Suoraan sisältöön

Sote-alalle haasteellista houkutella työvoimaa ja pitää nykyisistä kiinni – alan työoloja kehitettävä

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää haasteelliselta tulevaisuudessa, työvoimapula on jo nykyisellään suuri. Erityisen tärkeää on kehittää alan vetovoimaa ja työn tekemisen olosuhteita. Myös yksityisen sektorin rooli työllistäjänä tulee tunnistaa paremmin. Tämä selviää sote-alan 15.2.2021 julkistetusta teemaraportista, joka tarjoaa katsauksen sote-alan työvoimakysymyksiin tarkastelemalla toimintaympäristön ajankohtaisia sekä pidemmän aikavälin muutoksia.

– On keskeistä ymmärtää, että ilman riittävää henkilöstöä ei myöskään synny riittävästi laadukkaita sote-palveluja tulevaisuudessa. Pelkästään laskennallisesti työvoiman määrää lisäämällä, organisaatioiden kokoa kasvattamalla tai koulutusmääriä nostamalla tavoitteisiin ei päästä. Ehkä keskeisintä työvoiman saatavuuden parantamisessa on kehittää alan vetovoimaa ja työoloja. Tämä työ pitäisi aloittaa heti, teemaraportin koostanut Terhi Tevameri Varsinais-Suomen TE-toimistosta toteaa.

Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin sote-palvelualan työvoimaan. Muutokset sote-alan työvoiman kysynnässä olivat vuonna 2020 valtavan nopeita ja merkittäviä. Kun työmäärä koronan hoidossa on ollut suuri, on samanaikaisesti toisaalla (esim. suun terveydenhuolto) ollut lomautuksia. Sote-alalla syntynyt kuormitus jatkuu vielä pitkään. Kuormitukseen ja henkilökunnan sekä yrittäjien jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Lue koko tiedote työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.>>

Katsaus sote-alan työvoimaan: Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua (pdf)

 

Simple Share Buttons