Suoraan sisältöön

Kuntoutus

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskeluasi, työtäsi tai osallistumistasi elämän eri osa-alueilla, voit saada apua kuntoutuksesta. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää toimintakykyäsi ja hyvinvointiasi.


Oma tilanne

Voit kartoittaa kuntoutuksen tarvettasi ensin apukysymysten kautta ja hakeutua sitten lääkärinvastaanotolle. Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa lausunnon ja suosittelee kuntoutusta.

Lue tästä linkistä oman tilanteesi kartoittamisesta

Kuntoutusvaihtoehdot

Kuntoutusta järjestävät Kela, tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt, työeläkelaitokset, TE-palvelut ja terveydenhuolto riippuen siitä, minkä järjestelmän piiriin kuulut.

Lue tästä linkistä kuntoutusvaihtoehdoista

Kuntoutuksen tuet

Sinun on mahdollista turvata toimeentulosi kuntoutuksen aikana esimerkiksi kuntoutusrahalla tai osakuntoutusrahalla sekä saada Kelasta matkakorvauksia. Myös läheisten ja erilaisten verkostojen tuki on tärkeää.

Lue tästä linkistä kuntoutuksen tuista

Simple Share Buttons