Suoraan sisältöön

TE-palvelupilotit ratkomaan neljää haastetta

Kevään kunniaksi käynnistyy TE-palvelupilotteja (2021–2022) ympäri Suomen. Pilotit ovat osa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työkykyohjelman toimenpiteitä ja tuovat osaltaan ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen. Pilottialueita ovat Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Häme, Pirkanmaa, Lappi ja Pohjanmaa.

Pilotit kirittävät TE-palveluita kohti uutta TE-palvelustrategiaa. Uudessa strategiassa korostuvat palveluiden asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, joita edistetään mm. muodostamalla palvelukokonaisuuksia ja strategisia kumppanuuksia.

Klassikkohaasteena tunnistaminen ja palvelutarve

Alkavilla palvelupiloteilla on ratkottavanaan neljä erilaista haastetta, jotka on tunnistettu yhdessä työkykykoordinaattoreiden, TE-toimistojen sekä TEM:n kumppaneiden kanssa. Ensimmäinen haasteista keskittyy osatyökykyisten asiakkaiden tunnistamiseen sekä heidän palvelutarpeidensa löytämiseen. Haaste on kiperä klassikko, joka on mukana myös Työkykyohjelman sosiaali- ja terveysministeriön alueellisissa hankkeissa. Pirkanmaalla palvelupilotin tavoitteeksi on asetettu asiakkaiden parempi tunnistaminen palvelutarvearvioinnin yhteydessä. Pilotissa testataan muun muassa työkykypistemäärämittaria yhtenä arviointityökaluna.

Rekrytointipalvelut hiotuksi kokonaisuudeksi

Toisena teemana on työnantajapalveluiden sekä työnhakijapalveluiden yhteistyön tiivistäminen. Näillä palveluilla on totuttu näkemään omat asiakasryhmänsä omine tarpeineen, eikä yhteistyötä ole välttämättä tehty aina niin tiiviisti kuin voitaisiin. Pilotit hakevatkin rohkeasti uudenlaisia yhteistyömalleja, jossa palvelut muodostavat sekä työnhakija- että työnantaja-asiakasta hyödyttävän rekrytointipalvelukokonaisuuden. Esimerkiksi Lapin pilotissa tunnistetaan yksilölliseen työkykyyn liittyviä tekijöitä ja jäljellä olevaa työkykyä sekä räätälöidään työnantajille tukea osatyökykyisten työllistämiseksi työvoimapula-alueille.

Osaamien lisäämistä ja koulutustarpeiden tunnistamista

Piloteissa pureudutaan myös osatyökykyisten koulutuksen tarpeen tunnistamiseen sekä saatavuuden ja tarjonnan parantamiseen. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan pilotissa muodostetaan alueelliset työkykypalvelut sekä parannetaan osatyökykyisen asiakkaan osaamisen tunnistamista ja palveluita muun muassa uuden osaamispassin avulla.

Järjestöyhteistyöhön vauhtia

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä pilotit ottavat vastaan järjestöyhteistyön haasteen. Järjestöillä on paljon sellaista erityistä osaamista, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi osatyökykyisten työllistämisessä, kouluttamisessa, kohderyhmän palveluiden suunnittelussa ja tuottamisessa. Tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa nämä tekijät huomioivaa järjestöyhteistyötä. Käytännön toteutus vaatii kuitenkin hiomista. Isoimpana haasteena on järjestökentän osaamisen tunnistaminen ja integroiminen osaksi TE-palvelurakennetta. Pohjois-Pohjanmaan pilotissa järjestöyhteistyötä lisätään ratkaisulla, jossa yksi palveluntuottaja tai palveluntuottajien yhteenliittymä vastaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisesta sekä työnantaja- ja järjestöyhteistyöstä.

Meneillään oleva Työkykyohjelma (2019–2023), on työ-ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen ponnistus, jossa parannetaan osatyökykyisten mahdollisuuksia päästä työelämään. Työkykyohjelmassa on käynnistynyt lukuisia alueellisia hankkeita, joista osa on STM:n ja osa TEM:n luotsaamia.

Blogiteksti on julkaistu alun perin TEMatiikkaa-blogissa, jossa julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön ajankohtaisia aiheita käsitteleviä kirjoituksia.

Lisätietoja TE-palvelupiloteista

Jenni Wessman
Erityisasiantuntija, TEM
029 50447034
etunimi.sukunimi@tem.fi

Lisää tietoa Työkykyohjelmasta

TEM:n työkykyohjelmasivusto

TEM:n tiedote TE-palvelupiloteista

STM:n työkykyohjelmasivusto

STM:n alueelliset hankkeet

Simple Share Buttons