Suoraan sisältöön

Tuettu keikkatyö -verkkojulkaisu valmistunut

7.12.2021

Osatyökykyisellä on monta vaihtoehtoa työllistyä – tuettu keikkatyö voi olla yksi niistä.

Osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja muille henkilöille, jotka ovat työelämän ulkopuolella, tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia palata työnteon pariin. Tuettu keikkatyö on hyvä vaihtoehto osatyökykyiselle henkilölle erityisesti silloin, kun hänellä on vähän kokemusta työelämästä tai jos hän on ollut pitkään pois työelämästä.

Tuettu keikkatyö tarkoittaa tuettua työllistymistä, keikkatyön muodossa. Keikkatyö tarkoittaa lyhyitä, usein yhden tai muutaman työvuoron pituisia ”keikkoja”. Tarve keikkatyön tekijälle voi syntyä esimerkiksi vakituisen työntekijän poissaolon vuoksi. Yrityksessä saattaa olla työntekijöistä pulaa ruuhkahuipun tai tekemättä jääneiden töiden vuoksi. Myös kotitaloudet voivat tarvita apua esimerkiksi satunnaisissa puutarha- tai siivoustöissä.

Hyötyä osatyökykyiselle

Tuettu keikkatyö on työmuotona sellainen, että työaikaa on mahdollista säädellä oman voinnin mukaan. Tämä tarkoittaa, että tuntimäärä voi aluksi olla hyvinkin rajattu. Keikkalainen voi vaikka sitoutua tekemään vain yhden keikan kerrallaan. Keikkamainen työ antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ja saada konkreettista palautetta omista taidoistaan. On tärkeää saada realistista kokemusta siitä, mihin omat voimavarat riittävät ja millaiset työtehtävät itselle sopivat.

Osatyökykyisellä on monta syytä kokeilla keikkaa, koska

  • hänen tarvitsee sitoutua vain yhteen keikkaan kerrallaan
  • hän saa kokemusta omista työtaidoistaan ja erilaisista työtehtävistä
  • hän saa työvalmentajan tuen työtehtävän hakemiseen ja oman osaamisensa tunnistamiseen
  • hän voi saada tukea ennen keikkatyötä, sen aikana ja sen jälkeen
  • hän saa tehdä töitä, joista maksetaan palkkaa tai palkkio
  • hän voi osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan.
Työvalmentajan tehtävänä on yhdistää keikkatyön tekijä ja keikan tilaaja. Hän on tarvittaessa molempien apuna ennen keikkatyötä, sen aikana ja sen jälkeen.

Katso video: Keikkatyöstä kiinnostuneelle tietoa tuetusta keikkatyöstä

Hyötyä työn tilaajalle ja työyhteisölle

Tuettu keikkatyö on hyödyllistä myös työnantajalle ja työyhteisölle. Silppu-, ruuhka- ja kausityölle löytyy tekijä eli löytyy se ”joku”, joka tekee kertyneet työt. Työstä sopiminen sekä palkkion maksaminen on nopeaa, joustavaa ja turvallista työnvälitysalustan tai palveluyrityksen kautta.

Työn mahdollistaminen osatyökykyisille on myös hyvä tapa kantaa sosiaalista yhteiskuntavastuuta ja tämä edistää erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksyntää työyhteisössä sekä lisää moninaisuutta työpaikoilla.

Katso video: Työn tilaajalle tietoa tuetusta keikkatyöstä

Hyötyä työhönvalmennukselle ja yhteiskunnalle

Työhönvalmennuksen näkökulmasta tuettu keikkatyö on hyödyllistä, sillä se tarjoaa työmahdollisuuden avoimilla työmarkkinoilla myös silloin, kun valmennettava ei ole ollut pitkään aikaan työelämässä. Riskit epäonnistua ovat kaikille osapuolille pienet silloin, kun sovitaan tarkasti työtehtävistä ja yhdestä keikasta kerrallaan. Kun työvalmennus tapahtuu aidossa työtehtävässä, saadaan konkreettista palautetta valmennettavan taidoista, osaamisesta ja motivaatiosta työhön.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna on tunnistettu, että lyhyillä työkeikoilla on merkitystä työllistymisessä. Työn tekeminen vähentää syrjäytymistä yhteiskunnasta ja lisää osallisuutta. Lisäksi siitä on taloudellista hyötyä verotulojen ja vähentyneiden muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön muodossa. Työn tekemisen mahdollisuus edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tuettu keikkatyö -verkkojulkaisu

ESR-rahoitteisessa Puuttuva pala -hankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja ESKOT ry yhdistivät voimansa ja saivat vuosina 2019–2021 kehitettyä tuetun keikkatyön mallin. Hankkeen myötä syntyi Tuettu keikkatyö – askel kohti työelämää -verkkojulkaisu, jossa on paljon tietoa ja konkreettisia välineitä tuetun keikkatyön toteuttamiseksi.

Verkkojulkaisun kautta voi tutustua tarkemmin tuettuun keikkatyöhön. Julkaisu on tehty erityisesti työvalmentajille. Kaikki materiaali on tarkoitettu käytettäväksi, ja sitä voi soveltaa ja muokata omaan työhön sopivaksi. Sivustolla on myös keikkatyön tekijälle ja keikkatyön tilaajille materiaalia, jota voi käyttää valmennuksen tueksi.

Kirjoittajat

asiantuntijalehtorit Ulla Vehkaperä ja Jennie Nyman, Metropolia AMK

Lue lisää

Pietilä, N. & Vehkaperä, U. (2020). Tuettu keikkatyö varmistaa osatyökykyisen osallisuuden. Teoksessa Elomaa-Krapu, M., Vuorijärvi, A. & Wallin, R. (toim.) Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Vehkaperä, U., & Nyman, J. (2021). Tuetun keikkatyön malli: Uusin askelin takaisin kohti työelämää. Kuntoutus, 44(3), 49–54.

Simple Share Buttons