Suoraan sisältöön

Raportti esittelee palvelutuottajajärjestöjen tulevaisuuden neljä skenaariota

7.10.2021

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on julkaissut raportin sosiaali- ja terveysalojen palvelutuottajajärjestöjen tulevaisuudesta sote-uudistuksen jälkeen. Skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle -raportti esittelee neljä vaihtoehtoista tilannetta siitä, kuinka sote-uudistus vaikuttaa palveluntuottajiin. Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Eri tulevaisuuskuvat raportissa ovat tunnustettu, muovautuva, sinnittelevä ja kuihtuva. Tunnustetussa tilanteessa järjestöjen palvelut ovat tärkeä osa hyvinvointialueiden palveluntuotantoa. Kilpailutuksissa painottuvat laatu ja vaikuttavuus, ja järjestöt kehittävät toimintaansa asiakaslähtöisesti.

Muovautuvassa tulevaisuuskuvassa palvelutuottajat tunnistetaan kohderyhmiensä asiantuntijoina ja edunvalvojina. Palveluja kehitetään tarkemmin rajatuille kohderyhmille, ja kehittämistyötä rahoitetaan muun muassa yritysyhteistyöllä.

Sinnittelevässä tulevaisuuskuvassa suhtautuminen yksityisiin palvelutuottajiin on kriittistä ja pienten toimijoiden selviytymismahdollisuudet ovat heikot. Kuihtuvassa tulevaisuuskuvassa ainoastaan palveluiden hinta ratkaisee eikä järjestöjen tuottamien palveluiden lisäarvoa tunnusteta.

Raportissa hahmoteltujen tulevaisuuskuvien on tarkoitus luoda pohjaa lähitulevaisuuden päätöksenteolle ja toimintasuunnitelmille. SOSTE järjestää raporttia ja sen tuloksia esittelevän webinaarin Tulevaisuus tehdään nyt – palvelutuottajajärjestöt valintojen edessä 12.10. klo 9.00–10.45.

Lue alkuperäinen uutinen SOSTEn verkkosivuilta.

Lue lisää Tulevaisuus tehdään nyt – palvelutuottajajärjestöt valintojen edessä -webinaarista.

Skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle -raportti (pdf).

Simple Share Buttons