Suoraan sisältöön

Osatyökykyiset nopeammin työhön

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus on käynnistänyt osatyökykyisten työllistymisen edistämisen mallinnuksen käytännön testaamisen yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä KEHA-keskuksen kanssa. Mallia on rakennettu viime kuukausina yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa.

Pilotointi toteutetaan osana työllisyyden palvelumallien uudistamisprosesseja, kuten työllisyyden kuntakokeiluja ja Työkykyohjelmaa. Testausvaiheella tavoitellaan osatyökykyisten työllistymisen nopeuttamista.

Mallinnuksen asiakasryhmittelyä ja sen perusteella tehtävää yksilöidympää asiakkaiden tunnistamista pidetään kriittisen tärkeänä kohtana työllisyyspalvelujen uudistamisessa. Mallinnus tarjoaa myös laskentamallin yhteiskunnallisten hyötyjen ennakko- ja jälkikäteisarviointiin.

Lue koko tiedote työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. >>

 

Simple Share Buttons