Suoraan sisältöön

Saavutettava työympäristö

Saavutettavuus tarkoittaa erilaisten ihmisten ja tarpeiden huomioimista sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Saavutettava työympäristö on kaikille työntekijöille sopiva, yhdenvertainen ja helposti lähestyttävissä. Mahdollisuus apuvälineisiin tai henkilökohtaiseen tukeen edistää työympäristön saavutettavuutta.

Saavutettavan työympäristön näkökulmia

  • Fyysinen saavutettavuus: esteettömät työtilat, liikkuminen, turvallisuus
  • Psyykkinen saavutettavuus: arvostetuksi ja kuulluksi tuleminen
  • Sosiaalinen saavutettavuus: työpaikan ilmapiiri, asenteet ja tiedot
  • Viestinnällinen saavutettavuus: tiedonsaanti, selkokieli
  • Taloudellinen saavutettavuus: mahdolliset tuet esimerkiksi avustajaan tai apuvälineisiin, esimerkiksi TE-palvelujen työolosuhteiden järjestelytuki.

Apuvälineet

Jos toimintakykysi on heikentynyt vamman tai sairauden takia, voit saada tukea apuvälineistä. Apuväline on laite, joka tukee tai ylläpitää käyttäjänsä toimintakykyä. Se vahvistaa itsenäisyyttä sekä mahdollistaa hyvinvoinnin ja osallistumisen elämän eri osa-alueilla.

Perusterveydenhuollosta saa tavallisimpia liikkumista sekä päivittäis- ja aistitoimintoja tukevia apuvälineitä. Apuvälineiden järjestämiseen kuitenkin osallistuu useita eri toimijoita, joista jokainen on vastuussa eri osa-alueista. Voit lukea tarkemmin apuvälinepalveluiden työnjaosta THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Apuvälineen käyttöönotto on prosessi, joka alkaa apuvälineen tarpeen havaitsemisesta ja päättyy apuvälineen tarpeen lakkaamiseen tai välineen uusimiseen. Apuvälinepalveluprosessi on aina yksilöllinen osa kuntoutus- tai hoitoprosessia. Saat Terveyskylästä lisää tietoa ja ohjeita apuvälinepalveluiden prosessista.

Lisätietoa apuvälineistä:


Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu tarkoittaa välttämätöntä toisen ihmisten antamaa apua niissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei selviä niistä vamman tai sairauden takia. Se on Vammaispalvelulain mukainen palvelu, joka mahdollistaa itsenäisen elämän vaikeavammaiselle henkilölle.

Henkilökohtainen apu on saajalleen maksutonta. Avun järjestäminen on kunnan vastuulla, mutta siinä huomioidaan aina avustettavan oma mielipide, toivomukset, elämäntilanne ja yksilöllinen avun tarve.

Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta:


Tulkkauspalvelu

Jos tarvitset kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamman vuoksi tulkkausta, asut Suomessa ja sinulla on käytössäsi jokin kommunikointikeino, voit käyttää Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua. Palvelu on maksuton, ja se sitä voi käyttää esimerkiksi työntekoon, opiskeluihin ja harrastuksiin.

Työllisyysasiantuntija Tiina Jaakola käyttää työssään tulkkauspalvelua (videon kesto 2:28).

Lisätietoa tulkkauspalvelusta:


Yhdenvertaisuussuunnitelma

Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Hänen on työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä toimintatapoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Lisätietoa yhdenvertaisuussuunnitelmasta:


Järjestöistä tukea ja tietoa saavutettavuudesta:


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 25.08.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons