Suoraan sisältöön

Työelämässä

Omaan työkykyyn voi jonkin verran vaikuttaa, mutta joskus vamman tai sairauden takia työtehtävistä suoriutuminen ei onnistu samalla tavalla kuin aiemmin. Asia kannattaa ottaa puheeksi työnantajan kanssa, sillä työn tekemisen tukemiseksi on monenlaisia keinoja. Mitä nopeammin reagoit työkykysi muutoksiin, sitä helpompi on löytää keinoja jatkaa nykyisessä työssäsi tai pohtia muita vaihtoehtoja.

Työkyvyn ylläpito

Vastuu työkyvyn ylläpidosta ja työhyvinvoinnista kuuluu sekä sinulle että työnantajallesi. Ennakoimalla työkyvyn muutoksia lisätään työturvallisuutta, vähennetään työtapaturmien riskiä sekä lisätään työhyvinvointia työpaikalla. Työterveyshuolto on keskeinen kumppani työkyvyn ylläpitämisessä.

Lue lisää työkyvyn ylläpidosta

Työkyvyn tuki

Jos sairaus tai vamma estää sinua tekemästä nykyisiä työtehtäviäsi, on aika pohtia, minkälaista työtä voit tehdä heikentyneestä työkyvystäsi huolimatta. Voit keskustella työnantajasi kanssa työpaikan keinoista mukauttaa työtä sinulle sopivaksi tai hakea kuntoutusta ja harkita ammatinvalintaan liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää työkyvyn tuesta

Uudelle uralle

Jos et voi työnantajan tuesta ja mukautuksista huolimatta jatkaa vanhassa työssäsi, on aika pohtia siirtymistä uudelle uralle. Kartoita oma tilanteesi ja osaamisesi sekä harkitse huolella eri vaihtoehtoja. Myös itse siirtymisprosessiin on saatavilla apua ja tukea.

Lue lisää uudelle uralle siirtymisestä

Simple Share Buttons