Suoraan sisältöön

Tekijätorilta vauhtia vammaisten ihmisten työelämäosallisuuteen

9.11.2018

Yhdenvertaisuus ja osallisuus kaikilla elämän alueilla. Nämä asiat olivat keskiössä, kun vuonna 2016 perustettiin vammaisjärjestö Me Osalliset ry – Vi delaktiga rf. Alusta alkaen oli selvää, että tavoiteenamme oli erottua joukosta. Päätimme olla joustavia, ketteriä ja innovaativisia. Halusimme tuoda esiin modernin ajattelun kehitysvammaisuudesta, jossa nostetaan esiin yksilön vahvuudet, taidot ja kyvyt.

Ajattelemme, että kehitysvammaiset ja vammaiset ihmiset yleensäkin ovat oikeutettuja täysivaltaiseen osallisuuteen ilman selityksiä. He ovat työntekijöitä, perheenjäseniä, veronmaksajia, puolisoita, opiskelijoita, ystäviä ja kaikella tapaa kyvykkäitä ja osaavia toimijoita. Tällä samalla ideologialla toimii Me osallisten hallinnoima STEA-rahoitteinen Tekijätori-hanke.

Toiminnan neljä keskeistä tahoa

Mitä varhaisemmin nuoret aloittavat työharjoittelut oikeilla työpaikoilla, sitä enemmän heille kertyy työkokemusta, joka mahdollistaa omien vahvuuksien löytymisen.

Tekijätorin pääasiallinen tehtävä on mahdollistaa työssäoppimispaikkoja erityistä tukea tarvitseville 15-29-vuotiaille nuorille. Hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2018 ja jatkuu vuoteen 2020 saakka. Hankkeen kohderyhmä kattaa myös alaikäiset, peruskoulun viimeisillä luokilla opiskelevat nuoret ja voidaankin puhua varhaisesta puuttumisesta. Tällä tarkoitamme toiminnan syrjäytymistä ehkäisevää merkitystä.

Mitä varhaisemmin nuoret aloittavat työharjoittelut oikeilla työpaikoilla, sitä enemmän heille kertyy työkokemusta, joka mahdollistaa omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden löytymisen sekä ohjaa opintopoluilla eteenpäin aina työllistymiseen saakka. Oikeilla työpaikoilla suoritetut työharjoittelut tuottavat myös työyhteisöille tärkeää tietoa vammaisten nuorten potentiaalista ja työkyvyistä.

Tekijätorin toiminnassa yhdistyy neljä tärkeää tahoa: tekijä (nuori), oppilaitos, työyhteisö sekä perhe. Tämä mahdollistaa yhteistyön, joka ohjaa erityistä tukea tarvitsevaa nuorta eteenpäin opinnoissa ja kohti palkkatyötä oikeilla työpaikoilla. Keskiössä on tekijä, jonka työssäoppimisjaksoa tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Nuorelle pyritään löytämään toiveiden ja tavoitteiden mukainen työssäoppimispaikka, jonka toteutus suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen sekä työnantajan kanssa. Työhönvalmentajan tuki ja ohjaus on tärkeä osa työharjoittelun onnistumista. Työhönvalmentajan tehtävä on räätälöidä sovitut työtehtävät opiskelijalle sopiviksi, ohjata opiskelijaa työtehtävien oppimisessa ja suorittamisessa sekä varmistaa sosiaalinen integraatio työyhteisössä.

Tekijätori-hankkeessa on palkattuna työntekijöinä projektipäällikkö sekä yksi työhönvalmentaja. Ensisijaisesti toivomme työhönvalmennuksen tuen löytyvän oppilaitoksesta, mutta hankkeen ohjaajaresurssin mukaan myös Tekijätorin työhönvalmentaja voi olla opiskelijan mukana työssäoppimisen tukena. Yrityksen rooli on tarjota työharjoitteluapaikka sekä työn ammatillinen ohjaus. Tavoitteena on löytää harjoittelupaikka, josta sekä tekijä että työyhteisö hyötyvät. Uusia yrityksiä houkutellaan verkostoon mukaan yhteiskuntavastuumarkkinoinnilla sekä mahdollisuutena kehittää työyhteisön monimuotoisuutta.

Neljäs taho Tekijätorin toiminnassa ovat perheet. Me osallisten keväällä 2018 jäsenilleen teettämässä kyselyssä sata prosenttia huoltajista ja perheenjäsenistä kertoivat vammaisen nuoren työllistymiseen liittyvistä huolista. Suuri osa huolesta liittyi tulevaisuuteen ja työpaikan löytymiseen sekä tuen saamiseen työpaikalle. Näiden rinnalla tuli esiin myös huoli pärjäämisestä. Huoltajilla ei välttämättä ole tietoa nuoren todellisista työtaidoista tai ne eivät aina välity kotiin huoltajille asti. Tekijätori onkin kannustanut työhönvalmentajia luomaan opiskelijan, huoltajien, opettajan ja työhönvalmentajan yhteisen WhatsApp-ryhmän harjoittelun ajaksi. Olemme todenneet, että se tuottaa kaikille nopeasti ja reaaliajassa helposti tietoa harjoittelun etenemisestä.

Ovelta ovelle kiertämistä ja toiminnan esittelyä yrityksissä

Tekijätorin toimintaa voisi kuvailla ennaltaehkäiseväksi ruohonjuuritason toiminnaksi. Teemme yhteistyötä perusopetuksen sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tavoitteenamme on, että opiskelijat pääsisivät työharjoitteluihin oikeille työpaikoille. Vammaisilla nuorilla on kaikista heikoimmat mahdollisuudet työllistyä, mutta sama haaste kohdataan myös työharjoitteluiden suhteen. Harjoittelupaikkoja voi olla vaikea löytää. Tekijätori haluaa olla kouluille ja oppilaitoksille lisäresurssi. Meidän puoleemme voi kääntyä, kun tarvitaan apua työssäoppimispaikkojen etsimisessä. Työharjoittelupaikkoja voi löytää Tekijätorin ylläpitämästä yritysverkostosta tai niitä voidaan etsiä yksilöllisesti opiskelijan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Suuri osa hankkeessa tehtävästä työstä onkin ”ovelta ovelle kiertämistä” ja toiminnan esittelyä yrityksissä.

Tekijätori toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, mutta meillä on yhteistyötä Riihimäellä ja Ähtärissä asti. Yrityksissä on selkeästi havaittavissa yhteiskunnallista aktivoitumista ja kiinnostusta toimintaamme kohtaan on alkanut löytyä ympäri Suomea. Hankkeen alkuvaiheessa meidän on tärkeää vakiinnuttaa toimintaamme ja saada mahdollisimman moni yhteistyöoppilaitoksen opiskelija työharjoitteluun. Kehittämis- ja vaikuttamistyötä tehdään kuin huomaamatta samaan aikaan.

Meidän tekijämme ovat aktiivisia, taitavia ja motivoituneita työssäoppijoita, joilla on asenne työtä kohtaan kohdallaan. Kysymys kuuluukin: onko yhteiskunnan asenne valmis ottamaan nämä nuoret tulevaisuuden tekijät palkkatyöhön?

Teksti

Riikka Ahonvala
Projektipäällikkö
Tekijätori-hanke


Simple Share Buttons