Suoraan sisältöön

Palkkatuki käsiteltävänä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaryhmässä

Työ‐ ja elinkeinoministeriö on asettanut alatyöryhmät valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Yksi alatyöryhmistä keskittyy palkkatukeen ja etuuksiin. Tarkoituksena on valmistella muun muassa palkkatuen käyttöä ja uudistamista koskevat ehdotukset. Tavoitteena on kytkeä osaamisen kehittäminen nykyistä tiiviimmin palkkatukeen.

Uudistettua palkkatukea koskevien säännösten on määrä tulla voimaan vuonna 2020 tai viimeistään 1.1.2021.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemassa selvityksessä vuodelta 2018 (Asplund, Kauhanen, Päällysaho, Vanhala) todetaan, että kansainvälisen arviointitutkimuksen mukaan palkkatuki on tehokkaimpia vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden työllistämistoimenpiteitä. Suomalaisia tuoreita tutkimuksia osatyökykyisille suunnattujen työvoimapoliittisten toimien vaikuttavuudesta on niukasti.

Palkkatuen vaikuttavuusarvioinnin tekeminen onkin selvityksen mukaan vaikeaa. Olisi kyettävä arvioimaan, miten palkkatukea saaneille henkilöille olisi käynyt, jos he olisivat jääneet palkkatukea vaille. Toiseksi on vaikea löytää luotettavaa verrokkiryhmää, jossa henkilöt olisivat voineet saada palkkatukea, mutta ovat eri syistä jääneet ilman sitä.

Linkki selvitykseen valtioneuvoston sivuilla

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatuesta Vates-säätiön sivuilla

 

Simple Share Buttons