi toimia hyvänä askeleena edettäessä työtoiminnasta kohti työsuhdetta avoimilla työmarkkinoilla. Ja monille osuuskunta voi olla myös se paikka, jossa voi tehdä omaa työuraa pidempäänkin. Kykyjen ja jaksamisen mukaan.

Tehtävämme ei ole yksinkertainen. Kehitysvammaisten arkeen kuuluu paljon erilaisia muuttujia, jotka vaikuttavat yksilön henkilökohtaiseen taloudelliseen asemaan. Monenlaisten tukien ja taloudellisten verkkojen keskellä voi pahimmassa tapauksessa käydä niin, että henkilön saadessa työtä hänen taloudellinen asemansa heikentyy. Vaikka työsuhteessa ja työpaikan saamisessa on monia muitakin myönteisiä vaikutuksia kuin palkka, on tilanne yksilölle kohtuuton. Kokonaisuuden ymmärtämisessä ja konkreettisten vaikutusten arvioinnissa tarvitaankin monialaista osaamista.

Työtehtävien räätälöinnillä, huolellisella etuuksien ja palkan yhteensovittamisella sekä tarpeeseen mitoitetulla ja oikea-aikaisella tuella voidaan päästä tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet hyötyvät. Työnantajat saavat motivoinutta ja osaavaa työvoimaa, työyhteisöt kokemusta erilaisten työntekijöiden kanssa työskentelystä ja työntekijät oikean työsuhteen myötä oikeaa palkkaa ja eläkekertymää sekä tasa-arvoisempaa arkea.

Hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlainen Tuetun osuuskunnan malli julkisen sektorin työtoiminnan yhteyteen. Tavoitteena on, että kehitysvammaisten henkilöiden ansaintamahdollisuudet monipuolistuvat tuetun osuuskuntamallin kehittyessä, ja mahdollisimman moni kehitysvammainen henkilö saisi osan toimeentulostaan tuotteiden tai palvelujen myyntitulona.

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Jyrki Vihriälä
Projektipäällikkö, Tuettu osuuskunta -hanke
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö T&K

 

 

Simple Share Buttons