Suoraan sisältöön

Palveluita

TE-palvelut

Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla, TE-palveluilla, edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä ja kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä. TE-palveluilla vaikutetaan uuden yritystoiminnan syntymiseen sekä parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Työmarkkinatori

Työmarkkinatori on KEHA-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama uudenlainen ja vaiheittain rakentuva työelämäpalvelu. Työmarkkinatori tarjoaa julkisille, yksityisille ja kolmannen sektorin työelämä- ja koulutuspalveluiden tarjoajille sekä eri työnvälitysalustojen työpaikoille yhteisen palvelun.

Työnhakijalle Työmarkkinatori tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet löytää omaa osaamista vastaavaa työtä sekä keinoja oman osaamisen parantamiseen. Työnantaja saa entistä kätevämmät välineet uusien, sopivien työntekijöiden löytämiseen.


Sisältö päivitetty 18.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons