Suoraan sisältöön

Tukea arkeen

Vamma tai sairaus ei estä yrittämistä tai ammatinharjoittamista, mutta se voi tuoda arkeen haasteita. Verkostot, turvattu toimeentulo sekä hyvinvoinnista huolehtiminen tukevat arjen sujuvuutta.

Tähän osioon on koottu omaan toimeentuloon ja jaksamiseen liittyviä asioita, jotka on hyvä huomioida jo liiketoimintaa suunnitellessa.


Yhteistyöverkostot

Yhteistyöverkostot ovat korvaamaton apu yritystoiminnan eri vaiheissa. Verkostoilta voi saada erilaista tukea ja itse vastavuoroisesti antaa sellaista.

Lue lisää yhteistyöverkostojen merkityksestä ja löytämisestä

Toimeentulon turvaaminen

Toimeentulo on keskeinen asia, suunnittelitpa millaista liiketoimintaa tahansa. Miten vältät sen, että et joudu taloudellisesti tiukoille, jos et saa riittävästi tuloja toiminnastasi?

Lue lisää toimeentulon turvaamisesta

Hyvinvointi ja jaksaminen

Hyvinvointi on laaja käsite eikä siinä voi erottaa henkilökohtaista ja työhön liittyvää hyvinvointia. Itsensä ja omien tarpeiden tunteminen on todella tärkeää, jotta tietää, minkä verran jaksaa työskennellä ja mitkä asiat edistävät omaa jaksamista.

Lue lisää hyvinvoinnista ja jaksamisesta

Simple Share Buttons