Suoraan sisältöön

Työkyvyn ylläpito

Vastuu työkyvyn ylläpidosta ja työhyvinvoinnista kuuluu sekä sinulle että työnantajallesi. Ennakoimalla työkyvyn muutoksia lisätään työturvallisuutta, vähennetään työtapaturmien riskiä sekä lisätään työhyvinvointia työpaikalla. Työterveyshuolto on keskeinen kumppani työkyvyn ylläpitämisessä.

Tähän osioon on koostettu keinoja, joilla voit ylläpitää työkykyäsi niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin.


Saavutettava työympäristö

Saavutettavalla työympäristöllä tarkoitetaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti helposti lähestyttävää, esteetöntä ja yhdenvertaista työympäristöä sekä mahdollisuutta esimerkiksi apuvälineisiin tai avustajaan.

Lue lisää saavutettavasta työympäristöstä

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin ylläpidossa tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan panosta. Työhyvinvointiin vaikuttavat työympäristön, johtamisen ja työsuojelun lisäksi työntekijän toimintakyky, terveydentila, osaaminen ja motivaatio.

Lue lisää työhyvinvoinnista

Vertaistuki

Vertaistuki on keskeinen sosiaalisen tuen muoto, jossa jaetaan kokemuksia ja tunteita toisen samaa kokeneen kanssa. Se edistää työkykyä ja auttaa jaksamaan.

Lue lisää vertaistuesta


Simple Share Buttons