Suoraan sisältöön

Tietoa esteettömästä työelämästä kahdella uudella sivustolla

Esteettä töihin -verkkosivusto tukee vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymistä. Sivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille.

Opiskelijoille sivuilla on aineistoa mm. urasuunnittelusta ja yhdenvertaisuudesta työelämässä. Työnantajille kerrotaan esimerkiksi tukimahdollisuuksista ja yhdenvertaisesta rekrytoinnista. Ohjaajalle puolestaan tarjotaan perustietoa mm. oppimisympäristöjen esteettömyyden huomioimisesta.

Esteettä töihin -sivusto on luotu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tarinoista voimaa -hankkeessa. Hankkeen toteuttivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Invalidiliitto ry, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kynnys ry.

Esteettä töihin – Verkkopalvelu vammaisen korkeakouluopiskelijan työelämään siirtymisen tueksi

Esteetön rekrytointi -sivustolle on puolestaan kerätty vinkkejä ja tarkistuslistoja, jotka ohjaavat yrityksiä tarkastelemaan rekrytointikäytäntöjensä eri vaiheita esteettömyyden näkökulmasta. Ideana on, että rekrytoinneilla hankitaan organisaatioon parasta mahdollista osaamista: esteettömyys on siis keino laajentaa potentiaalista hakijajoukkoa.

Työhönoton esteettömyys ei kosketa vain pientä, marginaalista joukkoa, sillä noin 15 prosentilla väestöstä on jokin vamma. Fyysisten ja aistivammojen lisäksi vammoihin voidaan lukea esimerkiksi neurokognitiiviset erityispiirteet (ADHD, autismin kirjo) ja oppimisvaikeudet. Sivustolla kerrotaan eri vaiheista, kuten työpaikkailmoituksen laadinnasta, ilmoituskanavista, työnhakutavoista, haastattelusta ja työntekijän valinnasta. Voit lukea myös Ratko-menetelmästä, jolla työtehtäviä voidaan jakaa, jolloin työntekijän varsinaiseen työn sisältöön kuulumattomista tehtävistä saadaan ehkä uusi työtehtävä jollekulle toiselle.

Esteetön rekrytointi -sivusto on kehitetty Vamlasin (Vammaisten lasten ja nuorten säätiö) Vahti-hankkeessa, jossa kumppaneina olivat Autismisäätiö ja ADHD-liitto.

Esteetön rekrytointi

 

Simple Share Buttons