Suoraan sisältöön

Osatyökykyisille osallistavat, yhdenvertaiset ja moninaiset työmarkkinat

Osatyökykyisten työllistymisessä keskeistä on ollut itse työ ja sen muokkaaminen työntekijän taitoja ja osaamista vastaavaksi, yleensä vahvasti räätälöitynä yksilökohtaisesti. Mutta tämän kaltaiset ”pakettiratkaisut”, yksinäiset palikat toimistojen nurkissa pelkästään eivät riitä antamaan kaikille tunnetta osallisuudesta ja vertaisuudesta työmaailmassa.

Vaikka työkyky on ihmisellä alentunut, ei se saa tarkoittaa työn mielekkyyden tai merkityksellisyyden alentumista. Jotta ihminen tuntisi itsensä osalliseksi ja arvostetuksi työssään, tulisi hänen tehtävänsä olla yhdenvertainen muiden tehtävien rinnalla.

Osatyökykyisten työllistäminen vaatii mielestäni yhteiskunnan rakenteiden, asenteiden ja yrityskulttuurin sekä johtamistyylien uudelleen miettimisen. Työn tekemisen eri muodot, sellaisena kuin ne tänä päivänä nähdään, pitäisi räjäyttää ja katsoa täysin uudelta kantilta.

Miksi käytämme valtavasti aikaa ja resursseja siihen, että räätälöimme erilaisia osatyötukiratkaisuja yksilökohtaisesti, kun voisimme rakentaa vakituiset tukitoimet mahdollistamaan moninaista työtapaa ja kulttuuria? Pysyvät tukimuodot ja vapaus muokata omaa työtoimintaa työpaikalla hyödyttävät koko työyhteisöä sekä vaikuttavat asenteisiin ja koko työyhteisön toimintatapoihin. Näin rakennamme työympäristöjä missä kaikille löydetään se oma työ.

”Nyt tarvitaan systemaattista ja seiniä kaatavaa työtä.”

Tänä päivänä moni yritys haluaa profiloitua vastuullisena yrityksenä ja käyttää nopeita keinoja itsensä brändäyksessä. Yhtenä niksinä on nähty myös osatyökyisen palkkaaminen. Tämä on vaarallista ja johtaa usein ihmisten kustannuksella tehtyihin tähdenlentoihin. Vastuullisuus vaatii sitoutumista, vastuullisten toimien yhteiskehittämistä ja juurruttamista osaksi core-toimintoja.

Osatyökykyisten hyödyntämisen kohdalla vastuullisuus tarkoittaisi yhteisten toimintamallien ja pelisääntöjen laatimista, joista johto viestii yhtenä tärkeänä asiana yrityksen visiota ja strategiaa. Näillä toimilla vaikutetaan rakentavasti asenteisiin ja vähitellen muutetaan kulttuuria sekä turvataan osallisuus.

Harvan yrityksen henkilöstöstrategiassa puhutaan osatyökykyisten tukitoimista. Esimiehille tulisi antaa automaattisesti avaimet työkykyjohtamisen koulutusmahdollisuuksille, jotta alentunut työkyky pystytään havaitsemaan hyvissä ajoin ja tarvittavat toimenpiteet sekä tuki saadaan tuotettua ihmiselle mahdollisimman nopeasti. Jos työkyvyn alentumiseen ei voida yrityksen omilla toimilla vaikuttaa, on tärkeää keskittyä alentuneen työkyvyn sijasta henkilön olemassa olevaan työkykyyn, sen ylläpitoon ja mahdolliseen palauttamiseen.

Osallisuus ja yhdenvertaisuus kuuluvat kaikille. Vaikka emme sitä aina itse huomaa tai näe, moninaisuutta on kaikkialla. Nyt tarvitaan systemaattista ja seiniä kaatavaa työtä jotta jokainen voi saada mahdollisuuden osallistua ja kokea olevansa merkityksellinen. Täydellä tai vaikkapa puolikkaalla työkyvyllä.Teksti: Jaana Eubanks
hankevastaava, Vantaan SOSKU- osahanke
jaana.eubanks@vantaa.fi
Twitter:@JaanaEubanks

 

 

 

 

 

 

Simple Share Buttons