Suoraan sisältöön

Oma tilanne

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskeluasi, työtäsi tai osallistumistasi elämän eri osa-alueilla, voit saada apua kuntoutuksesta. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää toimintakykyäsi ja hyvinvointiasi.

Omaa kuntoutuksen tarvetta voi joskus olla vaikea arvioida, minkä takia kuntoutusmahdollisuuksista kannattaa keskustella lääkärin ja läheisten kanssa. Voit kuitenkin ensin kartoittaa omaa tilannettasi ja tarpeitasi apukysymysten avulla.

Pohdi vastauksia näihin kysymyksiin:

  • Onko terveydentilassasi tapahtunut muutoksia?
  • Vaikuttaako terveydentilasi arkeesi tai työkykyysi? Voit pohtia, miten suoriudut nykyisistä työtehtävistäsi tai arkiaskareistasi.
  • Saatko tarvitsemaasi fyysistä tai henkistä tukea?
  • Voisiko jokin apuväline edistää työ- ja toimintakykyäsi?

Voit halutessasi kirjoittaa vastaukset ylös ja keskustella niistä läheisen tai ystävän kanssa.

Omaa tilannetta kartoittavia kysymyksiä – kuntoutus (.docx)

Kykyviisari-kyselyllä voit kartoittaa työ- ja toimintakykyäsi sekä selvittää vahvuuksiasi.


Miten alkuun?

  • Hakeudu lääkärin vastaanotolle. Lääkäri arvioi kuntoutustarpeesi, suosittelee tarvittaessa kuntoutusta sekä kirjoittaa B-lausunnon.
  • Tarvitset kuntoutussuunnitelman, josta käy ilmi ne keinot, joilla työelämässä jatkaminen, työelämään palaaminen tai sinne siirtyminen on mahdollista. Tukea kuntoutussuunnitelman tekemiseen saat Kelasta, työeläkelaitoksesta tai vahinkovakuutusyhtiöstä riippuen siitä, minkä järjestelmän piiriin kuulut.

Tutustu myös


Sisältö päivitetty 13.06.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons