Suoraan sisältöön

THL: Toimeentulotukiuudistuksen vaikutukset huomioitava sosiaaliturvan muutoksissa

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut muutoksen vaikutuksia muun muassa toimeentulotukea saavien määrään ja tukijaksojen kestoon. Raportti arvioinnista on valmistunut. Selvityksen mukaan Kelan tietopohja toimeentulotuen käytöstä on laajentunut muutoksen myötä, mikä on parantanut mahdollisuuksia kehittää sosiaaliturvaa. Lisäksi tukeen jo aiemmin liittyneet ongelmat ovat tulleet aiempaa näkyvämmiksi.

Heikoimmin uudistus palveli ikäihmisiä, maahanmuuttajia, mielenterveyskuntoutujia ja päihdeongelmaisia, joille siirtyminen uuteen järjestelmään oli liian monimutkaista.

THL on antanut kolme suositusta toimeentulotuen kehittämiseksi.

  1. Viimesijaisen turvan varassa olemista on vähennettävä. Tähän liittyen esimerkiksi sosiaalityössä on selvitettävä systemaattisesti pitkään toimentulotuen tarpeessa olevien työkyky, terveys ja mahdollinen kuntoutuksen ja hoidon tarve.
  2. Erityistä tukea tarvitsevien palveluja on kehitettävä. Erityistä tukea tarvitseville on osoitettava oma etuuskäsittelijä ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille henkilökohtainen tukihenkilö.
  3. Aikuisille suunnattuja palveluja ja etuuksia on uudistettava kokonaisvaltaisen kehittämisohjelman avulla

THL selvitti toimeentulotuen vaikutuksia sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Lue uutinen selvityksestä THL:n sivuilta

Simple Share Buttons