Suoraan sisältöön

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on hyvinvointia työpaikalla. Hyvinvointi on laaja käsite, joka tarkoittaa sekä yksilön omaa hyvinvointia että koko yhteisön hyvinvointia.

Yksilöllisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat muun muassa sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Yhteisön hyvinvointi taas koostuu muun muassa elinoloista (esim. asuminen, ympäristö), työhön ja koulutukseen liittyvistä seikoista sekä toimeentulosta.


Pidä huolta hyvinvoinnistasi

Hyvinvointi on hyvän elämän perusedellytyksiä. Hyvinvointia voi edistää monella tavalla, ja sen ylläpitoa voi myös opetella. Jaksat paremmin arjessa, kun tunnistat sekä hyvinvointiasi vahvistavia että heikentäviä tekijöitä, ja osaat reagoida niihin.

Esimerkiksi terveys, uni, ravinto, läheisten seura, työn ja vapaa-ajan sopiva vuorottelu sekä vaikuttamismahdollisuudet edistävät hyvinvointia ja jaksamista. Stressi, sairastelu, epäterveelliset elämäntavat, taloudelliset vaikeudet ja yksinäisyys taas vievät voimavaroja. Kun tunnistat hyvinvointiasi heikentävät tekijät, voit pyrkiä pieniin elämäntapamuutoksiin tai hakea ulkopuolista apua.

Hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia kannattaa tehdä pienin ja realistisin askelin. Muutokset jäävät usein kesken, jos tavoitteet asetetaan heti liian korkealle.

Lisätietoa hyvinvoinnin edistämisestä:


Hyvinvoinnista työhyvinvointiin

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, luotettavaa työyhteisöä, jossa työntekijä kokee työntekemisen mielekkääksi. Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla.

Työnantajan vastuulla:

  • Työhyvinvoinnin rakentaminen ja ylläpitäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa
  • Johtaminen
  • Työyhteisön ja työn kehittäminen
  • Työympäristö ja työturvallisuus

Työntekijän vastuulla:

  • Oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa
  • Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen
  • Keskustelun ja vuorovaikutuksen aloittaminen
  • Motivaation säilyttäminen

Työntekijän tukena toimivat työterveyshuollon lisäksi luottamushenkilöstö, luottamusmies tai -valtuutettu ja työsuojeluhenkilöstö. Heiltä voi saada tukea oman tilanteen käsittelyyn ja puheeksi ottamiseen esimerkiksi esimiehen kanssa.

Lisätietoa työhyvinvoinnista:


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 05.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons