Suoraan sisältöön

Suomeen esitetty työnhakumalli sisältää riskejä

18.8.2021

Sininauhaliitto ja Kuntoutussäätiö ovat antaneet yhteisen lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Kuntoutussäätiö ja Sininauhaliitto peräänkuuluttavat yhteisessä lausunnossaan työnhakumallin selkiyttämistä, järjestöjen ammatillisen työllistämistoiminnan ymmärtämistä ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakija-asiakkaiden huomioimista.

Hallituksen esittämä työnhakujärjestelmä näyttäytyy monimutkaisena. Asiakkaan voi olla esimerkiksi vaikeaa hahmottaa mihin työnhakijaryhmään hän kuuluu uudessa mallissa. Kuntoutussäätiö ja Sininauhaliitto toteavat yhteislausunnossaan, että työnhakija-asiakkaan työllistyminen edellyttää riittävän määrän sisällöltään ja laadultaan onnistuneita keskusteluja asiakkaan kanssa.

Suomessa julkista työttömyyspalveluiden järjestelmää täydentävät omalla erityisosaamisellaan kolmas sektori ja yrityssektori. Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen on huolissaan järjestötoimijoiden laaja-alaisen osaaminen katoamisesta:

– Järjestötoimijoille on pitkä kokemus, paljon osaamista sekä hyviä toimintamalleja kaikkein heikoimmin työllistyvien ihmisten tukemiseksi. Siksi järjestötoimijat on kiinteästi pidettävä mukana työttömien työllistymisen palvelu- ja tukiprosesseissa. Työllistämisen kentälle tulee suuri osaamisvaje, mikäli järjestöjen asemaa palveluntuottajina ei turvata.

Lue Sininauhaliiton ja Kuntoutussäätiön lausunto, Sininauhaliiton lausunto ja Kuntoutussäätiön lausunto Lausuntopalvelu.fi:stä.

Simple Share Buttons