Suoraan sisältöön

Opintojen saavutettavuus

Opintojen ja opiskeluympäristön tulee olla saavutettavia, jotta jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet päästä koulutukseen ja opiskella.

Esimerkiksi vammaisten tai pitkäaikaissairaiden opiskelijoiden sekä erilaisten oppijoiden opintojen tueksi voidaan tehdä erilaisia järjestelyjä ja mukautuksia, joiden tarkoituksena on edistää yhdenvertaista osallistumista. Oppilaitoksilla on velvollisuus järjestää näitä mukautuksia vammaisille henkilöille.

Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi.

Mukautukset voivat liittyä esimerkiksi:

  • Apuvälineisiin
  • Opetusmateriaaleihin (esim. saavutettavat tiedostomuodot, vaihtoehtoisia materiaaleja)
  • Rakennettuun ympäristöön (esim. liuskat, valaistus, induktiosilmukka)
  • Opetus- ja koetilanteisiin (esim. lisäaika, häiriötön tila, mahdollisuus suulliseen kokeeseen)
  • Tulkkiin, avustajaan tai opaskoiraan

Apuvälineistä, henkilökohtaisesta avusta ja tulkkauspalvelusta on kerrottu tarkemmin Saavutettava työympäristö -sivulla.


Lisätietoa saavutettavuudesta:


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 18.08.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons