Suoraan sisältöön

Työelämään siirtyminen

Voit siirtyä työelämään sen ulkopuolelta, esimerkiksi koulutuksesta tai kuntoutuksesta, mutta voit myös siirtyä työstä toiseen.

Siirtymäprosessi ja uusi elämäntilanne voivat joskus tuntua jännittäviltä tai stressaavilta. Niihin on kuitenkin mahdollista saada monenlaista tukea.


Toimeentulo

Työelämään siirtyminen voi vaikuttaa perustoimeentuloosi. Selvitä, vaikuttavatko työtulot jo saamiisi tukiin (esim. työttömyysetuus, asumistuki, vammaistuki) tai voisitko saada jotakin muuta etuutta. Voit esimerkiksi saada soviteltua työttömyysetuutta, jos teet osa-aikatyötä.

Tutustu esimerkiksi näihin toimeentulon vaihtoehtoihin:

Voit arvioida Kelan laskurin avulla työtulojen vaikutusta omaan toimeentuloosi.


Ammattilaisen tuki

Voit saada ammattilaisapua siirtymävaiheeseen työhönvalmennuksesta. Työhönvalmentaja tukee kaikissa työnhaun ja työhön siirtymisen vaiheissa työtehtävien räätälöinnistä tukien hakemiseen sekä auttaa tutustumaan uuteen työympäristöön ja -yhteisöön.

Työhönvalmennuspalvelu määrittyy sen mukaan, mistä olet oikeutettu saamaan palvelun. Pääset alkuun kartoittamalla oma tilanteesi ja toimeentulosi. Työhönvalmennuspalveluita tarjoavat Kela, TE-toimisto, eläkevakuutusyhtiöt, liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, yritykset, palveluntuottajat, järjestöt, säätiöt, yhdistykset, oppilaitokset, työterveyshuollot, kunnat ja kaupungit.

Voit lukea ammattilaisen tuesta lisää Työhönvalmennus-osiosta.

Suomessa on myös koulutettu satoja työkykykoordinaattoreita. He räätälöivät yhdessä asiakkaansa kanssa hänen tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavat palvelut, koordinoivat niitä ja huolehtivat, että ratkaisut löytyvät.

Työkykykoordinaattori on työelämän, työ- ja toimintakyvyn, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Hän on perehtynyt työkyvyn säilymistä edistävään keinovalikoimaan ja keinojen yhdistelmiin, olipa kyse tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mielenterveysongelmista tai muusta työkykyä uhkaavasta syystä. Koordinaattori myös vahvistaa ja pitää yllä motivaatiota ja omatoimisuutta.

Työkykykoordinaattori voi työskennellä esimerkiksi TE-toimistossa tai kunnan palveluksessa. Työkykykoordinaattoreita löytää jo ympäri Suomea. Työkykykoordinaattorin palvelua voit kysyä ensisijaisesti TE-palveluista. Voit myös tiedustella sitä asuinkunnastasi tai järjestöiltä, tai Ohjaamosta, jos olet alle 30-vuotias.

Moni järjestö tukee osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä ja työssä pysymistä. Et tarvitse järjestöjen työllisyyspalveluita varten lähetettä, ja ne ovat yleensä maksuttomia. Löydät järjestöjen työllisyysasiantuntijoiden yhteystietoja esimerkiksi Vates-säätiön Järjestöjen työllisyyspalvelut -sivuilta.


Vertaistuki

Läheisten tuki on tärkeää uudessa elämäntilanteessa. Voit keskustella työelämään siirtymisestä esimerkiksi perheenjäsenen tai ystävän kanssa, ja etsiä yhdessä uusia ratkaisuja ja näkökulmia.

Myös vertaistuesta voi olla iso apu. Vertaistukea voi saada ja antaa esimerkiksi erityisen kuormittavassa elämäntilanteessa. Työelämään siirtyminen voi olla tällainen tilanne. Vertaistuen avulla saa parhaimmillaan kokemuksen, että ei ole yksin asian kanssa, sillä joku on kokenut samaa kuin sinä. Tämä voi auttaa käsittelemään omaa tilannetta ja näkemään sen uudelta kantilta.

Voit lukea vertaistuesta lisää Vertaistuki-osiosta.


Hyvinvoinnista huolehtiminen

Siirtyminen työelämään on sujuvaa, kun voit hyvin. Hyvinvointia voi edistää monella tavalla, ja sen ylläpitoa voi myös opetella. Jaksat paremmin arjessa, kun tunnistat sekä hyvinvointiasi vahvistavia että heikentäviä tekijöitä, ja osaat reagoida niihin.

Hyvinvointi on tärkeää myös työpaikalla. Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, luotettavaa työyhteisöä, jossa työntekijä kokee työntekemisen mielekkääksi. Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla.

Voit lukea hyvinvoinnista ja sen ylläpidosta lisää Työhyvinvointi-osiosta.


Tukea ja lisätietoa työelämään siirtymiseen:


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 09.06.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons