Suoraan sisältöön

Suomalaisen työttömyyden kahdeksat kasvot esitellään tuoreessa tutkimusraportissa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tutkimusraportissa ”Työttömyyden kasvot” (Faces of Joblessness) esitellään suomalaisen työttömyyden kahdeksat kasvot. Tulokset esittelevät näiden ryhmien tunnuspiirteitä sekä työllistymisen esteitä. Selvityksen tilaajia olivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela.

Tutkimuksessa OECD selvitti EU-SILC-tilaston tietojen perusteella työikäisten henkilöiden (17–64-vuotiaat) työskentelyä ja työmarkkinoille kiinnittymistä Suomessa vuonna 2017. Tulosten mukaan 27 % työikäisestä väestöstä kohtaa vaikeuksia työmarkkinoilla. Tämä ryhmä muodosti tutkimuksen kohderyhmän. Työikäisestä väestöstä 18 % ei työskennellyt lainkaan vuoden aikana, ja loput 9 % oli vain heikosti kiinni työmarkkinoilla. Tässä ryhmässä olevilla henkilöillä oli joko epävakaa työtilanne, he työskentelivät rajattuina aikoina tai ansaitsivat erittäin vähän.

Tutkimuksessa suomalaiselle työttömyydelle annettiin kahdeksat ”kasvot”, jotka muodostuvat seuraavista ryhmistä:

  • Henkilöt, jotka eivät enää etsi töitä ja asuvat maaseudulla (26 % kohderyhmästä)
  • Henkilöt, joilla on epävakaa tai satunnainen työ, tai jotka kohtaavat joitakin työllistymisen esteitä (20 %)
  • Varhaiseläkkeelle jääneet henkilöt, joilla on suhteellisen korkea osaamistaso mutta rajatut taloudelliset kannustimet työntekoon (12 %)
  • Pääasiassa miehistä koostuva joukko, jotka asuvat asuvat kaupungeissa tai tiheästi asutuilla alueilla ja etsivät aktiivisesti töitä terveysrajoitteistaan huolimatta (11 %)
  • Naiset, joilla on merkittävä hoitovastuu (10 %)
  • Nuoret, joilla on heikko ammattitaito (9 %)
  • Parhaassa työiässä olevat henkilöt, joilla on matala osaamistaso (8 %)
  • Henkilöt, joilla on muita merkittäviä tulonlähteitä kuin ansiotyö (4 %).

Lue koko tiedote sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.>>

Tutustu OECD:n tutkimusraporttiin. (pdf)

 

Simple Share Buttons