Suoraan sisältöön

Raportti: Ilmastopolitiikka lisää koulutuksen ja vihreiden vientituotteiden merkitystä

Valtioneuvoston julkaiseman Vihreät toimet – ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen -raportin mukaan työelämän rakennemuutos vaatii korkeampaa koulutusastetta ja ilmastokriisin ratkaisuihin liittymää osaamista. Sidosryhmät uskovat ilmastopolitiikan lisäävän palveluiden ja vihreiden vientituotteiden merkitystä.

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, 15 vuotta EU:n ilmastotavoitteista etuajassa. Suomi pystyy siis hyödyntämään vientimarkkinoilla mainettaan päästövähennysten edelläkävijänä, mikäli tavoitteet toteutuvat. Vihreiden tuotteiden markkinoilla menestyminen vaatii kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Suomalaisten pk-yritysten on oleellista päästä kansainvälisten toimijoiden arvoketjuihin yhteiskehittämisen avulla. Viennin kohdemaiden tuntemus korostuu.

Pitkällä aikavälillä ilmastopolitiikka heikentää kokonaistyöllisyyttä lievästi. Työpaikkoja katoaa eniten niiltä aloilta, jotka ovat suoraan tai välillisesti kytköksissä fossiilisiin polttoaineisiin. Suurimmat muutokset näkyvät matalan koulutustason töissä, joten rakennemuutosta täytyy tukea koulutusta lisäämällä. Koulutusmahdollisuudet täytyisi suunnata niille, joilla on heikommat työllisyysmahdollisuudet, ja koulutusten tulisi olla mahdollisimman lyhyitä.

Osaamistarpeiden ennakointi ja uudelleenkoulutus turvaavat sen, että työntekijöiden taidot vastaavat työvoiman tarpeeseen rakennemuutoksen aikana. Tulevaisuuden työmarkkinoilla ovat valttia monialaisuus, tiedon soveltaminen ja teknis-taloudellisen osaamisen yhdistäminen. Erityisesti tarvitaan tekijöitä, joilla on hiilikauppa-, akku- ja materiaaliosaamista.

Muita ilmastopolitiikan keinoja ovat verotus, julkiset investoinnit ja tuki tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Rakennemuutokseen vaikuttavat ilmastopolitiikan lisäksi väestön ikääntyminen, digitalisaatio ja globalisaatio.

Lue tiivistelmä Vihreät toimet – ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen -raportista.

Simple Share Buttons