Suoraan sisältöön

”Tärkein uudistus on saada ihminen keskiöön”

Sote- ja maakuntauudistus eivät ole jotain, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Uudistukset ovat jo käynnissä ympäri Suomea. Muuttuvissa maakunnissa on loistavat mahdollisuudet parantaa osatyökykyisten palvelukokonaisuuksia. Tämä on tavoite myös Kainuussa – tuossa pinta-alaltaan Belgian kokoisessa maakunnassa, jossa asukkaita on noin 75 000.

Anna-Kaisa Heinistö

”Olemme luomassa Kainuuseen uudenlaista tapaa toimia, jotta osatyökykyiset saisivat parempaa palvelua tulevaisuudessa”, kertoo OTE Maakunnassa – Polut kuntoon -hankkeen projektipäällikkö Anna-Kaisa Heinistö.  Kainuulainen hanke on osa hallituksen kärkihanketta Osatyökykyisille tie työelämään.

OTE Maakunnassa -hankkeen tavoitteena on saada aikaan saumaton, nopea ja oikea-aikainen työkyvyn tuki osatyökykyiselle – riippumatta siitä onko hän työssä vai ei.

”Keskitymme erityisesti mielenterveyspotilaiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien potilaiden hoito- ja kuntoutuskokonaisuuksien sujuvoittamiseen”, Heinistö sanoo.

Ote Maakunnassa -hankkeen päätoteuttaja on Kainuun sote, mutta muutosta tehdään koko maakunnan voimin.

”Teemme tätä työtä yhteistyössä, ja mukana ovat niin sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, TYP, TE-palvelut kuin Kelakin. Erityisen tärkeää on yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa. Tässä on mukana monta eri tahoa, mutta tavoite on sama – osatyökykyisille työtä, osallisuutta ja hyvinvointia”, Heinistö kuvailee.

”Meidän osatyökykyisiä tukevien asiantuntijoiden täytyy oppia uudenlainen asenne.”

Asennemuutos on tärkeä osa Kainuussa tehtävää muutosta. ”Meidän osatyökykyisiä tukevien asiantuntijoiden täytyy oppia uudenlainen asenne. Sillä ei pitäisi olla väliä, onko joku perusterveydenhuollon, fysiatrian, Kelan vai TE-palveluiden työntekijä. Uudenlaisella yhteistyöllä ja useita samanaikaisia keinoja käyttäen saamme uutta otetta ja osatyökykyisille töitä”, toteaa Kainuun soten sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen.

Kainuussa tarjolla oleva työkykykoordinaattorikoulutus tukee uudenlaisen asenteen muotoutumisessa ja auttaa yhteistyöverkoston rakentamisessa.

”Opimme koulutuksessa lisää käytettävissä olevista keinoista työllisyyden tukemisessa – on palkkatukea, työolosuhteiden järjestelytukea ja niin edespäin. Mutta samalla opimme myös, ketkä kaikki muut tekevät Kainuussa töitä osatyökykyisten tilanteen parantamiseksi. Kukaan ei onnistu yksin – porukalla ja yhdessä asiakkaan kanssa saadaan tuloksia”, Ruokolainen painottaa.

Vaikka paljon kehitetään ja muutetaan, eivät tietyt perusasiat kuitenkaan muutu.

”Kyllä viime kädessä tärkein tavoitteemme on, että kaikki osatyökykyiset kokevat, että heidät huomataan ja he tulevat kuulluksi. Tärkeintä on, että kohdataan aidosti ihminen.”


Ote Maakunnassa -hanke on osa hallituksen kärkihanketta Osatyökykyisille tie työelämään.

Kajaanin työkykykoordinaattorikoulutukseen ilmoittautuminen on päättynyt – koulutus on täynnä.


Teksti

Aki Tetri
ylitarkastaja
sosiaali- ja terveysministeriö


Simple Share Buttons